Programavimo testai

(1 darbai)

Duomenų struktūros ir algoritmai (2)Informatikos testas. Teisingi atsakymai pažymėti. Abstraktaus duomenų tipo (ADT) apibrėžimas. Sąrašo ADT apibrėžime elementų ar atributų turinį keičia tokios operacijos. Baziniai duomenų tipai yra. Duomenų tipas yra. Žodyno duomenų struktūra apima bazines operacijas. "Heap" duomenų struktūroje visi lapai yra. "Heap" duomenų struktūroje. "Heap" struktūroje lyginimų skaičius yra mažesnis už 2 log(N) tokioms operacijoms. "Heap" duomenų struktūroje visos viršūnės, neturinčios sūnų, yra. Prioritetinėje eilutėje, "heap" struktūros pagrindu, įterpiant elementą įterpimo vieta. Heap duomenų struktūroje. Dinaminės aibės operacijos, kurioms atlikti reikalingas pilnas duomenų sutvarkymas, yra. Infiksinė medžio numeracija yra. Postfiksinė medžio numeracija yra. Prefiksinė medžio numeracija yra. Paieškos 2-3-4-medžiuose sudėtingumas log(N), lyginimo operacijų atžvilgiu, yra. Paieškos metu 2-3-4 medžiuose bus aplankyta ne daugiau. Raudonai-juoduose medžiuose bet kuri šaka nuo šaknies iki lapo yra. Įterpiant elementą į 2-3-4 medį, skaidomos gali būti. AVL medžiuose dvigubas posūkis yra atliekamas, kai. AVL medžiuose skirtumas ne didesnis už 1 yra tarp. AVL medžiuose dvigubas posūkis yra atliekamas, kai. AVL medžiuose viengubas posūkis yra atliekamas, kai. Raudonai-juoduose medžiuose kiekvienoje šakoje nuo šaknies iki lapo yra. 2-3-4 medyje visi lapai yra. Paieškos sudėtingumas dvejetainiuose paieškos medžiuose yra. Dvejetainiai paieškos medžiai turi sudėtingumą log(N) lyginimų operacijos atžvilgiu. Išmetant iš dvejetainio medžio viršūnę, turinčią du sūnus, į jos vietą rašome. Dvejetainiai paieškos medžiai vidutiniu atveju turi sudėtingumą lyginimų operacijos atžvilgiu. B-medyje paieškos sudėtingumas yra vienas ir tas pats. B-medyje visi lapai yra. Išmetant viršūnę, turinčią du sūnus, iš dvejetainio medžio, į jo vietą rašome. B-medyje kiekviena viršūnė gali turėti. Daugybos metodas yra efektyvus, kai. Dalybos metodas yra efektyvus, kai. Eilutės operacijos ir loginiai ryšiai yra. Polifazinė sąlaja (polyphase merging) yra. Išplėstinis dėstymas naudoja atminties blokų. Išplėstinis dėstymas. Eilutės operacijos ir loginiai ryšiai yra. Sąlajos rūšiavime (mergesort) sutampa. Eilutės operacijos ir loginiai ryšiai yra. Prioritetinės eilutės įterpimą realizuojančioje procedūroje elemento įterpimo vieta yra. Patricijos algoritmas kiekvienoje viršūnėje saugo. Patricijos medyje. Huffman`o algoritme kodai raidėms yra priskiriami sutinkamai su. Huffman`o algoritme kodavimo optimalumo matas yra. Bendro ilgiausio posekio algoritme operacija FIND. Bendro ilgiausio posekio algoritme aibė PLACES atitinka: KMP algoritme masyvo bet kurio elemento next[j] reikšmė. Boyer-Moore algoritmas masyvu next fragmente identifikuoja. "Heapsort" algoritmo sudėtingumas yra. Greito rūšiavimo algoritme, sekos skaidymo į dvi dalis procedūros sudėtingumas yra. Atskirtų sąrašų algoritmas. Atviro adresavimo dėstymo algoritmą sudaro. Rūšiuojant, lyginimų skaičius nepriklauso nuo elementų išsidėstymo tvarkos. Tvarkos statistikos algoritmo sudėtingumas yra. Skaitmeninis rūšiavimas, pagrįstas keitimų metodu (radix exchange sort), naudoja. Tiesioginis skaitmeninis rūšiavimas (straight radix sort) veikia todėl, kad naudoja. Masyvo perpildymas "hash" algoritmuose yra eliminuojamas. Programuojant trejetainio medžio struktūrą masyvo pagrindu, masyvas turi turėti stulpelių ne mažiau kaip. Programuojant medžio struktūrą masyvo pagrindu, masyvas turi turėti stulpelių ne mažiau kaip. Rūšiavimas "shellsort" metodu naudoja ne daugiau. Išorinis rūšiavimas atliekamas tada. Sąrašo elementų ar atributų turinį keičia tokios operacijos. Steko operacijos ir loginiai ryšiai yra. Ar gali dvi skirtingos medžio viršūnės turėti du ar daugiau kelių, jas jungiančius? Vidinio rūšiavimo algoritmai bus efektyvūs ir išoriniam rūšiavimui tada, kai. Pakeitimų išskyrimas (replacement selection). Suspaudžiant failą RLE metodu. Ar dvi skirtingos medžio viršūnės gali turėti daugiau nei vieną kelią, jas jungiantį? Atsitiktinės operacijos ir loginiai ryšiai yra. Kiek nuorodų turi įrašai, kai medis dėstomas "kairysis sūnus – dešinysis brolis" būdu atmintyje? Skaityti daugiau