Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Informatika>Programavimas>Programavimo laboratoriniai darbai

Programavimo laboratoriniai darbai (146 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Objektinis programavimas (3)

  1 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: susipažinti su "Builderio" programa, bei išsiaiškinti, patikrinti ir pademonstruoti sekančius klausimus. Darbo eiga: Įrašymas į tekstinį failą, naudojant funkcijas fopen, fprint, fclose. Sukurti ir panaudoti rodykles, ištirti kintamųjų užklojimo galimybes. Sukurti ir panaudoti struktūras ir dinaminius kintamuosius. Sukurti savo klasę. Sukurti kelis vienu metu egzistuojančius objektus – statinius ir dinaminius. Įrašant į tekstinį failą informaciją parodyti, kada yra iškviečiami sukurtų objektų konstruktoriai destruktoriai ir eilinės klasės funkcijos. Parodyti programos struktūrą klasės ir sukurtų objektų galiojimo vietas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2009-10-07
 • Objektinis programavimas (4)

  2 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Įsisavinti žemiau pateiktus punktus. Ištirti ir pademonstruoti, kaip įtakoja kintamųjų ir funkcijų paskelbimas public ir private srityse. Į klasę įtraukti funkciją void, int, float ir pademonstruoti jų naudojimo skirtumus. Sukurti funkcijas su parametrais. Ištirti parametrų aprašymo ir naudojimo skirtumus tarp paprastų kintamųjų ir rodyklių parametrų aprašyme. Sukurti kelis konstruktorius toje pačioje klasėje – su skirtingais parametrais bei juos naudojant sukurti objektus. Sukurti objektus skirtingose procedūrose (aktyvuojamus skirtingų mygtukų), parodant sukurtų objektų galiojimo ribas bendroje programos struktūroje. Sukurti objektą, kurį galėtų naudoti kelios funkcijos, nurodant kur jis yra aprašomas ir sukuriamas projekte. Darbo eiga. Ištirti ir pademonstruoti, kaip įtakoja kintamųjų ir funkcijų paskelbimas public ir private srityse. Į klasę įtraukti funkciją void, int, float ir pademonstruoti jų naudojimo skirtumus. Sukurti funkcijas su parametrais. Ištirti parametrų aprašymo ir naudojimo skirtumus tarp paprastų kintamųjų ir rodyklių parametrų aprašyme. Sukurti kelis konstruktorius toje pačioje klasėje – su skirtingais parametrais bei juos naudojant sukurti objektus. Sukurti objektus skirtingose procedūrose (aktyvuojamus skirtingų mygtukų), parodant sukurtų objektų galiojimo ribas bendroje programos struktūroje. Sukurti objektą, kurį galėtų naudoti kelios funkcijos nurodant kur jis yra aprašomas ir sukuriamas projekte. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-10-07
 • Objektinis programavimas (5)

  4 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Duomenų įrašymas į kitokio tipo ( ne tekstinius ) failus ir nuskaitymas. Naudoti funkcijas fopen, fwrite, fread. Ištirti tokius failus paaiškinant kiek baitų ir kokia informacija įrašoma į diską. Atkreipti dėmesį į įrašomų kintamųjų ar masyvų dydį atmintyje baitais. Sudaryti programą, kuri leistų iš meniu pasirinkti norimo tipo failą ir įrašyti rezultatus. Darbo vykdymas. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-10-07
 • Objektinis programavimas (6)

  5 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: ištirti įvairių meniu komandų panaudojimo galimybes. Darbo aprašymas: darbo metu aprašomi ir panaudojami įvairūs programos komponentai. Pateikiamos jų savybės ir panaudojimai. Darbo metu bus ištirti komponentai: RadioButton, Button, Label Memo, MonthCalendar, DateTimePicker, ComboBox, StaticText, Edit, MainMenu, OpenDialog, SaveDialog. Darbo eiga. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-10-07
 • Optimalių sprendimų ieška (vienkriteriniai modeliai)

  Įvadas. Optimalios gamybos programos ieška modeliavimu. Situacijos apibūdinimas. Modelio tipo parinkimas. Situacijos formalizuotas aprašymas. Pasirengimas tyrinėjimams. Tyrinėjimai su modeliu. Pradinių duomenų įvedimas. Patikrinimas ir taisymas. Sprendimas. Pelno (tikslo funkcijos koeficientų) kitimo įtakos tyrinėjimai. Ribojimų (ribojimų laisvųjų narių - dešiniųjų pusių) kitimo įtakos tyrinėjimai. Optimalus gamybos išdėstymas (pervežimų planavimas). Situacijos apibūdinimas Situacijos formalizuotas aprašymas (modelio tipo parinkimas, alternatyvų įvertinimo lentelės sudarymas). Trumpiausių atstumų nustatymas Pervežimų kainų nustatymas. Optimalaus pervežimų (išdėstymo) plano sudarymas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2009-03-24
 • Optimalų įrenginių paskirstymas

  Uždavinio sąlyga. Turime keturių tipų vienas kitą galinčių pakeisti įrenginių, kurių panaudojimo laiko resursai (staklių valandos) atitinkamai 78, 37, 53 ir 69 . Šiuos įrenginius reikia paskirstyti penkių rūšių gaminių gamybai. Užduotys: Optimalų įrenginių paskirstymo planą, kuris minimizuotų bendrą savikainą. Optimalų įrenginių paskirstymo planą, kai c pelnas už j–tosios rūšies gaminio, pagaminto naudojant i–tąjį įrenginį, vienetą. Optimalų įrenginių paskirstymo planą, kai c yra i–tojo įrenginio 1 valandos naudojimo kaina gaminant j–tosios rūšies gaminį. Optimalų įrenginių paskirstymo planą, kai matricos elementas d parodo, kiek valandų naudojamas i–asis įrenginys j–tosios rūšies gaminio vienetui pagaminti, o c pelnas už j–tosios rūšies gaminio, pagaminto naudojant i–tąjį įrenginį, vienetą. Optimalų įrenginių paskirstymo planą, kai elementas d parodo, kiek valandų naudojamas i–asis įrenginys j–tosios rūšies gaminio vienetui pagaminti, o c yra j–tosios rūšies gaminio savikaina, kai jį gamina yra i–tasis įrenginys. Optimalų įrenginių paskirstymo planą, kai elementas d parodo, kiek valandų naudojamas i–asis įrenginys j–tosios rūšies gaminio vienetui pagaminti, o c yra kaina (Lt/val) i-tojo įrenginio valandos gaminant j–tosios rūšies gaminį. Optimalų įrenginių paskirstymo planą, minimizuojantį bendrą įrenginių naudojimo laiką, kai elementas d parodo, kiek valandų naudojamas i–asis įrenginys j–tosios rūšies gaminio vienetui pagaminti (laiko sąnaudos). Optimalų įrenginių paskirstymo planą, minimizuojantį bendrą įrenginių naudojimo laiką, kai elementas d parodo, kiek vienetų j–tojo gaminio pagamina i–asis įrenginys per laiko vienetą (val).
  Programavimas, laboratorinis darbas(26 puslapiai)
  2009-01-14
 • Oracle duomenų bazė ir C++ programavimo kalba (2)

  Tikslas: sukurti Oracle duomenų bazę ir jai taikomą programą su Microsoft Visual C++ kalba. Duomenų bazė palengvintų darbą organizacijose. Įvadas. Užduoties formulavimas. Užduoties analizė: Duomenų bazė sudaryta iš trijų lentelių: Informacija, Užsakovai, Vairuotojai. Visuose lentelėse atributai yra tekstiniai. Juose bus saugoma tik tekstiniai duomenys. Programinės dalies aprašymas. Instrukcija vartotojui. ekonominis pagrindimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai 8: Pagrindinės formos kodas. Įrašymo mašinų formos kodas. Įrašymo vairuotojo formos kodas. Įrašymo užsakovo formos kodas. Programos aprašymo formos kodas. Autoriaus formos kodas. Mašinų ataskaitos formos kodas. Vairuotojų ataskaitos formos kodas. Užsakovų ataskaitos formos kodas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2008-12-23
 • Pascal aplinkos kintamieji. Aritmetiniai veiksmai

  Darbo užduotis. Užduoties analizė. Programos aprašymas. Išvados. Priedas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-04-25
 • Pažintis su MATLAB

  Darbo tikslas: Susipažinti su MATLAB programiniu paketu. Užduotis: Susipažinti su MATLAB darbalaukiu, langais, meniu ir įrankiais. Išnagrinėti MATLAB panaudojimo galimybes, funkcijas, komandas ir darbo specifiką. Išmokti programuoti MATLAB aplinkoje. Baigę darbą, pasikvieskite dėstytoją ir pademonstruokite atliktus darbus. Dėstytojas pasižymės, kad atlikote darbą. Darbo eiga. Kintamųjų kūrimas. Vektoriai ir veiksmai su jais. Matricos ir veiksmai su jomis. Funkcinės priklausomybės ir grafikų braižymas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(17 puslapių)
  2007-10-12
 • Pirmoji klasė. "A" lygmuo

  Programos užduotis. L2-29A. Duoti du masyvai A(n) ir B(m). Klaviatūra įvedama reikšmė. Ją įrašyti kiekvieno masyvo gale, jeigu ji didesnė už masyvo reikšmių sumą. Spausdinti masyvus prieš ir po veiksmų. Programos aprašymas. Programos schema. Unit1.h failas. Unit2.h failas. Unit3.h failas. Unit4.h failas. Meniu schemos ir aprašymai (paaiškinimai). Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2009-03-17
 • Priskyrimo uždavinys

  Užduotis. Turime 3 darbus (D1, D2 ir D3) ir 4 darbuotojus (A1, A2, A3 ir A4), kurių kiekvienas gali atlikti kiekvieną iš darbų (tačiau tiktai vieną). Laikas, kurį sugaišta i-tasis darbuotojas atlikdamas j-tąjį darbą, nurodytas lentelėje. Reikia paskirstyti darbus taip, kad visi darbai būtų atlikti ir, kad bendras visų darbuotojų sugaištas laikas būtų mažiausias. Uždavinį išspręsti šiais būdais. Naudojant procedūrą ASSIGN. Naudojant SAS/OR procedūrą LP, duomenis įvedant sparse formatu, matrica 3x4. Naudojant SAS/OR procedūrą LP, programuojant duomenų įvedimą sparse formatu, matrica 7x7. Matematinis modelis. Sprendimas pasinaudojat procedūra ASSIGN. Sprendimas pasinaudojat procedūra LP bei duomenis įvedant sparne formatu. Sprendimas pasinaudojat procedūra LP, programuojant duomenų įvedimą "sparse" formatu.
  Programavimas, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2009-01-14
 • Procedūrinis programavimas

  Darbas su MAPLE paketu. Darbas su MATHEMATICA paketu. Darbas su DERIVE paketu. Darbas su MATHCAD paketu. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2009-03-23
 • Procedūrinis programavimas (2)

  Darbas su MAPLE paketu. Darbas su MATHCAD paketu. Darbas su DERIVE paketu. Darbas su MATHEMATICA paketu. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-03-28
 • Procesų statinių charakteristikų apskaičiavimas, taikant statinius (regresijos) metodus

  Darbo tikslas – susipažinti su statistinių (regresijos) metodų galimybėmis aprašant objektų statines charakteristikas. Nustatyti koreliacijos koeficientą ir regresijos kreivės (tiesės) parametrus iš pateiktų eksperimentinių duomenų. Palyginti tiesės parametrus gautus taikant MKM ir regresijos metodą. MATLAB'o listingas užduočiai realizuoti. Modeliavimo rezultatai grafine forma. Darbo išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-11-22
 • Programa "Shifras"

  Programa "Shifras". Duomenų apsaugos laboratorinis darbas. Programos "Shifras" interfeisas. Kodavimo algoritmas. Atkodavimo algoritmas. Kodavimo metodo apžvalga.
  Programavimas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-06-07
 • Programavimas (7)

  Darbo užduotis: duoti du natūralieji skaičiai. Parašyti programą, kuri išspausdintų visus jų bendrus daliklius. Pavyzdžiui, jei duoti skaičiai 12 ir 15, tai bendri dalikliai bus 1 ir 3. Programos aprašymas. Analizė. Naudojami komponentai ir jų paskirtys. Programoje naudojamų duomenų tipai ir kintamieji. Programoje naudojamų metodų aprašymai. Programos tekstas. Darbo su programa instrukcija. Užduoties sprendimo rezultatas. Programos testavimo rezultatai. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2008-01-13
 • Programavimas MatLab terpėje. Veiksmai su masyvais

  Užduoties varianto nr. 6. Duoti du masyvai X ir Y. Teigiamus šių masyvų elementus surašykite į masyvą Z. Raskite masyvo Z maksimalų elementą bei jo vietą ir elementų, priklausančių intervalui [a,b], skaičių. Sprendimas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-07-02
 • Programavimas MatLab terpėje. Veiksmai su matricomis

  laboratorinis darbas nr. 4. Varianto Nr. 15: Grupėje yra n studentų. Sesijos metu jie išlaikė m egzaminų. Sesijos rezultatai surašyti matricoje. Išspausdinkite skolininkų sąrašą ir jame nurodykite skolų skaičių, bei išlaikytų egzaminų vidurkį. Kuris studentas turi daugiausiai skolų? Algoritmo struktūrograma. Funkcijos fu tekstas Matlab. Uždavinio cenarijus. Rezultatai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-12-04
 • Programavimas Pascaliu

  Programavimo laboratorinio darbo aprašymas. Programos sprendžiamas uždavinys: Valgykloje į eilę stoja studentai. Stojant į eilę fiksuojamas studento vardas ir jo draugo (tik vieno) vardas. Jei draugo eilėje nėra, tai studentas stoja į eilės galą, o jei yra, tai prieš draugą. Jei studentas stoja ne į eilės galą, tai turi būti atspausdintas studentų, kuriuos jis "pralenkė" sąrašas. Aptarnaujant studentą turi būti spausdinamas jo vardas ir užleistų į priekį draugų skaičius. Turi būti numatytos galimybės: "atlaisvinti" eilę darbui pasibaigus; pasižiūrėti kiek eilėje studentų ir kiek "užleistų be eilės studentų; išvesti "užleistų" ir "užleidusių" eilę studentų vardus. Programoje naudojami kintamieji. Programoje naudojamos procedūros. Programos kodas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2008-05-23
 • Programavimas Pascaliu: pavardės tikrinimas

  Programa nustato, ar įvesta vedusios, ar nevedusios moters, ar vyro pavardė.
  Programavimas, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2007-05-09
Puslapyje rodyti po