Šperos.lt > Informatika > Programavimas
Programavimas

(321 darbai)

.NET.NET. .NET technologiniai elementai. .NET sudaro. Web-servisai. .NET Framework. Veikimo schema. Kelias nuo .NET taikomosios programos sukūrimo iki įvykdymo. .NET karkaso bibliotekos. .NET platformos. ASP.NET technologijų panaudojimas duomenų perdavimui. Vieninga vykdymo terpė. Java ir .NET palyginimas. Tarpinė kalba ir metaduomenys. "Visual Studio .NET" funkcijų lentelė. Minimalios programos "Hello World!" kūrimas. Standartinio meniu sukūrimas bei valdymas. "Visual Studio .NET" įdiegimui keliami reikalavimai. Išvada. Skaityti daugiau
.NET platformos panaudojimas internetiniam programavimui.NET framework. Įvadas. Programinė įranga kuri tarpusavyje "bendrauja". Pirmas žvilgsnis į Kontroliuojamą (Managed) kodą. Kontroliuojamas kodas (Managed Code) ir CLR. CIL, Metadata ir JIT kompiliavimas. Programavimo kalbų bruožai ir CLR. The Framework Class Library - Framework bibliotekų rinkinys. Skaityti daugiau
Access duomenų bazė: kaimo turizmo sodyba "Karklėnai"Darbo tikslas: suprojektuoti, bei praktiškai realizuoti kaimo turizmo sodybos "Karklėnai" duomenų bazės valdymo sistemą. Duomenų bazę sudarančios pagrindinės duomenų grupių lentelės. Kaimo turizmo sodybos "Karklėnai" duomenų bazė. Skaityti daugiau
ActiveX technologijaĮvadas. ActiveX kilmė. ActiveX technologinė schema. ActiveX taikymo teorijoje ir praktikoje principai. ActiveX documents (ActiveX dokumentai). ActiveX controls (ActiveX valdymo priemonės). ActiveX Events (ActiveX įvykiai). Palyginimas su analogiškomis technologijomis. ActiveX privalumai ir trūkumai. Privalumai. Trūkumai. ActiveX vystymosi perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
ActiveX technologija (2)PowerPoint pristatymas. ActiveX kilmė. Technologinė schema. Taikymo teorijoje ir praktikoje principai. ActiveX dokumentai. ActiveX valdymo priemonės. ActiveX konteinerio panaudojimo schema. ActiveX įvykiai. ActiveX ir Java. ActiveX privalumai. ActiveX trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
ActiveX technologija (3)Įvadas. ActiveX kilmė. Kas yra Microsoft ActiveX technologija. DDE ir OLE. Component Object Model (COM, Komponentų Objektų Modelis). Technologinė schema. Taikymo teorijoje ir praktikoje principai. Microsoft ActiveX redaktoriai. ActiveX valdikliai. Lietuviško teksto iš Interneto skaitymas balsu. ActivX, Java ir CGI technologijų palyginimas pagal konkrečius kriterijus. Java. Microsoft ActiveX. CGI. Privalumai ir trūkumai. ActiveX trūkumai. Kaip apsisaugoti nuo galimo "ActiveX" puolimo? ActiveX privalumai. Vystymosi perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Adobe Flex dokumentacijaFlex technologijos apžvalga. Flex programos vystymo fazės. Projektavimo fazė. Formavimo fazė. Kūrimo fazė. Išdėstymo fazė. Saugumo fazė. Programų kūrimas su Flex SDK. Apie Flex kūrimo įrankius. Išvados. Skaityti daugiau
Algoritmai (2)Algoritmų namų darbai. Uždaviniai. Skaičiavimai. Skaityti daugiau
Algoritmai (3)Apibrėžimai ir uždavinių sprendimo pavyzdžiai. Velykų algoritmas. Algoritmas ir programa. Kintamieji ir jų reikšmės. Reikšmių priskyrimas. Loginiai duomenys. Pasirinkimas: vienas iš dviejų veiksmų, vienas iš keleto veiksmų. Ciklas. Žinomo kartojimų skaičiaus ciklas. Ciklas cikle. Programavimo metodika. Programavimo stilius ir kultūra. Skaityti daugiau
Algoritmai (4)Nuosekli paieška. Paieška interpoliavimas. Binarinė paieška. Posąrašio ribų nustatymo metodas. Posąrašio dydžio nustatymo metodas. Vidurinis įrašas visada 2 laipsnyje. Principas - "Skaldyk ir valdyk". Rekurentinių lygčių sprendimas balansavimas. Dinaminis programavimas. K-mačių kortežų rūšiavimas. Nevienodo ilgio kortežų rūšiavimas. Rūšiavimas lyginant elementus. Įterpimo metodas. Eksperimentinis statistinis algoritmų tyrimas. Dviejų algoritmų darbo eksperimentinis statistinis palyginimas. Binarinis įterpimo algoritmas. Rūšiavimas išrinkimu. Rūšiavimas piramide. Rūšiavimas suskaldymu (quick sort). Rūšiavimas suliejimu (sujungimu). Optimalus rūšiavimas (pagal minimalų palyginimų skaičių, reikalingą surūšiuoti n elementų). Maksimalaus elemento išrinkimas iš n elementų sekos. Sekančio didžiausio elemento radimas. Geriausio (max) ir blogiausio (min) elemento išrinkimas. Veiksmai su aibėmis (DS požiūriu). Kraskalo algoritmas. Optimalūs binarinės paieškos medžiai. Paskirstymo metodas. Operacijų apjungti ir rasti atlikimo algoritmas. Paieška į gylį grafuose. Grafo labiausiai susijusių dalių išskyrimas. Paieška į gylį orientuotame grafe. Stipriai susijusių dalių išskyrimas orientuotame grafe. Grafų susietumo matrica. Trumpiausio kelio radimas. Uždavinys su vienu šaltiniu (Deiks-tros algoritmas). Skaityti daugiau
Algoritmai (5)PowerPoint pristatymas. Algoritmas. Charakteringi parametrai. Panaudojimas. Algoritmas kasdieniniame gyvenime. Algoritmų užrašymas. Privalomos sąlygos. Algoritmo vykdymas. Algoritmo savybės. Programa. Skaityti daugiau
Algoritmai (6)Įvadas. Algoritmo sąvoka. Algoritmų blokinės schemos. Algoritmų tipai. Tiesiniai algoritmai. Šakotieji algoritmai. Uždavinys: Duoti trys nelygūs skaičiai. Reikia surasti didžiausią iš jų ir parodyti kompiuterio ekrane. Cikliniai algoritmai. Dvi ciklo struktūros. Skaityti daugiau
Algoritmai ir duomenų struktūros (2)Užduoties analizė. Užduotis: Suformuoti sąrašą lankytojų, kuriems narystė nėra pasibaigusi. Pradinių duomenų analizė. Rezultatų analizė. Programos struktūra. Programos paskirtis. Programos globalieji aprašai. Programos lokalieji aprašai. Programos struktūrograma. Procedūra. Procedūros paskirtis. Procedūros formalieji parametrai. Procedūros vidiniai kintamieji. Procedūros struktūrograma. Funkcija. Funkcijos paskirtis. Funkcijos rezultatas. Funkcijos vidiniai kintamieji. Funkcijos struktūrograma. Vartotojo vadovas. Programos kodas. Duomenys ir rezultatai. Duomenų failas. Rezultatų failas. Skaityti daugiau
Algoritmai ir duomenų struktūros (3)Užduoties analizė. Užduotis. Turime žurnalų prenumeratorių sąrašą. Žurnalo pavadinimas, prenumeratoriaus pavardė ir vardas, prenumeratos mėnesiai: pradžia ir pabaiga. Duomenų analizė. Programos struktūra. Programos globalieji aprašai. Programos lokalieji aprašai. Programos kodas. Procedūra IVED. Procedūros paskirtis. Procedūros formalieji parametrai ir jų paskirtis. Procedūros vidiniai kintamieji ir jų paskirtis. Procedūros kodas. Procedūra Burbulas. Procedūros paskirtis. Procedūros formalieji parametrai ir jų paskirtis. Procedūros vidiniai kintamieji ir jų paskirtis. Procedūros kodas. Procedūra MinMax. Procedūros paskirtis. Procedūros formalieji parametrai ir jų paskirtis. Procedūros vidiniai kintamieji ir jų paskirtis. Procedūros kodas. Procedūra ISVED. Procedūros paskirtis. Procedūros formalieji parametrai ir jų paskirtis. Procedūros vidiniai kintamieji ir jų paskirtis. Procedūros kodas. Procedūra Filtravimas. Procedūros paskirtis. Procedūros formalieji parametrai ir jų paskirtis. Procedūros vidiniai kintamieji ir jų paskirtis. Procedūros kodas. Funkcija vidurkis. Funkcijos paskirtis. Funkcijos formalieji parametrai ir jų paskirtis. Funkcijos rezultatas ir jo tipas. Funkcijos kodas. Funkcija Min. Funkcijos paskirtis. Funkcijos formalieji parametrai ir jų paskirtis. Funkcijos rezultatas ir jo tipas. Funkcijos vidiniai kintamieji ir jų paskirtis. Funkcijos kodas. Funkcija Max. Funkcijos paskirtis. Funkcijos formalieji parametrai ir jų paskirtis. Funkcijos rezultatas ir jo tipas. Funkcijos vidiniai kintamieji ir jų paskirtis. Funkcijos kodas. Funkcija Dvejet. Funkcijos paskirtis. Funkcijos formalieji parametrai ir jų paskirtis. Funkcijos rezultatas ir jo tipas. Funkcijos vidiniai kintamieji ir jų paskirtis. Funkcijos kodas. Duomenys ir rezultatai. Duomenų failas. Rezultatų failas. Skaityti daugiau
Algoritmavimo pagrindai. Programavimas Turbo PascaliuAlgoritmo samprata. Žodinis algoritmas. Algoritmo blokinės schemos elementai. Algoritmo blokinės schemos pavyzdys. Algoritmo "prasukimas". Struktūrinio programavimo principai. Elementarios algoritmavimo struktūros. Elementari algoritmavimo struktūra-kompozicija. Elementari algoritmavimo struktūra – alternatyva. Elementarios algoritmavimo struktūros-kartojimai. Elementari algoritmavimo struktūra - ciklas WHILE. Elementari algoritmavimo struktūra - ciklas REPEAT. Elementari algoritmavimo struktūra - ciklas FOR. Struktūrinė ir nestruktūrinė programos. Paprogramės. Kai kurių charakteringų programavimo uždavinių algoritmai. Masyvo užpildymas atsitiktiniais skaičiais. Maksimumo ir minimumo ieškojimas masyve. Masyvo elementų rikiavimas didėjimo tvarka. Ciklinis sumavimas. Ciklinė daugyba. Vėliavėlių panaudojimas algoritmo keliams nustatyti. Polinomo šaknies radimas nurodyto taško aplinkoje. Turbo Paskalio moduliai. Vartotojo moduliai. CRT-specialusis tekstinis režimas. Skaityti daugiau
Algoritmavimo stilius ir kultūraAlgoritmas. Algoritmavimo stilius. Algoritmo racionalumas. Programos ekonomiškumas. Algoritmo teksto išdėstymas. Algoritmo komentavimas. Skaityti daugiau
Algoritmų sudarymas ir analizėLaboratorinio darbo užduotis ir variantas. Algoritmų analizė ir teorinis įvertinimas. Bubble Sort algoritmas. Quick Sort algoritmas. Radix Sort algoritmas. Eksperimentų rezultatai. Išvados. Programos išeities tekstai. Skaityti daugiau
Animuoti paveiksliukaiĮvadas. Kam reikalinga animacija? Animuotų paveikslėlių kūrimo technologijos. Graphic Interchange Format (GIF). JPEG – Joint Photographic Experts Group Standard. GIF panaudojimo sritys. Populiariausios GIF animacijų kūrimo programos. Animaciniai paveiksliukai ir jų kūrimo tutorial’ai. Macromedia Flash. Flash Privalumai ir trūkumai. Flash animacijų kūrimo pavyzdžiai ir tutorial’ai. Išvados. Skaityti daugiau
Antivirusinės programos (2)PowerPoint pristatymas. Apsaugos priemonės: Antivirusinės programos. Apsaugok savo kompiuterį. Antivirusinės programos kompiuteriams. Panda software. Antivirusinė apsauga. "Panda Antivirus" – patikimiau ir saugiau. Skaityti daugiau
Aritmetinės operacijos ir matematinės funkcijos C kalbojeLaboratorinis darbas Nr 2. Darbo tikslas – įgauti praktinių įgūdžių programuojant algebrines išraiškas ir išmokti panaudoti C kalbos bibliotekos matematines funkcijas. Temos pasiruošimui. Užduotis: Sukurti programą, kuri apskaičiuotų ir išvestų ir reikšmes pagal formules, kurios nurodytos Jūsų individualioje užduotyje. Pagrindinis algoritmas. Algoritmo optimizavimas. Reikšmių apribojimai. Kintamųjų priskyrimas. Programos testavimas. Programos darbo rezultatai. Išvados. Individualių užduočių variantai. Priedas (Kai kurios standartinės matematinės funkcijos). Skaityti daugiau
...