Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Informatika>Programavimas>Programavimo laboratoriniai darbai

Programavimo laboratoriniai darbai (146 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Laikmačio programų sudarymas mikrovaldikliui PIC16F84A ir jų tyrimas

  Darbo tikslas: Išstudijuoti komandas decf ir incf bei laikmačio programų sudarymo principus. MV PIC16F84A komandų decf ir incf analizė. Specialiojo registro STATUS Z bito paskirties aprašymas. Programų, išsaugotų atliekant laboratorinio darbo 17 ir 24 punktų užduotis, tekstai ir komentarai. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-11-19
 • LCD monitorius

  Laboratorinis darbas Nr.5. Darbo tikslas: Išmokti išvesti duomenis į LCD ekraną, bei dirbti su EEPROM atmintimi. Programos tekstas su komentarais. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2010-11-05
 • Lygčių ir nelygybių sprendimas

  Darbas su DERIVE programa. Darbas su MATHEMATICA programa. Darbas su MAPLE programa. Darbas su MATHCAD programa.
  Programavimas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2009-03-30
 • Lizdinis sąrašas Kl 11

  Laboratorinis darbas Nr. 2. Užduotis: Sukurti duomenų bazę, kuri būtų realizuota programoje, panaudojant lizdinį paprastą dvikryptį duomenų sąrašą. Sukurti duomenų bazę, kuri būtų realizuota programoje, panaudojant lizdinį paprastą dvikryptį duomenų sąrašą. Užduoties analizė. Duomenų struktūra. Programos hierarchinė – modulinė schema. Klasių pagrindiniai metodai. Testavimo rezultatai. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-10-07
 • Loginis indeksavimas. Veiksmai su failais

  Informacinių technologijų pagrindai. Laboratorinis darbas Nr. 5. Sudarykite funkciją ir scenarijų veiksmams su vienmačiais masyvais atlikti. Algoritmas. Struktūrograma. Programa. Scenarijus. Scenarijaus algoritmo struktūrograma.
  Programavimas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-05-21
 • Loginis indeksavimas. Veiksmai su failais (2)

  Variantas 15. Duotas masyvas A. Elementus priklausančius intervalui [c d], surašykite į masyvą Y. Apskaičiuokite kiek neigiamų elementų masyve Y yra kairiau mažiausiojo elemento. Scenarijuje pradinius duomenis įveskite iš duomenų failo ***.dat , o rezultatus išveskite į rezultatų failą ***.rez. , kur *** - jūsų scenarijaus failo vardas. Pradinius duomenis, tarpinius ir galutinius rezultatus spausdinkite laisvai pasirinkta forma. Funkcija. Scenarijus. Sprendimo eiga.
  Programavimas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-05-26
 • Masyvai

  Darbo tikslas. Darbo užduotis. Užduoties analizė. Programos aprašymas. Panaudos atvejų, klasių ir sekų diagramos. Programoje naudojami duomenų tipai, metodai ir jų paskirtis. Programos failų sąrašas: vardai, paaiškinimai. UNIT1.H ir failų tekstai su komentarais. Atmintinė vartotojui. Pradinių duomenų ir rezultatų failų vardai. Reikalavimai įvedamiems ir išvedamiems duomenims. Avarinės situacijos, kurioms esant programa stringa. Užduoties sprendimo rezultatai. 1 programos testavimo rezultatai. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2007-05-24
 • Matlab darbo aplinka

  1. Apskaičiuokite išraišką. 2. Atlikite veiksmus su matricomis. 3. Raskite tiesinės lygčių sistemos sprendinį. Patikrinkite, ar rastas sprendinys tikrai yra šios lygčių sistemos sprendinys. 4. Apskaičiuokite funkcijos f(x) reikšmių lentelę bei nubrėžkite grafiką. 5. Išspręskite lygčių sistemą grafiškai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2008-03-25
 • MD5 algoritmas

  Darbo užduotis: Realizuoti MD5 santraukos generavimo algoritmą. Realizuoti paprastą XOR santraukos generavimo algoritmą ir pademonstruoti kaip galima pakeisti žinutę, taip kad santrauka nepakistų.
  Programavimas, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2005-06-07
 • Mikrokontrolerio pertraukimai

  Darbo tikslas: Įsisavinti PIC16F84A SFR registrus OPTION, INTCON, TMR0, išstudijuoti asemblerio direktyvą EQU, komandas decfsz, incfsz, btfsc, btfss, retfie. Pagal varianto duomenis (LED uždegimo lygis), prie PORTB visų skilčių prijungti LED kartu su srovę ribojančiais rezistoriais. Varianto duomenys. Programos algoritmas. Programos tekstas su komentarais. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2010-04-15
 • Mikroprocesoriai (13)

  Laboratorinis darbas Nr.1. Aštuonių skilčių mokomojo mikroprocesorinio komplekto tyrimas. Darbo tikslas: Susipažinti su aštuonių skilčių mokomojo mikroprocesorinio komplekto (MMK) struktūra, valdymo ir indikacijos priemonėmis. Išsiaiškinti sisteminio monitoriaus Funk. Trumpas MMK aprašymas. Užduotis. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2009-03-20
 • Mikroprocesoriai (5)

  Laboratorinis darbas nr. 1. Duomenų apdorojimo programų sudarymas. Darbo tikslas. Programa 1.5. Programa 1.6. Programa 1.7. Programa 1.8. Išvados. Laboratorinis darbas nr. 2 Programavimas C kalba. Darbo tikslas. Programa 2.5. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-01-30
 • Mikroprocesoriai (8)

  Darbo užduotis: Suprojektuokite MPS, kurios sudėtyje yra nurodyto dydžio programų ir duomenų atmintis, įvedimo/išvedimo registrai, programuojamas įtaisas, analoginio signalo įvedimo/išvedimo keitikliai. Sudarykite principinę schemą, paskaičiuokite laikinius ir apkrovos parametrus. Principinės schemos sudarymas. Laikinės diagramos. Skaitymas iš atminties. Duomenų nuskaitymas. Laikinių suderinimų tikrinimas. Apkrovos skaičiavimo rezultatai. Srovių tikrinimas. Programos algoritmas. Programos tekstas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2007-11-26
 • Mikroprocesoriai (9)

  2 laboratoriniai darbai. Darbo tikslas: Susipažinti su aštuonių skilčių mokomojo mikroprocesorinio komplekto (MMK) struktūra, valdymo ir indikacijos priemonėmis. Išsiaiškinti sisteminio monitoriaus funkcijas. Darbo eiga. Išvada. Mikroprocesoriaus Intel 8080 komandų sistema ir programavimas. Darbo tikslas: Susipažinti su mikroprocesoriaus Intel 8080 komandų sistema. Įgyti programavimo asembleriu įgūdžių. Darbo eiga. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2008-05-09
 • Mikrovaldiklio PIC16F84A inversijos, apkeitimo, loginių funkcijų ir rotacijos komandų tyrimas

  Darbo tikslas: Išstudijuoti inversijos comf, apkeitimo swapf, rotacijos rlf, rrf ir loginių funkcijų andwf, andlw, iorwf, iorlw, xorwf, xorlw komandas. MV PIC16F84A komandų comf, swapf, rlf, rrf, andwf, andlw, iorwf, iorlw, xorwf, xorlw analizė. Loginių operacijų teisingumo lentelė. Programų, išsaugotų atliekant laboratorinio darbo 22 ir 27 punktų užduotis, tekstai ir komentarai. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-11-19
 • Mikrovaldiklio PIC16F84A laikmačio-skaitiklio ir pertraukčių tyrimas

  Darbo tikslas: Išstudijuoti specialiuosius registrus OPTION, INTCON, TMR0, komandą retfie, laikmatį-skaitiklį, dažnio daliklį bei pertrauktis. MV PIC16F84A specialiųjų registrų OPTION, INTCON, TMR0 bei komandos retfie analizė. Pertraukčių paskirtis. MV PIC16F84A laikmačio-skaitiklio ir dažnio daliklio charakteristikos. Programų, išsaugotų atliekant laboratorinio darbo 13 ir 24 punktų užduotis, tekstai ir komentarai. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2008-11-19
 • Mikrovaldiklio PIC16F84A laikmačio-skaitiklio ir pertraukčių tyrimas (2)

  8 laboratorinio darbo ataskaita. Darbo tikslas: Išstudijuoti specialius registrus OPTION, INTCON, TMRO, komandų retfie, laikmatį skaitiklį, dažnio skaitiklį bei pertrauktis. MV PIC16F84A specialiųjų registrų OPTION, INTCON, TMRO bei komandos retfie analizė. Pertraukčių paskirtis. MV PIC16F84A laikmačio – skaitiklio ir dažnio daliklio charakteristikos. Programų, išsaugotų atliekant laboratorinio adarbo 13 ir 24 punktų užduotis, tekstai ir komentarai. 13 punktas. 24 punktas. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2010-03-04
 • MySQL duomenų bazės (DB) kūrimas

  TSPI Laboratorinis darbas Nr 2. Darbo tikslas: Susipažinti su MySQL DB sudarymo algoritmais, užklausų kalba SQL. Darbo eiga. Programos tekstas. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-11-25
 • Objektinis programavimas

  PDF byla. L2. Vartotojo klasė: Užduotis L6-46; Programos aprašymas; Programos tekstas (visi *.cpp failai); Duomenų ir rezultatų failai. L3. Tiesinis dinamiškas sąrašas: Užduotis L6-46; Programos aprašymas; Programos tekstas (visi *.cpp failai); Duomenų ir rezultatų failai. L4. Duomenų srauto apdorojimas: Užduotis L4-18; Programos aprašymas. Programos tekstas (visi *.cpp failai); Duomenų ir rezultatų failai. L5. Dinamiškas objektų sąrašas: Užduotis L5-33; Programos aprašymas; Programos tekstas (visi *.cpp failai); Duomenų ir rezultatų failai. 2005 metų pavasario sesija.
  Programavimas, laboratorinis darbas(66 puslapiai)
  2005-06-20
 • Objektinis programavimas (2)

  3 laboratorinis darbas. Darbo tikslas: išsiaiškinti, patikrinti ir pademonstruoti sekančius klausimus: Sukurti ir panaudoti statinius kintamuosius. Nurodyti jų panaudojimo skirtumus. Įtraukti į klasės kintamuosius masyvą ir jį panaudoti. Sukurti dinaminį masyvą, atmintį jam gaunant konstrukoriuje, o gražinant ją - destruktoriuje. Sukurti dinaminį masyvą bendrą visiems tos klasės objektams. Skaičiavimo rezultatus įrašant į failą, jo vardą įvedant iš meniu ir perduodant per parametrus. Darbo eiga: Sukurti ir panaudoti statinius kintamuosius. Nurodyti jų panaudojimo skirtumus. Įtraukti į klasės kintamuosius masyvą ir jį panaudoti. Sukurti dinaminį masyvą, atmintį jam gaunant konstruktoriuje, o gražinant ją – destruktoriuje. Sukurti dinaminį masyvą bendrą visiems tos klasės objektams. Skaičiavimo rezultatus įrašant į failą, jo vardą įvedant iš meniu ir perduodant per parametrus. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2009-10-06
Puslapyje rodyti po