Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Informatika>Programavimas>Programavimo laboratoriniai darbai

Programavimo laboratoriniai darbai (146 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Programavimas TurboPascal

  Išskirti ekrane langą braižymui grafiniu režimu naudojant modulį Graph, Sudaryti programą, kuri užpildytą stačiakampį 500 kartų išdėstytų atsitiktinai nustatytose ekrano vietose, Sudaryti programą, kuri užpildytą stačiakampį išdėstytų pagal apskritimą, Sudaryti programą, kuri užpildytą stačiakampį išdėstytų pagal sinusoidę, Mokėti paaiškinti kiekvienos programos veikimą.
  Programavimas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2005-03-10
 • Programavimas: pažintis su Java

  Užduotis. Suskaičiuoti funkcijos reikšmes duotame argumento x reikšmių intervale xp <= x <=xg. Suformuoti lenteles duotos funkcijos grafikų šeimai, kurią nusako argumento b reikšmės, esančios masyve B(n). Papildomai importuotas failas: "java.io". Apie programą. Programos tekstas. Programos darbo pavyzdys.
  Programavimas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-04-19
 • Programavimo įrankis "R" ir jo taikymas grafikų sudarymui

  Laboratorinis darbas Nr. 1. Laboratorinio darbo užduotys. Išanalizuokite "airquality" duomenis, R programinės įrangos galimybes vaizduoti grafikus (funkcija plot) bei papildomus parametrus, nustatomus funkcija par(), ir pavaizduokite grafiškai oro temperatūros reikšmes, prieš tai konvertavus jas iš laipsnių Farenheitais į Celsijaus laipsnius taip, kaip parodyta žemiau pateiktame grafike. Išanalizuokite funkcijos par() parametro mfrow paskirtį ir pritaikykite jo teikiama galimybes nubraižyti kelis grafikus tame pačiame lange. Išanalizuokite funkcijas win.graph() ir plot.new() ir pavaizduokite vėjo greičio duomenis (iš to pačio airquality duomenų rinkinio) grafiškai atskirame lange. Pritaikykite slenkančio vidurkio skaičiavimo algoritmą temperatūros duomenims ir ant pirmojo grafiko pavaizduokite temperatūros vidurkio kreivę.
  Programavimas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2010-12-01
 • Programavimo kalba Java (2)

  Užduotis. L2-48. Turime ligoninės pacientų sąrašą: pavardė, vardas, gimimo data, diagnozė. Suformuoti pasirinktos diagnozės jaunesnių nei 25 metų amžiaus pacientų sąrašą: pavardė, vardas, gimimo data, amžius. Sąrašą sutvarkyti pagal amžių. Išvesti lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų. Paleidimas. Programos pagrindinės klasės vardas: Test. Kitų klasių pavadinimai: L1Metodai ir Duomenys. Paleidimas vykdomas komanda: java Test. Testinis pavyzdys. Programos tekstas. Test.java. Pacientas.java. Pacientas Naujas.java. Metodai.java.
  Programavimas, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2007-10-08
 • Programavimo kalba Java (3)

  Java modulio L1. L1-19. Užduotis: duoti du masyvai A(n) ir B(m). Kiekvieno masyvo didžiausio ir pirmojo elementų aritmetinį vidurkį užrašyti masyvo gale. Spausdinti masyvus prieš ir po veiksmų. Paleidimas. Testinis pavyzdys. Programos tekstas. L1Test.java. Duomenys.java. L1Metodai.java.
  Programavimas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-10-15
 • Programos ciklų sudarymas PIC16F84A mikrovaldikliui (2)

  Darbo tikslas: išstudijuoti komandas goto, nop, decfsz, asemblerio direktyvą EQU ir programos ciklų sudarymo principus. Komandų goto, nop, decfsz bei asemblerio direktyvos EQU analizė. Programų, sudarytų atliekant laboratorinio darbo 17 ir 26 punktų užduotis, tekstai ir komentarai. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-11-19
 • Programos ciklų sudarymas PIC16F84A mikrovaldikliui (3)

  3 laboratorinio darbo ataskaita. Darbo tikslas Išstudijuoti komandas goto, nop, decfsz, asemblerio direktyvą EQU ir programos ciklų sudarymo principus. Komandų goto, nop, decfsz bei asemblerio direktyvos EQU analizė. Programų, sudarytų atliekant laboratorinio darbo 17 ir 26 punktų užduotis, tekstai ir komentarai. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2010-02-24
 • Realios ir virtualios mašinų projektas

  Reali mašina. Realios mašinos komponentai. Virtuali mašina. Procesai bei resursai. Virtualios mašinos komandų sistema.
  Programavimas, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2009-05-05
 • RSA algoritmas

  RSA: Principas, Algoritmas, Kodavimo raktų generavimas, Pirminių skaičių P ir Q generavimas, Skaičių FI ir N apskaičiavimas, Viešo rakto generavimas, Slapto rakto generavimas, Informacijos kodavimas, Informacijos atkodavimas. Saugumas: Nulaužimo metodas, Nulaužimo sunkumai. Programa: Apie programą, Programos tekstas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2005-05-19
 • Sąlygos operatoriai C++ kalboje

  Laboratorinis darbas Nr. 2. Standartiniai C++ kintamųjų tipai. Darbo užduotis: Pagal 2.1 pavyzdį parašėme programą, kuri: pakeitėme programą taip, kad duomenis į ekraną išvestų skirtingose eilutėse, šalia parašytų kintamojo pavadinimą ir jo tipą. Programoje išvedami tokie duomenys todėl, kad int -32000+32000 turi skaičių ir kai jie persipildė ir pavirto į minusinę liekaną, i – gali įgauti minusinę reikšmę, o j negali, be to i gali įgyti dvigubą minusinę reikšmę. Programos algoritmas. Programos ekrano kopija. Programos algoritmas. Programos ekrano kopija. Pagal 2.3 pavyzdį parašėme programą, kurioje įvedus metrus, juos paverčia į kilometrus,decimetrus,milimetrus. Programos algoritmas. Programos ekrano kopija. Išvada.
  Programavimas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2010-11-16
 • Simboliniai skaičiavimai

  Užduotis: Paskaičiuoti funkcijos pirmą ir antrą išvestines. Nubraižyti funkcijų išvestines. Paskaičiuoti funkcijos neapibrėžtinį ir apibrėžtinį integralus. Darbas su MAPLE programa. Darbas su MATHEMATICA programa. Darbas su MATHCAD programa. Darbas su DERIVE programa.
  Programavimas, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2009-03-30
 • Simboliniai skaičiavimai (2)

  Užduotis: Išskleisti duotas funkcijas Teiloro eilutėmis nurodytam taške iki nurodyto laipsnio. Išskleisti vieną iš funkcijų ne nuliniame taške naudojant perstumimą. Nubraižyti funkcijų ir jų skleidinių grafikus. Paskaičiuoti vienos funkcijos ribas. Sudauginti ir sutvarkyti du polinomus. Mathematica. Maple. Derive. Mathcad. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2009-03-30
 • Skaitiniai skaičiavimai. Grafikų braižymas

  Užduotis: Paskaičiuoti funkcijų reikšmes pagal duotas formules ir duotus pradinius duomenis; Nubraižyti nurodytos funkcijos 2D grafikus; Darbas su DERIVE programa. Darbas su MAPLE programa. Darbas su MATHEMATICA programa. Darbas su MATHCAD programa. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-03-23
 • Skaitinių duomenų apdorojimas

  Darbas su MAPLE programa. Darbas su MATHCAD programa. Darbas su MATHEMATICA programa. Darbas su DERIVE programa. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2009-03-30
 • Statinis struktūros masyvas

  Užduotis: Faile duoti duomenys apie priekių gamintojus. Failo eilutėse surašyta: gamintojas, prekė, pagamintų vienetų skaičius. Sudarykite struktūros tipą tokiems duomenims saugoti ir vartotojo klasę darbui su struktūros tipo duomenimis. Surašykite duomenis statiniame struktūrų masyve. Rikiuokite sąrašą pagal pagamintų prekių vienetų skaičių. Atrinkite gamintojus, kurie pagamino mažiau negu po 100 prekių vienetų. Pradinius duomenis ir rezultatus pateikite lentelėmis ekrane ir rezultatų faile. Failų pasirinkimui naudokite OpenDialog ir SaveDialog. Programos tekstas. Duomenys ir rezultatai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2008-09-04
 • Statinis struktūrų masyvas

  Užduotis (L5-2): Faile duoti duomenys apie užsiprenumeruotus spaudos leidinius. Failo eilutėse surašyta: prenumeratoriaus pavardė, leidinio pavadinimas, užsakytų egzempliorių skaičius. Sudaryti struktūros tipą tokiems duomenims saugoti ir vartotojo klasę darbui su struktūros tipo duomenimis. Surašyti duomenis statiniame struktūrų masyve. Rikiuoti sąrašą pagal užsakytų egzempliorių kiekį. Atrinkti prenumeratorius, kurie užsisakė tik po vieną egzempliorių. Pradinius duomenis ir rezultatus pateikti lentelėmis ekrane ir rezultatų faile. Failų pasirinkimui naudoti OpenDialog ir SaveDialog. Programos aprašymas. TForm1 klasės tekstas – failai. Metodų stuktūrogramos. Programos tekstas failuose. Duomenų ir rezultatų failai
  Programavimas, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2008-05-16
 • Sveikaskaitinis programavimas

  Operacijų tyrimas. Namų darbas Nr.2: Sveikaskaitinis programavimas. Ribų ir šakų metodas bei algoritmas. Galimų sprendinių srities formavimas. Sprendinių medis. MATLAB programų tekstai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-08-10
 • Šakotas dinamiškas sąrašas

  Laboratorinio darbo Nr. 4 ataskaita. "A" lygmuo. Programos užduotis. PV4A-49. Turime įmonės kiekvieno skyriaus kiekvieno mėnesio daugelio metų darbuotojų atlyginimų sąrašus atskiruose failuose: pavardė, vardas, atlyginimas. Suformuoti klaviatūra nurodomo mėnesio išmokėtų atlyginimų sumų sąrašą:skyrius, metai, išmokėta pinigų suma. Sąrašą sutvarkyti pagal išmokėtą pinigų sumą ir skyriaus pavadinimą. Išvesti lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų. Programos aprašymas. Programos schema. Komponentų savybių sąrašas. About Box schema. Komponentų savybių sąrašas. Dinamiškųjų sąrašų paveikslai. Programos užsklanda. Unit1.h failas. Unit2.h failas. Unit3.h failas. TSkyrius.h failas. TRez.h failas. TDarbuotojai.h failas. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2009-05-08
 • Šakotieji algoritmai

  1. Sudarykite algoritmo struktūrogramą bei Matlab programas (funkciją ir scenarijų) nurodytoms reikšmėms apskaičiuoti. Algoritmas. Programa. Scenarijus. 2. Sudarykite algoritmo struktūrogramą bei Matlab programą (scenarijų) pateiktiems uždaviniams išspręsti. Tiesėje duoti trys taškai, kurių koordinatės x1, x2, x3. Nustatykite, ar lygūs atstumai tarp šių taškų? Algoritmas. Programa.
  Programavimas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-04-02
 • Šakotieji algoritmai (2)

  Laboratorinis darbas Nr.3. Variantas nr. 6. I užduotis: Sudarykite algoritmo struktūrogramą bei Matlab programos (funkciją ir scenarijų) nurodytoms reikšmėms apskaičiuoti. Užduotis: Apskaičiuokite funkcijų y, d ir c reikšmes pagal pateiktas formules. Uždavinio algoritmas. Funkcijos programa. Uždavinio scenarijus. Kontrolinis sprendimas. II užduotis: Sudarykite algoritmo struktūrogramą bei Matlab programą (scenarijų) pateiktiems uždaviniams išspręsti. Užduotis: Duoti 3 skaičiai. Nustatykite, ar jie išdėstyti didėjančia ar mažėjančia tvarka? Uždavinio algoritmas. Kontrolinis sprendimas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-04-27
Puslapyje rodyti po