Šperos.lt > Informatika > Programavimas > Programavimo konspektai
Programavimo konspektai

(17 darbai)

Algoritmai (3)Apibrėžimai ir uždavinių sprendimo pavyzdžiai. Velykų algoritmas. Algoritmas ir programa. Kintamieji ir jų reikšmės. Reikšmių priskyrimas. Loginiai duomenys. Pasirinkimas: vienas iš dviejų veiksmų, vienas iš keleto veiksmų. Ciklas. Žinomo kartojimų skaičiaus ciklas. Ciklas cikle. Programavimo metodika. Programavimo stilius ir kultūra. Skaityti daugiau
Algoritmavimo pagrindai. Programavimas Turbo PascaliuAlgoritmo samprata. Žodinis algoritmas. Algoritmo blokinės schemos elementai. Algoritmo blokinės schemos pavyzdys. Algoritmo "prasukimas". Struktūrinio programavimo principai. Elementarios algoritmavimo struktūros. Elementari algoritmavimo struktūra-kompozicija. Elementari algoritmavimo struktūra – alternatyva. Elementarios algoritmavimo struktūros-kartojimai. Elementari algoritmavimo struktūra - ciklas WHILE. Elementari algoritmavimo struktūra - ciklas REPEAT. Elementari algoritmavimo struktūra - ciklas FOR. Struktūrinė ir nestruktūrinė programos. Paprogramės. Kai kurių charakteringų programavimo uždavinių algoritmai. Masyvo užpildymas atsitiktiniais skaičiais. Maksimumo ir minimumo ieškojimas masyve. Masyvo elementų rikiavimas didėjimo tvarka. Ciklinis sumavimas. Ciklinė daugyba. Vėliavėlių panaudojimas algoritmo keliams nustatyti. Polinomo šaknies radimas nurodyto taško aplinkoje. Turbo Paskalio moduliai. Vartotojo moduliai. CRT-specialusis tekstinis režimas. Skaityti daugiau
Algoritmavimo stilius ir kultūraAlgoritmas. Algoritmavimo stilius. Algoritmo racionalumas. Programos ekonomiškumas. Algoritmo teksto išdėstymas. Algoritmo komentavimas. Skaityti daugiau
AssemblerDarbas su tekstu. Grafinio ekrano valdymas Assembleryje. Veiksmai su failais. Assemblerio programos pelės valdymui, laiko skaičiavimui. Darbas su prievadais. Skaityti daugiau
Duomenų bazių technologijos (2)Duomenų bazės (DB) ir duomenų bazių valdymo sistemos (DBVS) samprata. Duomenų bazės (DB) valdymo sistemos funkcijos. Duomenų bazių valdymo sistemos gali būti. Informacijos srautų struktūrizavimas. Duomenų bazės kūrimas. Duomenų bazės užpildymas. Duomenų paieška, rikiavimas ir filtravimas. Formos. Užklausos. Ataskaitos. Skaityti daugiau
Duomenų bazių technologijos vystymasisDuomenų bazių technologijos vystymasis. Duomenų bazė Ms Access, jos pagrindiniai objektai. Lentelių projektavimas. Pirminis raktas. Lentelės laukų tipai ir savybės. Įvedimo kaukės sudarymas. Lentelių sąryšiai. Formų projektavimas. Formos projektavimo įrankiai. Formos darbo ypatumų nustatymas. Užklausų projektavimas. Užklausų tipai. Ataskaitų projektavimas. Skaityti daugiau
HipertekstasHiperteksto samprata. Hipertekstinė teksto struktūra. Hiperteksto savybės. Hiperteksto privalumai. Daugialypė terpė (multimedija). Hiperterpė. Elektroninė knyga. Hipertekstinė programinė įranga. Skaityti daugiau
Hipertekstinės technologijosKaip sukurti savo internetinę svetainę, kad ji būtų kuo patrauklesnė. Kaip elgtis po to, kai Jūsų puslapis jau atsidurs Internete. WWW puslapių kūrimas. HTML redaktoriai. HTML pagrindai. HTML dokumento struktūra. Skaityti daugiau
Kintamieji ir kintamųjų tipaiSkriptai. Kintamieji ir kintamųjų tipai. Veiksmai su kintamaisiais. Duomenų (kintamųjų) perdavimas iš formos skriptui. Plačiau apie funkciją. php.ini konfigūravimas. Pradmenys. Antraštės (headeriai). Apibendrinimas. Duomenų (kintamųjų), gautų iš formos patikrinimas. Darbas su data ir laiku. Veiksmai su failais. Informacijos perskaitymas iš tekstinio failo. Naujas įrašymas ištrinant visus senus duomenis. Įrašymas neištrinant senų duomenų, o tęsiant sąrašą toliau. Tekstinė duomenų bazė. Pilnos duomenų bazės struktūra. Ciklai. Sąlygos, operatoriai. Sesijos. Objektinis programavimas. Pranešimai apie klaidas. Kas yra PHP? Skaityti daugiau
KriptografijaKriptografijos pagrindai. Simetrinio rakto kriptos sistema. Simetrinio rakto kriptografijos sistemos veikimo mechanizmas. Asimetrinio rakto kriptos sistema. Kriptos sistemos veikimo ciklas. "Elektroninio voko" kriptos sistema. Kriptografijos protokolai ir algoritmai. Algoritmai būna simetriniai bei asimetriniai. Simetriniai algoritmai. Asimetriniai algoritmai. SSL protokolas. SSH kodavimo programa. PCT protokolas. SKIP programa. PGP protokolas. SET protokolas. Nelegalaus įsiveržimo galimybės ir prevencijos priemonės. Pažeidėjai. Įsiveržimo metodika. Slaptažodžių apsauga. Priėjimo valdymas. Skaitmeninis parašas ir jo technologijos. Skaitmeninio parašo saugojimas. Skaitmeninio parašo atsiradimas. Skaitmeninio parašo pritaikymas. Sertifikato teigiamos galimybės. Skaitmeninio parašo naudojimas. Firewall priemonės ir jų komponentės. Firewall priemonių tipai. IP paketų filtravimas. Duomenų apsaugą reglamentuojantys Europos sąjungos teisės aktai. Skaityti daugiau
Paskalis. Sąlygos sakinys ir ciklaiSąlygos sakinys IF. Ciklo sakiniai FOR, REPEAT, WHILE. Veiksmų kartojimas. Ciklai WHILE ir REPEAT. Skaityti daugiau
PHPĮvadas. Kintamieji ir kintamųjų tipai. Veiksmai su kintamaisiais. Duomenų (kintamųjų) perdavimas iš formos skriptui. Duomenų (kintamųjų) atėjusių iš formos patikrinimas. Darbas su data ir laiku. Veiksmai su failais. REMOTE_HOST ir REMOTE_ADDR. "Cookiai". Skaityti daugiau
Programavimas C kalbaPDF byla. Kalbos apžvalga. Programos struktūra. Kintamieji ir aritmetinės išraiškos. Ciklas for. Simbolių įvedimas – išvedimas. Kopijavimas. Simbolių skaičiavimas. Eilučių skaičiavimas. Eilučių, žodžių ir simbolių skaičiavimas. Masyvai. Funkcijos. Funkcijos argumentai. Simbolių masyvai. Išoriniai kintamieji. Tipai, operatoriai ir išraiškos. Kintamųjų tipai ir aprašymas. Pradinių reikšmių priskyrimas. Aritmetiniai operatoriai. Sulyginimo ir loginiai operatoriai. Operacijos su skirtingų tipų kintamaisiais. Operacijos manipuliuojant bitais. Priskyrimo operatoriai ir išraiškos. Sąlyginės išraiškos. Valdymas. Instrukcijos ir blokai. Konstrukcija if – else. Jungiklis switch. Ciklai while ir for. Instrukcijos break ir continue. Programos struktūra. Aprašų failai. Inicializacija. C kalbos pirminis procesorius. Instrukcija #include. Instrukcija #define. Sąlyginė kompiliacija. Rodyklės ir masyvai. Rodyklės ir adresai. Rodyklės ir funkcijų argumentai. LabWindows/CVI. Interaktyvus kodo generavimo įrankis. Grafinės vartotojo sąsajos kūrimas. LabView. Grafinės programavimo kalbos G įvadas. Virtualių instrumentų (VI) kūrimas. LabView paletės. Įrankių paletė. Valdymo paletė. Funkcijų paletė. Virtualaus instrumento (VI) pavyzdys. Struktūros. Programos LabVIEW aplinkoje kūrimas. Skaityti daugiau
Programavimas su asembleriuDarbo su asembleriu pradmenys. Segmento rūšys. Segmento registrai. Asemblerio komanda. Duomenų pseudooperatoriai. Pavyzdžiai. Programos transliavimas. Komandos. Darbo su displėjumi funkcijos. DEBUG. Programos mašininiais kodais įvedimas. Mašininės programos kodo segmento peržiūrėjimui. Duomenų nustatymas. Atminties dydžio nustatymas. A [Asemble] komanda. W (Write) komanda. Susipažinkime su DOS DEBUG programa. Skaityti daugiau
Programavimas: paskalisProgramos sudarymas. Programos struktūra. Priskyrimo sakinys. Sąlyginis sakinys. Ciklas While. Ciklas For. Masyvas. Procedūros. Bylų skaitymas ir rašymas. Skaitymas iš bylos. Rašymas į bylą. Kompiuterinė grafika. Ekrano paruošimas darbui. Spalvinimas. Modulis Crt. Procedūros. Skaityti daugiau
Programavimo kalba JavaPagrindinės Java teigiamybės. Objektų saugyklos. Programų saugumas. Objektinis programavimas Java kalba. Duomenų ir metodų sujungimas į visumą (encapsulation). Paveldėjimas (inheritance) ir kompozicija. Polimorfizmas (polymorphism). Trys Java programų tipai. Keletas programos rašymo taisyklių. JAR archyvų sudarymas. Programinė įranga. Paveikslėliai. Skaityti daugiau
SPSS duomenų lentelėDuomenų lentelės sudarymas. Duomenų lentelės tvarkymas. Meniu Transform. Meniu Analyze. Meniu Graphs. Meniu Utilities. Skaityti daugiau