Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Informatika>Programavimas

Programavimas (321 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Asemblerinis programavimas

  Užduotis: Užduotyje įvedamas masyvas klaviatūra, suskaičiuojamas jo vidurkis. Toliau tikrinama ar masyvo elementas mažesnis už vidurkį, jei taip, jis pakeičiamas 0. Jei masyvo elementas didesnis už vidurkį, jis keičiamas 1. Rezultatas išvedamas į ekraną ir i failą rezult.txt. Jame pateikiamas pradinis masyvas, jo vidurkis, bei vienetinis masyvas. Vidurkis išvedamas kaip realusis skaičius (naudojant kablelį). Darbo eiga. Paprogramės naudotos.
  Programavimas, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-05-24
 • Asemblerinis programavimas (2)

  Kursinio darbo užduotis : Sukurti mano pačios nustatyto funkcionalumo programą, tenkinančią sekančius reikalavimus. Priemonės užduočiai įvykdyti. Programos funkcionalumo aprašymas. Atliktų programos testų pavyzdžiai. Išvados. Programos kodas LST failo pavidale.
  Programavimas, kursinis darbas(15 puslapių)
  2008-04-29
 • ASP technologijos

  Active Server Pages (ASP). Ką galima atlikti su ASP? Kaip atrodo ASP puslapiai? Kaip atrodo skriptai skirti Serveriui? Ar būtina būti tikru programuotoju, jog suprastum skriptus skirtus serveriui?
  Programavimas, referatas(12 puslapių)
  2008-04-07
 • Assembler

  Darbas su tekstu. Grafinio ekrano valdymas Assembleryje. Veiksmai su failais. Assemblerio programos pelės valdymui, laiko skaičiavimui. Darbas su prievadais.
  Programavimas, konspektas(29 puslapiai)
  2006-03-30
 • Atpažįstanti operacinė sistema

  Kompleksinės tarpusavyje susijos neuroninės struktūros, Intelekto pagrindas, Atpažįstanti operacinė sistema (AOS): Simbolinių aprašymo lygmuo, Atpažinimo procesų lygmuo, Dėmesys, Psichologinė-fiziologinė jungtis, Paveldimumas, AOS taikymai ir privalumai.
  Programavimas, referatas(7 puslapiai)
  2005-03-11
 • Baziniai duomenų tipai bei duomenų įvedimas/išvedimas

  Laboratorinis darbas Nr. 1. Darbo tikslas - susipažinti su C kalboje naudojamais baziniais duomenų tipais bei duomenų įvedimo/išvedimo funkcijomis. Temos pasiruošimui. Užduotis: Sukurti programą, kuri leistų įvesti duomenis (5 punkte pateikti individualūs variantai), bei suformuotų lentelę, kuri pateikta užduotyje. Kintamųjų priskyrimas. Programos tekstas. Programos testavimas. Programos darbo rezultatai. Išvados. Individualių užduočių variantai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2009-09-29
 • Bendros paskirties mikroprocesorinė sistema (MPS) (4)

  13 variantas. Užduotis: Suprojektuokite MPS, kurios sudėtyje yra nurodyto dydžio duomenų atmintis, programuojamas įtaisas, analoginio signalo įvedimo keitiklis. Sudarykite principinę schemą, paskaičiuokite laikinius ir apkrovimo parametrus. Ataskaitoje pateikite: MPS principinę schemą; Laikines diagramas; Apkrovos skaičiavimo rezultatus; Nurodytų programinių procedūrų suderintą tekstą asemblerio arba C kalboje. MPS principinė schema (pateikta priede). Laikinių diagramų tikrinimas. Apkrovos skaičiavimo rezultatai. Įtampų lygių suderinimo tikrinimas. Apkrovimo srovių tikrinimas. Nurodytų programinių procedūrų suderintas tekstas C kalboje.
  Programavimas, kursinis darbas(6 puslapiai)
  2008-11-19
 • Blankų, šablonų, anketų ("form") panaudojimas internetiniame puslapyje

  Formos sukūrimo procesas. Bendra formos aprašymo struktūra. Formos elementai.
  Programavimas, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-04-07
 • C++ kalbos baziniai tipai ir pagrindinės operacijos

  Programavimo pagrindai. Laboratorinis darbas Nr. 1. Microsoft Visual C++ programavimo aplinka. Darbo užduotis: Pagal 1.1 pavyzdį parašėme programą, kuri: išvedė į monitoriaus ekraną mūsų vardą ir pavardę, grupę bei mokymo įstaigos pavadinimą. Parašėme programa pagal 1.3 pavyzdį: Padarėme, kad sukompiliavus programa virš skaičiavimų duomenų išvestų mūsų duomenis. Programos algoritmas. Programos ekrano kopija. Atlikome visas nurodytas aritmetikos operacijas. Programos algoritmas. Programos ekrano kopija. Parašėme programą, kuri sugeneruoja trijų skaičių įvedimo lentelės formatą. Programos algoritmas. Programos ekrano kopija. Išvada.
  Programavimas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2010-11-03
 • C++ programa

  Užduoties nr.23. Užduotis: Iš failo nuskaito tekstą; Suskaičiuoja kiek tekste yra tarpų; Panaikina visus tekste esančius tarpus; Apdoroja galimas klaidas, t.y. Į ekraną išveda pranešimus; Išveda į failą 2-ą ir 3-ą užduoties rezultatą. Programa. Header failai. Programos tekstas. Rezultatai.
  Programavimas, kursinis darbas(5 puslapiai)
  2008-02-10
 • C++ programavimas: studentų sąrašai

  Programa, leidžianti nuskaityti 3 failus su juose esamais studentų sąrašais, įvedus datą, atrenka visus jaunesnius studentus bei atspausdina jų vardus, pavardes bei gimimo datas.
  Programavimas, kursinis darbas
  2006-05-30
 • C++ programavimo kalba

  C++ programavimo kalbos laboratorinis darbas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-04-06
 • C++ programavimo kalba (10)

  Darbas su vienmačiais masyvais: didžiausių, mažiausių reikšmių radimas, sukeitimas, masyvo formavimas pagal sąlygą ir kiti veiksmai.
  Programavimas, laboratorinis darbas
  2008-11-20
 • C++ programavimo kalba (11)

  Darbas su struktūros duomenų tipu: duomenų tvarkymas, tekstinių eilučių skaitymas/rašymas/tvarkymas, struktūrų masyvų formavimas pagal sąlygą.
  Programavimas, laboratorinis darbas
  2008-11-21
 • C++ programavimo kalba (2)

  Literatinės konstantos, kintamųjų tipai (Literal constant, Variables); Pointeriniai kintamieji, Reference, void tipas (Pointer types, Reference types, using of Void type); Masyvai (Array types); Enumeratoriai (Enumeration types); Aprašas const (const qualifier); Tipų aprašymas Typedef (Typedef names); Preprocesoriaus direktyvos (Proprocessor directives); Matomumo ribos bei egzistavimo erdvė. Globalūs objektai ir funkcijos (Global objects and functions); Lokalūs objektai (Local objects); Dinaminiai objektai (Dynamical allocated objects); Static objektai ir funkcijos (Static defined objects and functions); Aprašas Namespace (Nampespace definitions); Funkcijų aprašymas (Function prototype). Argumentų perdavimas į funkcijas (Argument passing). Reikšmių gražinimas iš funkcijų (Returning Value). Rekursija (Recursion), Inline funkcijos (Inline Functions). Funkcijos perkrovimo mechanizmas. Parametrai pagal nutylėjimą (Default arguments). Pointeriai į funkcijas (Pointers to functions). Šabloninės funkcijos (Function templates). Klasės aprašas bei inicializavimas, konstruktoriai, destruktoriai (Class definition, initialization, constructors, destructors); Klasių objektai kaip masyvai ir vektoriai (Class objects Arrays and Vectors). Draugiškos funkcijos (Friend functions). Pointerių į objektus naudojimas (Using of pointers to the objects). Pointeris THIS (Pointer type THIS). Nuorodos į objektus (References to the objects). Paveldėjimas: Priėjimas prie bazinės klasės elementų (Base class member access). Paveldėjimas: Paveldėjimo būdai, apsaugoti nariai (Public, Private and Protected inheritance). Paveldimi konstruktoriai ir destruktoriai (using of constructors and destructors by inheritance). Daugkartinis paveldėjimas (Multiply inheritance). Virtualios bazinės klasės (Virtual base classes). Virtualios bei grynai virtualios funkcijos, abstrakčios klasės (Virtual inheritance). Copy konstruktorius. Šablonai.
  Programavimas, špera(23 puslapiai)
  2006-06-20
 • C++ programavimo kalba (9)

  5 laboratoriniai darbai su ataskaitom. C++ programavimo kalba. Vienmatis masyvas. Užduoties numeris ir tekstas. 50. Duotas sveikųjų skaičių masyvas X(n) ir intervalas [c,d]. Surasti maksimalų elementą tarp reikšmių, kurios patenka į intervalą. [c,d]. Pašalinti visus masyvo elementus, kurie nepriklauso intervalui [c,d]. Programos aprašymas. Metodų algoritmai. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai. Dvimatis masyvas. Užduotis. 44. Duota F[n,m]. Surasti kiekvienos eilutės pirma neigiamą elementą ir jį sukeisti su tos eilutės maksimaliu elementu. Nustatyti eilučių, neturinčių neigiamų elementų, kiekį. Pašalinti šias eilutes iš matricos. Matricoje privalo likti bent viena eilutė. Programos aprašymas. Metodų algoritmai. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai. Dvimatis masyvas. Užduotis. Faile duoti duomenys apie traukinių maršrutus. Turime n traukinių maršrutų ir m reisų per dieną. Masyve A(n, m) yra surašytas kiekvienam reisui parduotų bilietų kiekis. Kokiam maršrutui buvo parduota daugiausiai bilietų. Sudarykite m reisų, į kuriuos buvo parduota daugiausiai bilietų, sąrašą, ir nurodykite traukinio maršrutą ir parduotų bilietų skaičių. Sąrašui sudaryti naudokite vienmačius masyvus. Programos aprašymas. Komponentų keičiamų savybių lentelė. Metodų aprašai. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai. Teksto analizė ir redagavimas. Užduotis. L5-3. Tekstiniame faile duotas tekstas. Žodžiai iš eilutės į kitą eilutę nekeliami. Žodžiai eilutėse skiriami bent vienu tarpu. Tarpai gali būti eilutės pradžioje bei gale, gali būti tuščios eilutės. Žodžius, turinčius bent vieną skaitmenį, pašalinti iš teksto. Programos aprašymas. Metodų aprašai. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai. Statinis struktūrų masyvas. Užduotis. L6-6. Turime tekstiniame faile studentų sąrašą: pavardė, vardas. grupės šifras, visų egzaminų pažymiai. Suformuoti tvarkingą pagal abėcėlę sąrašą studentų, kurie turi bent vieną blogą pažymį(<5): Pavardė, vardas, grupės šifras, mokymosi vidurkis. Išvesti dvi lenteles: duomenų ir rezultatų. Programos aprašymas.  Metodų aprašai. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(41 puslapis)
  2007-10-23
 • C++ programavimo kalba: Diskriminanto skaičiavimas

  1 laboratorinis darbas. Darbo tikslas – susipažinti su C/C++ kompiliatoriaus aplinka, parašyti pirmą C programą. Surinkite kompilaitoriaus lange sekančią programą. Savarankiška užduotis: Parašyti programą kvadratinės lygties ax + by + c = 0 sprendimui. a,b,c – kintamieji, kurių reikšmės apibrėžiamos programoje. Rezultatai išvedami į ekraną naudojant funkciją printf( ).
  Programavimas, laboratorinis darbas
  2009-11-24
 • C++ programavimo kalba. "Dėžės" uždavinys

  Programa, sprendžianti uždavinį: duota n dėžių, kur duotas dėžės aukštis, ilgis, plotis ir sienelės storis. Reikia sudėti dėžes viena į kitą matrioškų principu, dėžių sukti ir versti negalima. Prie cpp reikalingas duom.txt kuriame reikia suvesti dėžių parametrus, kur pirmoje eilutėje bus pirmos dėžės matmenys, antroje antros ir t.t. Dėžių matmenys atskirti tarpais, o atskirų dėžių parametrai vedami į naują eilutę.
  Programavimas, laboratorinis darbas
  2006-03-08
 • C++ programavimo kalba. Atlyginimų skaičiavimas

  Darbo su C++ pavyzdys. Atlyginimų skaičiuoklė.
  Programavimas, laboratorinis darbas
  2006-03-09
 • C++ Programavimo kalba. Dinaminis struktūrų masyvas

  Laboratorinio darbo Nr. 1 ataskaita. "A" lygmuo. Programos užduotis. PV1-4. Turime dviejų fakultetų studentų sąrašus atskiruose tekstiniuose failuose: pavardė, vardas, grupės šifras, visų egzaminų pažymiai. Suformuoti sąrašus kiekvienam fakultetui: pavardė, vardas, grupės šifras, mokymosi vidurkis. Išvesti dvi lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų. Programos aprašymas. Programos schema. Komponentų savybių sąrašas. About Box schema. Komponentų savybių sąrašas. Programos meniu schema Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2009-03-31
Puslapyje rodyti po