Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Informatika>Programavimas

Programavimas (321 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Objektinis programavimas

  PDF byla. L2. Vartotojo klasė: Užduotis L6-46; Programos aprašymas; Programos tekstas (visi *.cpp failai); Duomenų ir rezultatų failai. L3. Tiesinis dinamiškas sąrašas: Užduotis L6-46; Programos aprašymas; Programos tekstas (visi *.cpp failai); Duomenų ir rezultatų failai. L4. Duomenų srauto apdorojimas: Užduotis L4-18; Programos aprašymas. Programos tekstas (visi *.cpp failai); Duomenų ir rezultatų failai. L5. Dinamiškas objektų sąrašas: Užduotis L5-33; Programos aprašymas; Programos tekstas (visi *.cpp failai); Duomenų ir rezultatų failai. 2005 metų pavasario sesija.
  Programavimas, laboratorinis darbas(66 puslapiai)
  2005-06-20
 • Objektinis programavimas (2)

  3 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: išsiaiškinti, patikrinti ir pademonstruoti sekančius klausimus: Sukurti ir panaudoti statinius kintamuosius. Nurodyti jų panaudojimo skirtumus. Įtraukti į klasės kintamuosius masyvą ir jį panaudoti. Sukurti dinaminį masyvą, atmintį jam gaunant konstrukoriuje, o gražinant ją - destruktoriuje. Sukurti dinaminį masyvą bendrą visiems tos klasės objektams. Skaičiavimo rezultatus įrašant į failą, jo vardą įvedant iš meniu ir perduodant per parametrus. Darbo eiga: Sukurti ir panaudoti statinius kintamuosius. Nurodyti jų panaudojimo skirtumus. Įtraukti į klasės kintamuosius masyvą ir jį panaudoti. Sukurti dinaminį masyvą, atmintį jam gaunant konstruktoriuje, o gražinant ją – destruktoriuje. Sukurti dinaminį masyvą bendrą visiems tos klasės objektams. Skaičiavimo rezultatus įrašant į failą, jo vardą įvedant iš meniu ir perduodant per parametrus. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-10-06
 • Objektinis programavimas (3)

  1 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: susipažinti su "Builderio" programa, bei išsiaiškinti, patikrinti ir pademonstruoti sekančius klausimus. Darbo eiga: Įrašymas į tekstinį failą, naudojant funkcijas fopen, fprint, fclose. Sukurti ir panaudoti rodykles, ištirti kintamųjų užklojimo galimybes. Sukurti ir panaudoti struktūras ir dinaminius kintamuosius. Sukurti savo klasę. Sukurti kelis vienu metu egzistuojančius objektus – statinius ir dinaminius. Įrašant į tekstinį failą informaciją parodyti, kada yra iškviečiami sukurtų objektų konstruktoriai destruktoriai ir eilinės klasės funkcijos. Parodyti programos struktūrą klasės ir sukurtų objektų galiojimo vietas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2009-10-07
 • Objektinis programavimas (4)

  2 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Įsisavinti žemiau pateiktus punktus. Ištirti ir pademonstruoti, kaip įtakoja kintamųjų ir funkcijų paskelbimas public ir private srityse. Į klasę įtraukti funkciją void, int, float ir pademonstruoti jų naudojimo skirtumus. Sukurti funkcijas su parametrais. Ištirti parametrų aprašymo ir naudojimo skirtumus tarp paprastų kintamųjų ir rodyklių parametrų aprašyme. Sukurti kelis konstruktorius toje pačioje klasėje – su skirtingais parametrais bei juos naudojant sukurti objektus. Sukurti objektus skirtingose procedūrose (aktyvuojamus skirtingų mygtukų), parodant sukurtų objektų galiojimo ribas bendroje programos struktūroje. Sukurti objektą, kurį galėtų naudoti kelios funkcijos, nurodant kur jis yra aprašomas ir sukuriamas projekte. Darbo eiga. Ištirti ir pademonstruoti, kaip įtakoja kintamųjų ir funkcijų paskelbimas public ir private srityse. Į klasę įtraukti funkciją void, int, float ir pademonstruoti jų naudojimo skirtumus. Sukurti funkcijas su parametrais. Ištirti parametrų aprašymo ir naudojimo skirtumus tarp paprastų kintamųjų ir rodyklių parametrų aprašyme. Sukurti kelis konstruktorius toje pačioje klasėje – su skirtingais parametrais bei juos naudojant sukurti objektus. Sukurti objektus skirtingose procedūrose (aktyvuojamus skirtingų mygtukų), parodant sukurtų objektų galiojimo ribas bendroje programos struktūroje. Sukurti objektą, kurį galėtų naudoti kelios funkcijos nurodant kur jis yra aprašomas ir sukuriamas projekte. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-10-07
 • Objektinis programavimas (5)

  4 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Duomenų įrašymas į kitokio tipo ( ne tekstinius ) failus ir nuskaitymas. Naudoti funkcijas fopen, fwrite, fread. Ištirti tokius failus paaiškinant kiek baitų ir kokia informacija įrašoma į diską. Atkreipti dėmesį į įrašomų kintamųjų ar masyvų dydį atmintyje baitais. Sudaryti programą, kuri leistų iš meniu pasirinkti norimo tipo failą ir įrašyti rezultatus. Darbo vykdymas. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-10-07
 • Objektinis programavimas (6)

  5 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: ištirti įvairių meniu komandų panaudojimo galimybes. Darbo aprašymas: darbo metu aprašomi ir panaudojami įvairūs programos komponentai. Pateikiamos jų savybės ir panaudojimai. Darbo metu bus ištirti komponentai: RadioButton, Button, Label Memo, MonthCalendar, DateTimePicker, ComboBox, StaticText, Edit, MainMenu, OpenDialog, SaveDialog. Darbo eiga. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-10-07
 • Objektinis programavimas: elektroninis dienynas

  Programa, parašyta Delphi kalba. Įvadas. Užduoties formulavimas. Užduoties analizė. Loginis duomenų modelis. Veiksmai. Programinės dalies aprašymas. Vartotojo instrukcija. Bendra programos langų priklausomybė. Blokinė schema. Išvados.
  Programavimas, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-04-03
 • Operacinės sistemos: REX

  Programuotas testas. Programuota su REX operacine sistema.
  Programavimas, kursinis darbas(10 puslapių)
  2011-05-10
 • Optimalių sprendimų ieška (vienkriteriniai modeliai)

  Įvadas. Optimalios gamybos programos ieška modeliavimu. Situacijos apibūdinimas. Modelio tipo parinkimas. Situacijos formalizuotas aprašymas. Pasirengimas tyrinėjimams. Tyrinėjimai su modeliu. Pradinių duomenų įvedimas. Patikrinimas ir taisymas. Sprendimas. Pelno (tikslo funkcijos koeficientų) kitimo įtakos tyrinėjimai. Ribojimų (ribojimų laisvųjų narių - dešiniųjų pusių) kitimo įtakos tyrinėjimai. Optimalus gamybos išdėstymas (pervežimų planavimas). Situacijos apibūdinimas Situacijos formalizuotas aprašymas (modelio tipo parinkimas, alternatyvų įvertinimo lentelės sudarymas). Trumpiausių atstumų nustatymas Pervežimų kainų nustatymas. Optimalaus pervežimų (išdėstymo) plano sudarymas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2009-03-24
 • Optimalų įrenginių paskirstymas

  Uždavinio sąlyga. Turime keturių tipų vienas kitą galinčių pakeisti įrenginių, kurių panaudojimo laiko resursai (staklių valandos) atitinkamai 78, 37, 53 ir 69 . Šiuos įrenginius reikia paskirstyti penkių rūšių gaminių gamybai. Užduotys: Optimalų įrenginių paskirstymo planą, kuris minimizuotų bendrą savikainą. Optimalų įrenginių paskirstymo planą, kai c pelnas už j–tosios rūšies gaminio, pagaminto naudojant i–tąjį įrenginį, vienetą. Optimalų įrenginių paskirstymo planą, kai c yra i–tojo įrenginio 1 valandos naudojimo kaina gaminant j–tosios rūšies gaminį. Optimalų įrenginių paskirstymo planą, kai matricos elementas d parodo, kiek valandų naudojamas i–asis įrenginys j–tosios rūšies gaminio vienetui pagaminti, o c pelnas už j–tosios rūšies gaminio, pagaminto naudojant i–tąjį įrenginį, vienetą. Optimalų įrenginių paskirstymo planą, kai elementas d parodo, kiek valandų naudojamas i–asis įrenginys j–tosios rūšies gaminio vienetui pagaminti, o c yra j–tosios rūšies gaminio savikaina, kai jį gamina yra i–tasis įrenginys. Optimalų įrenginių paskirstymo planą, kai elementas d parodo, kiek valandų naudojamas i–asis įrenginys j–tosios rūšies gaminio vienetui pagaminti, o c yra kaina (Lt/val) i-tojo įrenginio valandos gaminant j–tosios rūšies gaminį. Optimalų įrenginių paskirstymo planą, minimizuojantį bendrą įrenginių naudojimo laiką, kai elementas d parodo, kiek valandų naudojamas i–asis įrenginys j–tosios rūšies gaminio vienetui pagaminti (laiko sąnaudos). Optimalų įrenginių paskirstymo planą, minimizuojantį bendrą įrenginių naudojimo laiką, kai elementas d parodo, kiek vienetų j–tojo gaminio pagamina i–asis įrenginys per laiko vienetą (val).
  Programavimas, laboratorinis darbas(26 puslapiai)
  2009-01-14
 • Optimizavimo metodai (2)

  Pirma dalis. Sprendžiame tiesinio programavimo metodu. Užrašome ir sprendžiame dualųjį uždavinį. Perrašome uždavinį kanonine forma. Antra dalis. Simplekso metodu išspręsti tiesinio programavimo uždavinį. Trečia dalis.
  Programavimas, kursinis darbas(13 puslapių)
  2008-12-19
 • Optimizavimo metodai (3)

  13 variantas. Pirmoji užduotis. Užduoties tikslas: Išspręsti tiesinio programavimo uždavinį, užrašyti ir išspręsti dualujį uždavinį, perrašyti duota uždavinį kanonine forma. Išspręsti tiesinio programavimo uždavinį. Užrašyti ir išspręsti dualujį uždavinį. Perrašyti duota uždavinį kanonine forma. 2-oji užduotis: M-metodu arba dviejų etapų metodu rasti pradinį sprendinį, Simplekso metodu išspręsti tiesinio programavimo uždavinį. Pirmoji iteracija. Antroji iteracija. Trečioji iteracija. Ketvirtoji iteracija. Penktoji iteracija. Trečioji užduotis: naudojant vieną iš nurodytų metodų, rasti pradinį transporto uždavinio sprendinį, potencialų metodu išspręsti duotą transporto uždavinį ir rasti optimalų pervežimo planą. Išvados.
  Programavimas, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2009-12-22
 • Oracle duomenų bazė ir C++ programavimo kalba (2)

  Tikslas: sukurti Oracle duomenų bazę ir jai taikomą programą su Microsoft Visual C++ kalba. Duomenų bazė palengvintų darbą organizacijose. Įvadas. Užduoties formulavimas. Užduoties analizė: Duomenų bazė sudaryta iš trijų lentelių: Informacija, Užsakovai, Vairuotojai. Visuose lentelėse atributai yra tekstiniai. Juose bus saugoma tik tekstiniai duomenys. Programinės dalies aprašymas. Instrukcija vartotojui. ekonominis pagrindimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai 8: Pagrindinės formos kodas. Įrašymo mašinų formos kodas. Įrašymo vairuotojo formos kodas. Įrašymo užsakovo formos kodas. Programos aprašymo formos kodas. Autoriaus formos kodas. Mašinų ataskaitos formos kodas. Vairuotojų ataskaitos formos kodas. Užsakovų ataskaitos formos kodas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2008-12-23
 • Paprogramės ir funkcijos

  PowerPoint pristatymas. Kas yra paprogramė? Paprogramės sintaksė. Atributų sąrašas. Paveldimumo metodas. Prieinamumas. Paprogramės_vardas. Parametrai. Parametrai (3). Pavyzdys. Uždavinio algoritmas. Uždavinio kodas. Kas yra funkcija?. Funkcijos sintaksė. Funkcijos ir paprogramės skirtumai. Funkcijos pavyzdys. Funkcijos pavyzdys (3). Kreipimasis į funkciją.
  Programavimas, pristatymas(19 skaidrių)
  2009-10-02
 • Pascal aplinkos kintamieji. Aritmetiniai veiksmai

  Darbo užduotis. Užduoties analizė. Programos aprašymas. Išvados. Priedas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-04-25
 • Pascalis

  Pascalio užduotys ir atsakymai. Parašykite programą, kuri apskaičiuotų funkcijos reikšmę: kai x>0, tai y=1, jei x kita reikšmė, tai y=2. b) Jei 5>x>0, tai y=1, kai 10>x>=5, tai y=2, kai x>=10, tai y=4. Parašykite programą, kuri apskaičiuotų stačiakampio žemės sklypo plotą. Ilgis ir plotis įvedami iš klaviatūros. Parašykite programą, kuri tikrintų, ar galima iš trijų klaviatūros įvestų kraštinių ilgių sudaryti trikampi. Trečioji kraštinė negali būti didesnė už kitų dviejų sumą. Parašykite programą , kuri apskaičiuoja dviženklių, t.y. nuo 10 iki 99 skaičių sumą. Parašykite programą, kuri skaičiuoja iš klaviatūros įvesto sveiko teigiamo nelygaus nuliui ir mažesnio už 17 skaičiaus faktorialą. Parašykite programą kuri, šimtą kartų atspausdintų žodį "Labas!". Parašykite programą kuri, apskaičiuoja visų teigiamų triženklių skaičių (100-999) sumą. Parašykite programą kuri, suskaičiuoja visu vienženklių skaičių (0-9) sumą. Parašykite programą kuri, skaičiuoja visu teigiamų lyginiu dviženklių skaičių sumą. Parašykite programą kuri skaičiuoja visu teigiamų nelyginių dviženklių skaičių sumą.
  Programavimas, uždavinys(5 puslapiai)
  2008-01-14
 • Paskalis: "Slaptažodis"

  Programavimo Paskaliu pavyzdys. Sukurta programa pavadinimu "Slaptažodis".
  Programavimas, namų darbas
  2006-06-06
 • Paskalis. Sąlygos sakinys ir ciklai

  Sąlygos sakinys IF. Ciklo sakiniai FOR, REPEAT, WHILE. Veiksmų kartojimas. Ciklai WHILE ir REPEAT.
  Programavimas, konspektas(9 puslapiai)
  2007-03-30
 • Pažintis su darbo aplinka

  Susipažinti su Delphi programavimo kalba. Atsakymai į pateiktus klausimus. Kaip prisijungti prie LINUX SUSE 10.1 operacinės sistemos. Kaip susirasti ir paleisti vykdyti kitas programas. Kur rasti tekstinį procesorių bei kitus Microsoft Office analogus bei juos išbandyti. Kaip persijungti tarp grafinių langų. Kaip patekti į savo "namų" katalogą, keisti katalogų bei duomenų rinkmenų teises, trinti nereikalingus duomenis. Kaip naudotis CD-ROM/USB/arba lanksčiaisiais diskeliais. Kaip parašyti, redaguoti elementarų tekstinį dokumentą. Kaip išsikviesti ir naudotis komandine aplinka.
  Programavimas, namų darbas(3 puslapiai)
  2007-11-09
 • Pažintis su MATLAB

  Darbo tikslas: Susipažinti su MATLAB programiniu paketu. Užduotis: Susipažinti su MATLAB darbalaukiu, langais, meniu ir įrankiais. Išnagrinėti MATLAB panaudojimo galimybes, funkcijas, komandas ir darbo specifiką. Išmokti programuoti MATLAB aplinkoje. Baigę darbą, pasikvieskite dėstytoją ir pademonstruokite atliktus darbus. Dėstytojas pasižymės, kad atlikote darbą. Darbo eiga. Kintamųjų kūrimas. Vektoriai ir veiksmai su jais. Matricos ir veiksmai su jomis. Funkcinės priklausomybės ir grafikų braižymas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(17 puslapių)
  2007-10-12
Puslapyje rodyti po