Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Informatika>Programavimas

Programavimas (321 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Loginis indeksavimas. Veiksmai su failais

  Informacinių technologijų pagrindai. Laboratorinis darbas Nr. 5. Sudarykite funkciją ir scenarijų veiksmams su vienmačiais masyvais atlikti. Algoritmas. Struktūrograma. Programa. Scenarijus. Scenarijaus algoritmo struktūrograma.
  Programavimas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-05-21
 • Loginis indeksavimas. Veiksmai su failais (2)

  Variantas 15. Duotas masyvas A. Elementus priklausančius intervalui [c d], surašykite į masyvą Y. Apskaičiuokite kiek neigiamų elementų masyve Y yra kairiau mažiausiojo elemento. Scenarijuje pradinius duomenis įveskite iš duomenų failo ***.dat , o rezultatus išveskite į rezultatų failą ***.rez. , kur *** - jūsų scenarijaus failo vardas. Pradinius duomenis, tarpinius ir galutinius rezultatus spausdinkite laisvai pasirinkta forma. Funkcija. Scenarijus. Sprendimo eiga.
  Programavimas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-05-26
 • LU faktorizacija ir HPL testas

  Našiųjų kompiuterinių sistemų kursinis darbas. Užduotis: Suprogramuoti tiesinių lygčių sistemos sprendimą skaidos (LU) metodu, atlikti testavimus savu testu, programa ir HPL testu. Našumo testavimas. Linpack benchmark testas. Uždavinio sprendimas. Testų rezultatai.
  Programavimas, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2008-06-17
 • Masyvai

  Darbo tikslas. Darbo užduotis. Užduoties analizė. Programos aprašymas. Panaudos atvejų, klasių ir sekų diagramos. Programoje naudojami duomenų tipai, metodai ir jų paskirtis. Programos failų sąrašas: vardai, paaiškinimai. UNIT1.H ir failų tekstai su komentarais. Atmintinė vartotojui. Pradinių duomenų ir rezultatų failų vardai. Reikalavimai įvedamiems ir išvedamiems duomenims. Avarinės situacijos, kurioms esant programa stringa. Užduoties sprendimo rezultatai. 1 programos testavimo rezultatai. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2007-05-24
 • Mašinos trečioji akis

  Įvadas. Tikslas. Kompiuterinė rega automobilyje. Kelio aptikimo procesas. Kursinio programinės dalies aprašymas. Programos blokinė schema. Programos veikimas. Išvados. Priedai (1).
  Programavimas, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-08-22
 • Matlab darbo aplinka

  1. Apskaičiuokite išraišką. 2. Atlikite veiksmus su matricomis. 3. Raskite tiesinės lygčių sistemos sprendinį. Patikrinkite, ar rastas sprendinys tikrai yra šios lygčių sistemos sprendinys. 4. Apskaičiuokite funkcijos f(x) reikšmių lentelę bei nubrėžkite grafiką. 5. Išspręskite lygčių sistemą grafiškai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2008-03-25
 • MD5 algoritmas

  Darbo užduotis: Realizuoti MD5 santraukos generavimo algoritmą. Realizuoti paprastą XOR santraukos generavimo algoritmą ir pademonstruoti kaip galima pakeisti žinutę, taip kad santrauka nepakistų.
  Programavimas, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2005-06-07
 • Mikrokontrolerio pertraukimai

  Darbo tikslas: Įsisavinti PIC16F84A SFR registrus OPTION, INTCON, TMR0, išstudijuoti asemblerio direktyvą EQU, komandas decfsz, incfsz, btfsc, btfss, retfie. Pagal varianto duomenis (LED uždegimo lygis), prie PORTB visų skilčių prijungti LED kartu su srovę ribojančiais rezistoriais. Varianto duomenys. Programos algoritmas. Programos tekstas su komentarais. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2010-04-15
 • Mikroprocesoriai (13)

  Laboratorinis darbas Nr.1. Aštuonių skilčių mokomojo mikroprocesorinio komplekto tyrimas. Darbo tikslas: Susipažinti su aštuonių skilčių mokomojo mikroprocesorinio komplekto (MMK) struktūra, valdymo ir indikacijos priemonėmis. Išsiaiškinti sisteminio monitoriaus Funk. Trumpas MMK aprašymas. Užduotis. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-03-20
 • Mikroprocesoriai (4)

  Suskaičiuoti kiek vienetų yra baite, kiekį nusiųsti į 101 ląstelę. Užpildyti atminties registrą skaičiumi 11. Apr =40h, N=20. Sudėti du daugiabaičius skaičius 10 baitu ilgis; 41h pirmas skaičius, 51h antras skaičius. Rasti 1 baito skaičiaus be ženklo masyve reikšme. Masyvas 52h (bazinis adresas), 51h – skaičiaus reikšme, 50h – masyvo ilgis. Ištrinti atminties (40h, 50h) sritį. Duotas Masyvas 3 ir 4 skiltyse yra "1". Reikia juos ištrinti (0200 – 03FF). Paimti duomenis iš lenteles esančios programų atmintyje. Paimti duomenis iš lenteles esančios programų atmintyje. Sudėti du skaičius. Dėmenys patalpinti vidinėje duomenų atmintyje, o jų adresai registruose R0 ir R1. Dėmenų ilgis registre R2. Jei skaičiai be ženklo, tai perpildymą rodys požymis C, jei su ženklu - F. Daugiabaitį skaičių, patalpinta vidinėje duomenų atmintyje, padauginti iš konstantės 123. Tegu skaičiaus pradžios adresas yra reg. R0, o jo ilgis reg. R1. Akumuliatoriuje esanti skaičių pakeisti į dvejetainį – dešimtainį kodą. Per prievado P1.0 išvada perduoti baitą nuosekliu būdu. Suskaičiuoti kiek skaičių didesnių už 37h. Perkopijuoti 200h-3F2h, 500h-8F2h. Rasti skaičių didesnį už 42h ir iš tų didesnių rasti max (0200-03FF). Ligini skaičių, kurio antroje skiltyje yra "1" 2k.0200-02FF. Rasti masyvo skirt. min ir max. (2000-3FFF) rasti elementų sk. kurie 3 skiltyje turi "0". Duotas masyvas. Anuliuoti skaičių nuo 28 iki 58. Adresų srityje sudėti visus skaičius. Rasti skaičius iš intervalo 42h-7Fh suma. Rasti skaičių mažesnių už 80h suma. Rasti min ir max skaičius. Sudėti du dešimtainius skaičius. Suskaičiuoti kiek skaičių mažesnių už 20. Neigiamus skaičius ištrinti ir įrašyti "0". Surasti max ir įrašyti į 444h. Surasti min ir įrašyti į 444h. "2.5". "2.6". "3.6". "3.7". "3.8". "3.9". Max 1500,1700h ištrinti iš ląstelės 12-45 ir įrašyti 0. Masyvas 5000,5500h didžiausių ir mažiausių sk. Sumą. Masyvo 1700,2500h sk, kurį 4 skiltį įrašo "1", o antroj -"0" ir patalpina į 30h ląstelę. Masyvo 6200,9500h rasti lyginių sk. max ir patalpinti į 6000h į ląstelę. Duotas skaičių masyvas 2700,3500h lyginius skaičius, kurie 4 skiltyje turi "1" padidinti 4. Duotas masyvas 200,800h. Kurie didesni už 66h surasti max. Duotas masyvas 1300h-1500h. Ištrinti skaičius, kurie patenka į diapazoną nuo 12 iki 45h. MAX 2000-5000 tarp max ir min. Masyvas 2000,5000. Masyvas 2000,3000h, kur 3-4 skiltyje yra. 2300,5300h sk. sumą. Masyvą 1500,1700h, rasti skaičių didesnį už 66 max. Į IDA perduoti bankų 1-3 turinius, pradinis IDA adresas 4000H. Sudaryti programą, kuri skaičiuotų loginę funkciją Y=X1UX2∩((X3∩X4)UX5)∩X6. Sudaryti programą, kuri priimtų per prievadą P1 duomenų masyvą iš periferinio įtaiso ir patalpintų į IDA. Sudaryti programą, kuri realizuotų 10ms vėlinimo trukmę. Sudaryti programą, kad ji realizuotų 2 s vėlinimo trukmę. Parašyti programą, galinčią išmatuoti laiko intervalus 0.1 - 10 s ribose. Programa pašalina kontaktų virpėjimo įtaką. Programa skaičiuoja impulsus laiko intervalas formuojamas programiniu būdu, o impulsus skaičiuoja taimeris. Programa skaičiuoja impulsus, laiko intervalą skaičiuoja taimeris, o impulsus skaičiuojame programiniu būdu. Programa suformuoja ir išveda per prievadą P1 VŽ=0A6H. Programa formuoja nenutrūkstančią impulsų seką.
  Programavimas, špera(20 puslapių)
  2007-01-30
 • Mikroprocesoriai (5)

  Laboratorinis darbas nr. 1. Duomenų apdorojimo programų sudarymas. Darbo tikslas. Programa 1.5. Programa 1.6. Programa 1.7. Programa 1.8. Išvados. Laboratorinis darbas nr. 2 Programavimas C kalba. Darbo tikslas. Programa 2.5. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-01-30
 • Mikroprocesoriai (7)

  Mikroprocesorių 2 namų darbas. Šešiolikos skilčių mokomosios mikroprocesorinės sistemos tyrimas. Registrų ir atminties peržiūros ir modifikavimo rezultatai. Duomenų persiuntimo atmintyje rezultatai. Duomenų baito išvestis per prievadą. Duomenų baito įvestis per prievadą. Displėjaus monitoriaus komandų valdymas. Išvados. Segmentinio atminties adresavimo principas 80x86 šeimos mikroprocesoriuose. Informacijos surašymas į gretimus kodo segmentus. Informacijos surašymas į kodo, duomenų, dėklo ir papildomo duomenų segmentus. Perėjimas į kitą atminties segmentą. Programos sudarymas ir vykdymas. Išvados. Operandų adresavimo būdai. Išvados. 80x86 šeimos mikroprocesorių programavimas. Programos "Debug" taikymas. Kai kurios programos Debug komandos. Susumavimas dviejų atmintyje esančių 16 bitų operandų, taikant tiesioginį ir registrinį adresavimą. Keitimasis informacija tarp registrų CX ir AX, taikant tiesioginį ir registrinį adresavimą. 2 baitų tiesioginio operando sudėjimas su kaupiklio turiniu, taikant registrinį adresavimą ir tiesioginį operandą. Iš atminties ląstelės turinio atėmimas kitos atminties ląstelės turinys, taikant registrinį adresavimą ir tiesioginį operandą. Operando persiuntimas iš atminties į kaupiklį, taikant bazinį, indeksinį, bazinį – indeksinį, santykinį adresavimo būdą. Operando esančio kaupiklyje sandauga su operandu esančiu atmintyje, taikant bazinį, indeksinį, bazinį – indeksinį, santykinį adresavimo būdą. Duomenų eilutės perkėlimas iš segmento ES į segmentą ES. Operando persiuntimas iš atminties į dėklą nurodytu adresu, taikant dėklinį adresavimą. Operando persiuntimas iš dėklo į registrą, taikant dėklinį adresavimą. Sudaryti ir kvikdyti programą, dėstytojo nurodytam veiksmui atlikti: (A-B-C)*5. Išvados.
  Programavimas, namų darbas(15 puslapių)
  2007-09-23
 • Mikroprocesoriai (8)

  Darbo užduotis: Suprojektuokite MPS, kurios sudėtyje yra nurodyto dydžio programų ir duomenų atmintis, įvedimo/išvedimo registrai, programuojamas įtaisas, analoginio signalo įvedimo/išvedimo keitikliai. Sudarykite principinę schemą, paskaičiuokite laikinius ir apkrovos parametrus. Principinės schemos sudarymas. Laikinės diagramos. Skaitymas iš atminties. Duomenų nuskaitymas. Laikinių suderinimų tikrinimas. Apkrovos skaičiavimo rezultatai. Srovių tikrinimas. Programos algoritmas. Programos tekstas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2007-11-26
 • Mikroprocesoriai (9)

  2 laboratoriniai darbai. Darbo tikslas: Susipažinti su aštuonių skilčių mokomojo mikroprocesorinio komplekto (MMK) struktūra, valdymo ir indikacijos priemonėmis. Išsiaiškinti sisteminio monitoriaus funkcijas. Darbo eiga. Išvada. Mikroprocesoriaus Intel 8080 komandų sistema ir programavimas. Darbo tikslas: Susipažinti su mikroprocesoriaus Intel 8080 komandų sistema. Įgyti programavimo asembleriu įgūdžių. Darbo eiga. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-05-09
 • Mikrovaldiklio PIC16F84A inversijos, apkeitimo, loginių funkcijų ir rotacijos komandų tyrimas

  Darbo tikslas: Išstudijuoti inversijos comf, apkeitimo swapf, rotacijos rlf, rrf ir loginių funkcijų andwf, andlw, iorwf, iorlw, xorwf, xorlw komandas. MV PIC16F84A komandų comf, swapf, rlf, rrf, andwf, andlw, iorwf, iorlw, xorwf, xorlw analizė. Loginių operacijų teisingumo lentelė. Programų, išsaugotų atliekant laboratorinio darbo 22 ir 27 punktų užduotis, tekstai ir komentarai. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-11-19
 • Mikrovaldiklio PIC16F84A laikmačio-skaitiklio ir pertraukčių tyrimas

  Darbo tikslas: Išstudijuoti specialiuosius registrus OPTION, INTCON, TMR0, komandą retfie, laikmatį-skaitiklį, dažnio daliklį bei pertrauktis. MV PIC16F84A specialiųjų registrų OPTION, INTCON, TMR0 bei komandos retfie analizė. Pertraukčių paskirtis. MV PIC16F84A laikmačio-skaitiklio ir dažnio daliklio charakteristikos. Programų, išsaugotų atliekant laboratorinio darbo 13 ir 24 punktų užduotis, tekstai ir komentarai. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2008-11-19
 • Mikrovaldiklio PIC16F84A laikmačio-skaitiklio ir pertraukčių tyrimas (2)

  8 laboratorinio darbo ataskaita. Darbo tikslas: Išstudijuoti specialius registrus OPTION, INTCON, TMRO, komandų retfie, laikmatį skaitiklį, dažnio skaitiklį bei pertrauktis. MV PIC16F84A specialiųjų registrų OPTION, INTCON, TMRO bei komandos retfie analizė. Pertraukčių paskirtis. MV PIC16F84A laikmačio – skaitiklio ir dažnio daliklio charakteristikos. Programų, išsaugotų atliekant laboratorinio adarbo 13 ir 24 punktų užduotis, tekstai ir komentarai. 13 punktas. 24 punktas. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2010-03-04
 • MySQL duomenų bazės (DB) kūrimas

  TSPI Laboratorinis darbas Nr 2. Darbo tikslas: Susipažinti su MySQL DB sudarymo algoritmais, užklausų kalba SQL. Darbo eiga. Programos tekstas. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-11-25
 • Multimedia. Audio panaudojimas internetiniuose puslapiuose

  Audio formatai. Žodžio ilgis. Garso dažnis. Linijinis ir logaritminis dinamikos atstovavimas. Kanalai. Suspaustų audio formatų internete palyginimas. Audio suspaudimo formatai. MU-LAW formatas. MPEG formatas. ADPCM. GSM 06.10. InterWave. TrueSpeech. RealAudio.
  Programavimas, referatas(7 puslapiai)
  2008-04-07
 • Objektinė trimačio modeliavimo biblioteka

  Įvadas. Teorinė dalis analizė. Bibliotekos struktūra. Matematinė biblioteka. Kompiuterijos biblioteka. Pagalbinė biblioteka. Darbo įrankiai. Darbo eigos aprašymas. Problemos ir jų sprendimo būdai. Programos testavimas ir derinimas. Išvados. Priedai. Techniniai reikalavimai. Techninė užduotis.
  Programavimas, diplominis darbas(28 puslapiai)
  2007-10-10
Puslapyje rodyti po