Šperos.lt > Informatika > Programavimas > Programavimo laboratoriniai darbai
Programavimo laboratoriniai darbai

(146 darbai)

Access duomenų bazė: kaimo turizmo sodyba "Karklėnai"Darbo tikslas: suprojektuoti, bei praktiškai realizuoti kaimo turizmo sodybos "Karklėnai" duomenų bazės valdymo sistemą. Duomenų bazę sudarančios pagrindinės duomenų grupių lentelės. Kaimo turizmo sodybos "Karklėnai" duomenų bazė. Skaityti daugiau
Algoritmų sudarymas ir analizėLaboratorinio darbo užduotis ir variantas. Algoritmų analizė ir teorinis įvertinimas. Bubble Sort algoritmas. Quick Sort algoritmas. Radix Sort algoritmas. Eksperimentų rezultatai. Išvados. Programos išeities tekstai. Skaityti daugiau
Aritmetinės operacijos ir matematinės funkcijos C kalbojeLaboratorinis darbas Nr 2. Darbo tikslas – įgauti praktinių įgūdžių programuojant algebrines išraiškas ir išmokti panaudoti C kalbos bibliotekos matematines funkcijas. Temos pasiruošimui. Užduotis: Sukurti programą, kuri apskaičiuotų ir išvestų ir reikšmes pagal formules, kurios nurodytos Jūsų individualioje užduotyje. Pagrindinis algoritmas. Algoritmo optimizavimas. Reikšmių apribojimai. Kintamųjų priskyrimas. Programos testavimas. Programos darbo rezultatai. Išvados. Individualių užduočių variantai. Priedas (Kai kurios standartinės matematinės funkcijos). Skaityti daugiau
Baziniai duomenų tipai bei duomenų įvedimas/išvedimasLaboratorinis darbas Nr. 1. Darbo tikslas - susipažinti su C kalboje naudojamais baziniais duomenų tipais bei duomenų įvedimo/išvedimo funkcijomis. Temos pasiruošimui. Užduotis: Sukurti programą, kuri leistų įvesti duomenis (5 punkte pateikti individualūs variantai), bei suformuotų lentelę, kuri pateikta užduotyje. Kintamųjų priskyrimas. Programos tekstas. Programos testavimas. Programos darbo rezultatai. Išvados. Individualių užduočių variantai. Skaityti daugiau
C++ kalbos baziniai tipai ir pagrindinės operacijosProgramavimo pagrindai. Laboratorinis darbas Nr. 1. Microsoft Visual C++ programavimo aplinka. Darbo užduotis: Pagal 1.1 pavyzdį parašėme programą, kuri: išvedė į monitoriaus ekraną mūsų vardą ir pavardę, grupę bei mokymo įstaigos pavadinimą. Parašėme programa pagal 1.3 pavyzdį: Padarėme, kad sukompiliavus programa virš skaičiavimų duomenų išvestų mūsų duomenis. Programos algoritmas. Programos ekrano kopija. Atlikome visas nurodytas aritmetikos operacijas. Programos algoritmas. Programos ekrano kopija. Parašėme programą, kuri sugeneruoja trijų skaičių įvedimo lentelės formatą. Programos algoritmas. Programos ekrano kopija. Išvada. Skaityti daugiau
C++ programavimo kalbaC++ programavimo kalbos laboratorinis darbas. Skaityti daugiau
C++ programavimo kalba (10)Darbas su vienmačiais masyvais: didžiausių, mažiausių reikšmių radimas, sukeitimas, masyvo formavimas pagal sąlygą ir kiti veiksmai. Skaityti daugiau
C++ programavimo kalba (11)Darbas su struktūros duomenų tipu: duomenų tvarkymas, tekstinių eilučių skaitymas/rašymas/tvarkymas, struktūrų masyvų formavimas pagal sąlygą. Skaityti daugiau
C++ programavimo kalba (9)5 laboratoriniai darbai su ataskaitom. C++ programavimo kalba. Vienmatis masyvas. Užduoties numeris ir tekstas. 50. Duotas sveikųjų skaičių masyvas X(n) ir intervalas [c,d]. Surasti maksimalų elementą tarp reikšmių, kurios patenka į intervalą. [c,d]. Pašalinti visus masyvo elementus, kurie nepriklauso intervalui [c,d]. Programos aprašymas. Metodų algoritmai. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai. Dvimatis masyvas. Užduotis. 44. Duota F[n,m]. Surasti kiekvienos eilutės pirma neigiamą elementą ir jį sukeisti su tos eilutės maksimaliu elementu. Nustatyti eilučių, neturinčių neigiamų elementų, kiekį. Pašalinti šias eilutes iš matricos. Matricoje privalo likti bent viena eilutė. Programos aprašymas. Metodų algoritmai. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai. Dvimatis masyvas. Užduotis. Faile duoti duomenys apie traukinių maršrutus. Turime n traukinių maršrutų ir m reisų per dieną. Masyve A(n, m) yra surašytas kiekvienam reisui parduotų bilietų kiekis. Kokiam maršrutui buvo parduota daugiausiai bilietų. Sudarykite m reisų, į kuriuos buvo parduota daugiausiai bilietų, sąrašą, ir nurodykite traukinio maršrutą ir parduotų bilietų skaičių. Sąrašui sudaryti naudokite vienmačius masyvus. Programos aprašymas. Komponentų keičiamų savybių lentelė. Metodų aprašai. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai. Teksto analizė ir redagavimas. Užduotis. L5-3. Tekstiniame faile duotas tekstas. Žodžiai iš eilutės į kitą eilutę nekeliami. Žodžiai eilutėse skiriami bent vienu tarpu. Tarpai gali būti eilutės pradžioje bei gale, gali būti tuščios eilutės. Žodžius, turinčius bent vieną skaitmenį, pašalinti iš teksto. Programos aprašymas. Metodų aprašai. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai. Statinis struktūrų masyvas. Užduotis. L6-6. Turime tekstiniame faile studentų sąrašą: pavardė, vardas. grupės šifras, visų egzaminų pažymiai. Suformuoti tvarkingą pagal abėcėlę sąrašą studentų, kurie turi bent vieną blogą pažymį(<5): Pavardė, vardas, grupės šifras, mokymosi vidurkis. Išvesti dvi lenteles: duomenų ir rezultatų. Programos aprašymas.  Metodų aprašai. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai. Skaityti daugiau
C++ programavimo kalba: Diskriminanto skaičiavimas1 laboratorinis darbas. Darbo tikslas – susipažinti su C/C++ kompiliatoriaus aplinka, parašyti pirmą C programą. Surinkite kompilaitoriaus lange sekančią programą. Savarankiška užduotis: Parašyti programą kvadratinės lygties ax + by + c = 0 sprendimui. a,b,c – kintamieji, kurių reikšmės apibrėžiamos programoje. Rezultatai išvedami į ekraną naudojant funkciją printf( ). Skaityti daugiau
C++ programavimo kalba. "Dėžės" uždavinysPrograma, sprendžianti uždavinį: duota n dėžių, kur duotas dėžės aukštis, ilgis, plotis ir sienelės storis. Reikia sudėti dėžes viena į kitą matrioškų principu, dėžių sukti ir versti negalima. Prie cpp reikalingas duom.txt kuriame reikia suvesti dėžių parametrus, kur pirmoje eilutėje bus pirmos dėžės matmenys, antroje antros ir t.t. Dėžių matmenys atskirti tarpais, o atskirų dėžių parametrai vedami į naują eilutę. Skaityti daugiau
C++ programavimo kalba. Atlyginimų skaičiavimasDarbo su C++ pavyzdys. Atlyginimų skaičiuoklė. Skaityti daugiau
C++ Programavimo kalba. Dinaminis struktūrų masyvasLaboratorinio darbo Nr. 1 ataskaita. "A" lygmuo. Programos užduotis. PV1-4. Turime dviejų fakultetų studentų sąrašus atskiruose tekstiniuose failuose: pavardė, vardas, grupės šifras, visų egzaminų pažymiai. Suformuoti sąrašus kiekvienam fakultetui: pavardė, vardas, grupės šifras, mokymosi vidurkis. Išvesti dvi lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų. Programos aprašymas. Programos schema. Komponentų savybių sąrašas. About Box schema. Komponentų savybių sąrašas. Programos meniu schema Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai. Skaityti daugiau
C++ Programavimo kalba. Dvimatis masyvasLaboratorinio darbo Nr. 4 ataskaita. Programos užduotis. L4-54. Duotas masyvas A(n, m). Eilutes, kuriose yra nulinių elementų, pašalinti. Spausdinti A prieš ir po pertvarkymų lentelėmis, užrašant eilučių ir stulpelių numerius. Programos aprašymas. Programos schema. Komponentų savybių sąrašas. Metodų aprašai. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai. Skaityti daugiau
C++ Programavimo kalba. Pirmoji klasėLaboratorinio darbo Nr. 2 ataskaita. "A" lygmuo. 1 Programos užduotis. L2-27A. Duoti du masyvai A(n) ir B(m). Klaviatūra įvedama reikšmė. Ją įrašyti kiekvieno masyvo gale, jeigu ji didesnė už masyvo mažiausią reikšmę. Spausdinti masyvus prieš ir po veiksmų. Programos aprašymas. Programos schema. Komponentų savybių sąrašas. About Box schema. Komponentų savybių sąrašas. Programos užsklanda. 3 Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai. Skaityti daugiau
C++ programavimo kalba. Skaitymas iš tekstinių failų, rašymas į tekstinius failusC++ kalba parašytas laboratorinis darbas — kaip rašyti ir skaityti iš tekstinių failų. Būtinai turi būti sukurti rez.txt ir duom.txt failai, atitinkamai iš kurio bus skaitomi (duom.txt) duomenys ir rašomi duomenys (rez.txt). Skaityti daugiau
C++ programavimo kalba. Struktūrų masyvo rikiavimasC++ programavimo kalbos darbas. Struktūrų masyvo rikiavimas. Skaityti daugiau
C++ Programavimo kalba. Teksto analizėLaboratorinio darbo Nr. 5 ataskaita. Programos užduotis. L5-49A. Tekstiniame faile duotas tekstas. Žodžiai iš eilutės į kitą eilutę nekeliami. Žodžiai eilutėse skiriami bent vienu tarpu. Tarpai gali būti eilutės pradžioje bei gale, gali būti tuščios eilutės. Pašalinti žodžius, kurių pirma raidė yra tokia pati, kai pirmojo žodžio paskutinė. Programos aprašymas. Programos schema. Komponentų savybių sąrašas. Metodų aprašai. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai. Skaityti daugiau
C++ Programavimo kalba. Teksto analizė (2)Laboratorinio darbo Nr. 4 ataskaita. Teksto analizė. "A" lygmuo. Programos užduotis: L5-26A. Tekstiniame faile duotas tekstas. Žodžiai iš eilutės į kitą eilutę nekeliami. Žodžiai eilutėse skiriami bent vienu tarpu. Tarpai gali būti eilutės pradžioje bei gale, gali būti tuščios eilutės. Žodžius, turinčius bent vieną skaitmenį, pašalinti iš teksto. Programos aprašymas. Programos schema. Formos schema. Komponentų savybių sąrašas. Unit1.h failas. Metodu aprašai. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai. Skaityti daugiau
C++ Programavimo kalba. Tiesinis dinamiškas sąrašasLaboratorinio darbo Nr. 3 ataskaita. "A" lygmuo. Programos užduotis: PV3-4A. Turime dviejų fakultetų studentų sąrašus atskiruose tekstiniuose failuose: pavardė, vardas, grupės šifras, visų egzaminų pažymiai. Suformuoti suvestinį sąrašą: pavardė, vardas, grupės šifras, mokymosi vidurkis. Išvesti dvi lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų. Programos aprašymas. Programos schema. Komponentų savybių sąrašas. About Box schema. Komponentų savybių sąrašas. Programos užsklanda. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai. Skaityti daugiau
...