Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Informatika>Programavimas

Programavimas (321 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Simboliniai skaičiavimai

  Užduotis: Paskaičiuoti funkcijos pirmą ir antrą išvestines. Nubraižyti funkcijų išvestines. Paskaičiuoti funkcijos neapibrėžtinį ir apibrėžtinį integralus. Darbas su MAPLE programa. Darbas su MATHEMATICA programa. Darbas su MATHCAD programa. Darbas su DERIVE programa.
  Programavimas, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2009-03-30
 • Simboliniai skaičiavimai (2)

  Užduotis: Išskleisti duotas funkcijas Teiloro eilutėmis nurodytam taške iki nurodyto laipsnio. Išskleisti vieną iš funkcijų ne nuliniame taške naudojant perstumimą. Nubraižyti funkcijų ir jų skleidinių grafikus. Paskaičiuoti vienos funkcijos ribas. Sudauginti ir sutvarkyti du polinomus. Mathematica. Maple. Derive. Mathcad. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2009-03-30
 • Skaitiniai skaičiavimai. Grafikų braižymas

  Užduotis: Paskaičiuoti funkcijų reikšmes pagal duotas formules ir duotus pradinius duomenis; Nubraižyti nurodytos funkcijos 2D grafikus; Darbas su DERIVE programa. Darbas su MAPLE programa. Darbas su MATHEMATICA programa. Darbas su MATHCAD programa. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-03-23
 • Skaitinio deferencijavimo formulės ir apvalinimo paklaidos įvertinimas

  Skaitiniai Metodai ir Algoritmai kursinis darbas. Skaitinio deferencijavimo formulės ir apvalinimo paklaidos įvertinimas. Uždavinys. Išnagrinėti skaitinio deferencijavimo formules įvertinant jų paklaidas. Išnagrinėti skaičiavimų apvalinimo paklaidas, kurios atsiranda dėl kompiuterio atminties ląstelės ilgio ir veiksmų su apytiksliais skaičiais. Išnagrinėti apvalinimo paklaidų poveikį apskaičiuojant išvestines deferencijavimo formulių pagalba. Rasti optimalų skaičiavimo žingsnį. Panagrinėti konvergavimą. Teorinė dalis. Skaitinis diferencijavimas. Apvalinimo paklaidos įvertinimas. Programos sudarymas. Programos tekstas. Aposteriorinis tikslumo įvertinimas. Kontrolinio uždavinio sprendimas. Išvados.
  Programavimas, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-02-26
 • Skaitinių duomenų apdorojimas

  Darbas su MAPLE programa. Darbas su MATHCAD programa. Darbas su MATHEMATICA programa. Darbas su DERIVE programa. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2009-03-30
 • Skaitmeninių vaizdų analizė nustatant judesį

  Bendra darbo charakteristika. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Grafinių vaizdų analizė. Pagrindinės sąvokos. Grafinių vaizdų transformacijos. Video parametrai. Grafinio vaizdo apdorojimo priemonės. Sąsuka. Furjė transformacijos. Kontrastas ir šviesumas. Spalvinė gama. Kiekybiniai pakeitimai. Histograma. Objekto judesio nustatymas. Regionais pagrįstas sekimas. Aktyvus kontūrų sekimo būdas. Požymiais pagrįstas sekimo modelis. "Roadwatch" sistemos veikimo principas. Situacijos modelis. Judesio nustatymo algoritmo sudarymas. Kompiuterinė analizė. Objekto judesio nustatymas. Triukšmas. Du objektai. Objekto koordinačių nustatymas. Naudota programinė įranga. Programos realizavimas. Algoritmas. Realizacija. Programos "Judesys" aprašymas. Programos testavimas. Programos privalumai. Programos trūkumai. Išvados. Programos kodas. Paveikslėliai (33).
  Programavimas, diplominis darbas(45 puslapiai)
  2007-07-12
 • Slaptažodžių nulaužimo/išviliojimo strategija ir būdai

  Kompiuterinių tinklų saugumo savarankiškas darbas. Įvadas. Spėjimas. Klavišų paspaudimų sekimas. Vienodų slaptažodžių paieška. Windows‘ų slaptažodžio laužimas. BIOS slaptažodžio laužimas. Išsaugotų slaptažodžių peržiūra. "Fizinis" slaptažodžių laužimas. Archyvuotų (.rar) failų slaptažodžio laužimas. Išvados.
  Programavimas, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-12-16
 • SPSS duomenų lentelė

  Duomenų lentelės sudarymas. Duomenų lentelės tvarkymas. Meniu Transform. Meniu Analyze. Meniu Graphs. Meniu Utilities.
  Programavimas, konspektas(4 puslapiai)
  2005-10-14
 • Statinis struktūros masyvas

  Užduotis: Faile duoti duomenys apie priekių gamintojus. Failo eilutėse surašyta: gamintojas, prekė, pagamintų vienetų skaičius. Sudarykite struktūros tipą tokiems duomenims saugoti ir vartotojo klasę darbui su struktūros tipo duomenimis. Surašykite duomenis statiniame struktūrų masyve. Rikiuokite sąrašą pagal pagamintų prekių vienetų skaičių. Atrinkite gamintojus, kurie pagamino mažiau negu po 100 prekių vienetų. Pradinius duomenis ir rezultatus pateikite lentelėmis ekrane ir rezultatų faile. Failų pasirinkimui naudokite OpenDialog ir SaveDialog. Programos tekstas. Duomenys ir rezultatai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2008-09-04
 • Statinis struktūrų masyvas

  Užduotis (L5-2): Faile duoti duomenys apie užsiprenumeruotus spaudos leidinius. Failo eilutėse surašyta: prenumeratoriaus pavardė, leidinio pavadinimas, užsakytų egzempliorių skaičius. Sudaryti struktūros tipą tokiems duomenims saugoti ir vartotojo klasę darbui su struktūros tipo duomenimis. Surašyti duomenis statiniame struktūrų masyve. Rikiuoti sąrašą pagal užsakytų egzempliorių kiekį. Atrinkti prenumeratorius, kurie užsisakė tik po vieną egzempliorių. Pradinius duomenis ir rezultatus pateikti lentelėmis ekrane ir rezultatų faile. Failų pasirinkimui naudoti OpenDialog ir SaveDialog. Programos aprašymas. TForm1 klasės tekstas – failai. Metodų stuktūrogramos. Programos tekstas failuose. Duomenų ir rezultatų failai
  Programavimas, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2008-05-16
 • Struktūrinis programavimas: "Atspėk žodį"

  Žaidimas, parašytas TurboPascal kalba. Įvadas. Užduoties formulavimas. Užduoties analizė. Instrukcija vartotojui. Algoritmo blokinė schema. Išvados. Programos tekstas su komentarais.
  Programavimas, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-04-03
 • Struktūrinis programavimas: žaidimas "Black Jack"

  Žaidimas, parašytas TurboPascal kalba. Įvadas. Užduoties formulavimas. Užduoties analizė. Instrukcija vartotojui. Algoritmo blokinė schema. Išvados. Programos tekstas su komentarais.
  Programavimas, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-04-03
 • Sudėtingų tiesinių sąrašų programavimas

  Užduotis: Sukurti teksto redaktoriaus modelį. Eilutėje yra 100 simbolių. Duomenis įvesti iš failo. Įterpti ir šalinti eilutę. Redaguojama tekstą stebėti ekrane. Užduoties analizė (programos dialogo pavyzdys). Duomenų struktūros aprašas ir duomenų struktūros grafinė iliustracija. Algoritmo klasių ir metodų aprašymas. Testavimo rezultatai. Išvados. Programos tekstas.
  Programavimas, namų darbas(18 puslapių)
  2007-01-31
 • Sveikaskaitinis programavimas

  Operacijų tyrimas. Namų darbas Nr.2: Sveikaskaitinis programavimas. Ribų ir šakų metodas bei algoritmas. Galimų sprendinių srities formavimas. Sprendinių medis. MATLAB programų tekstai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-08-10
 • Šakotas dinamiškas sąrašas

  Laboratorinio darbo Nr. 4 ataskaita. "A" lygmuo. Programos užduotis. PV4A-49. Turime įmonės kiekvieno skyriaus kiekvieno mėnesio daugelio metų darbuotojų atlyginimų sąrašus atskiruose failuose: pavardė, vardas, atlyginimas. Suformuoti klaviatūra nurodomo mėnesio išmokėtų atlyginimų sumų sąrašą:skyrius, metai, išmokėta pinigų suma. Sąrašą sutvarkyti pagal išmokėtą pinigų sumą ir skyriaus pavadinimą. Išvesti lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų. Programos aprašymas. Programos schema. Komponentų savybių sąrašas. About Box schema. Komponentų savybių sąrašas. Dinamiškųjų sąrašų paveikslai. Programos užsklanda. Unit1.h failas. Unit2.h failas. Unit3.h failas. TSkyrius.h failas. TRez.h failas. TDarbuotojai.h failas. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2009-05-08
 • Šakotieji algoritmai

  1. Sudarykite algoritmo struktūrogramą bei Matlab programas (funkciją ir scenarijų) nurodytoms reikšmėms apskaičiuoti. Algoritmas. Programa. Scenarijus. 2. Sudarykite algoritmo struktūrogramą bei Matlab programą (scenarijų) pateiktiems uždaviniams išspręsti. Tiesėje duoti trys taškai, kurių koordinatės x1, x2, x3. Nustatykite, ar lygūs atstumai tarp šių taškų? Algoritmas. Programa.
  Programavimas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-04-02
 • Šakotieji algoritmai (2)

  Laboratorinis darbas Nr.3. Variantas nr. 6. I užduotis: Sudarykite algoritmo struktūrogramą bei Matlab programos (funkciją ir scenarijų) nurodytoms reikšmėms apskaičiuoti. Užduotis: Apskaičiuokite funkcijų y, d ir c reikšmes pagal pateiktas formules. Uždavinio algoritmas. Funkcijos programa. Uždavinio scenarijus. Kontrolinis sprendimas. II užduotis: Sudarykite algoritmo struktūrogramą bei Matlab programą (scenarijų) pateiktiems uždaviniams išspręsti. Užduotis: Duoti 3 skaičiai. Nustatykite, ar jie išdėstyti didėjančia ar mažėjančia tvarka? Uždavinio algoritmas. Kontrolinis sprendimas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-04-27
 • Šakotieji algoritmai (3)

  3 laboratorinis darbas. 3 variantas. užduotis. Apskaičiuokite funkciją z, d ir l reikšmes pagal pateiktas formules. Uždavinio algoritmas. Funkcijos programa. Uždavinio scenarijus. Rezultatai. Duoti trys skaičiai. Jei jie visi lygūs, apskaičiuokite jų sumos kvadratą, priešingu atveju – aritmetinį vidurkį. Uždavinio algoritmas. Uždavinio scenarijus. Rezultatai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2010-12-08
 • Šakotieji ir cikliniai algoritmai (2)

  I užduotis. Sudarykite funkcijų reikšmių lentelę, kai argumentas kinta tam tikrame nustatytame intervale (argumento reikšmės apibrėžiamos vektoriumi eilute). Vienoje koordinačių sistemoje nubraižykite kelis nurodytus funkcijos grafikus, esant skirtingoms konstantos reikšmėms. Apskaičiuokite funkcijų a, b ir c reikšmes, kai x kinta intervale [x0, xn] žingsniu hx. Nubrėžkite funkcijos a grafiką. Uždavinio algoritmas. Funkcijos programa. Uždavinio scenarijus. Sprendimas. Duoti trys skaičiai d, e, c. Kurie iš šių skaičių priklauso intervalui [a, b]. Uždavinio scenarijus. Sprendimas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2008-03-15
 • Šakotieji ir cikliniai algoritmai (3)

  Programavimo MATLAB terpėje. Laboratorinis darbas nr. 3. 15 variantas. Sudarykite funkcijų reikšmių lentelę, kai argumentas kinta tam tikrame nustatytame intervale (argumento reikšmės apibrėžiamos vektoriumi eilute). Vienoje koordinačių sistemoje nubraižykite kelis nurodytos funkcijos grafikus, esant skirtingoms konstantos reikšmėms. Funkcijos qw struktūrograma. Funkcijos reikšmės.
  Programavimas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-12-10
Puslapyje rodyti po