Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Informatika>Programavimas>Programavimo laboratoriniai darbai

Programavimo laboratoriniai darbai (146 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Duomenų struktūros ir algoritmai (3)

  I laboratorinis darbas. Užduotis Nr. 31. Į vienos juostos 12 vietų aikštelę automobiliai gali įvažiuoti ir išvažiuoti per rytų ir vakarų pusės duris. Įvažiuojant nurodomas automobilio Nr. ir pusė, iš kurios įvažiuojama. Jeigu iš įvažiavimo pusės vietų nėra, tai bandoma įvažiuoti (automatiškai) iš kitos pusės. Įvažiuojant pasirenkama ta pusė, kurioje mažiau automobilių užstoja įvažiavimą. Praleidę išvažiuojantįjį automobiliai grįžta atgal ta pačia tvarka. Turi būti galimybės: įvažiuoti į aikštelę; išvažiuoti iš aikštelės nurodant automobilio; atlaisvinti aikštelę; išvesti automobilių skaičių aikštelėje ir tuščių vietų skaičių iš vienos ir kitos pusių. Programos aprašymas. Duomenų struktūrų, konstantų, sukurtų klasių ir kintamųjų aprašymas. Konstantų ir sukurtųjų kintamųjų aprašymas. Programoje naudojamų kintamųjų aprašymas. Meniu struktūros aprašymas. Pagrindinių duomenų struktūros apdorojimo algoritmų aprašymas. Case "3", "4", "5" esančio algoritmo veikimo principą atvaizduojanti schema bei pats algoritmas. Išvados. Priedai (4 psl.).
  Programavimas, laboratorinis darbas(17 puslapių)
  2009-03-06
 • Dvikryptis tiesinis dinamiškas sąrašas

  Užduotis (L4 – 11): Turime gyventojų sąrašą: pavardė, vardas, adresas, gimimo metai. Reikia sudaryti nurodyto amžiaus intervalo gyventojų sąrašą. Duomenys skaitomi iš rudens semestro L8 darbe sukurto tipizuoto failo i tiesinį dvikrypti dinamišką sąrašą. Rezultatai spausdinami lentelės forma tekstiniame faile ir parodomi ekrane. Programos aprašymas. Formos schema. Formos paveikslas. Formos komponentai. Meniu schema ir aprašymas. Dinamiškųjų sąrašų paveikslas ir paaiškinimai. Programos etiketės schema ir paveikslas. Programos etiketės keičiamų komponentų savybių lentelė. Programos etiketės (atsisveikinimo) schema ir paveikslas. Programos etiketės (atsisveikinimo) keičiamų komponentų savybių lentelė. Programos tekstas. Rezultatų pavyzdys.
  Programavimas, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2007-01-26
 • Dvimatis masyvas (2)

  B lygmuo. Užduotis. L5 – 30 užduotis : Duota D(n, m). Matrica D(n, m) užpildyta tik 0 ir 1. Suskaičiuokite, kokių elementų matricoje yra daugiau, 0 ar 1. Nustatykite, ar yra stulpelis, kuris neturi 1. Atspausdinkite jo numerį. Tuos pačius veiksmus atlikite su matrica Y(k, p). Programos aprašymas. Klasės tipas – failas. Klasės komponentų įvykių metodų aprašas. Klasės programuotojo metodų aprašas. Atmintinė vartotojui. Programos duomenų failai. Programos rezultatų failas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2009-05-12
 • Dvimatis masyvas (3)

  Laboratorinio darbo Nr. 4 ataskaita. "A" lygmuo. Programos užduotis. MTR-1 Duota matrica A(n,m). Sukeisti vietomis kiekvienos eilutės pirmą teigiamą ir tos eilutės didžiausią elementą. Spausdinti matricą prieš ir po pakeitimų. Programos aprašymas. Programos schema. Formos schema. Komponentų savybių sąrašas. Unit1.h failas. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2009-06-04
 • Dvimatis masyvas (4)

  Laboratorinio darbo Lr. 4 ataskaita. Programos užduotis L3-6. Duotas masyvas A(n, m). Masyvo viduryje įterpti eilutę, kur surašyti kiekvieno stulpelio didžiausias reikšmes. Spausdinti pradinę ir po pertvarkymų matricas lentelėmis, užrašant eilučių ir stulpelių numerius. Programos aprašymas. Komponentų paskirtis. Objektų inspektoriuje keičiamos komponentų savybių reikšmės. Formos pavyzdys kai duomenų faile nėra nė vieno skaičiaus. Programos komponentai reaguoja į šiuos įvykius. Konstantos. TForm1 klasės aprašo failas. Metodų aprašai. Funkcijų aprašai. Metodų aprašai. Atmintinė vartotojui. Programos tekstas. Failas Unit1.h. Failas Unit1.cpp. Programos testavimo rezultatai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2009-08-24
 • Elektroninių sistemų programavimas

  Baziniai duomenų tipai bei duomenų įvedimas/išvedimas. Užduotis: Sukurti programą, kuri leistų įvesti duomenis bei suformuotų lentelę, kuri pateikta užduotyje. Aritmetinės operacijos ir matematinės funkcijos C kalboje. Užduotis:Sukurti programą, kuri apskaičiuotų ir išvestų ir reikšmes pagal formules, kurios nurodytos Jūsų individualioje užduotyje. Nustatykite formulės parametrų reikšmių sritis ir pasirinkite reikšmes iš šių sričių. Parametrai, kurie turi vardus ir - sveikieji, kiti parametrai - su slankiuoju kableliu. Parametrų reikšmės, kurių vardai ir , turi būti įvedamos iš klaviatūros, kitų reikšmės - užsiduodamos kaip pradinės reikšmės, aprašant esančius kintamuosius. Leidžiama (ir netgi pageidautina) supaprastinti (išskaidyti) formules, siekiant sumažinti skaičiavimo apimtis. Sąlyginiai operatoriai C kalboje. Užduotis: Sudaryti programą, kuri įveda taško koordinates ir nustato, ar patenka šis taškas į užštrichuotą plotą paveikslėlyje. Kiekvienas variantas turi atskirą paveikslėlį. Patekimą ant ploto ribos reikia laikyti kaip patekimą į plotą. Ciklo operatoriai. Užduotis: Eilutei, kurios nariai apskaičiuojami pagal individualioje užduotyje pateiktą formulę, apskaičiuoti jos narių sumą su užsiduotu tikslumu (0.000001) bei pirmųjų 10-ties narių sumą. Esant reikalui, galima išraišką supaprastinti. Ciklo ir sąlyginiai operatoriai. Užduotis: Funkcijai , kuri pavaizduota Jūsų individualioje užduotyje, apskaičiuoti reikšmes. Papildomas reikalavimas - gauti funkcijos grafiką ekrane. Operacijos manipuliuojant bitais. Užduotis: Parašyti dvi programas. Viena iš jų turėtų išvesti duomenų struktūros sudedamąsias dalis ir suformuoti supakuotą struktūrą, antra – įvedus supakuotą struktūrą kaip 16-tainį skaičių, išvesti jos sudedamąsias dalis. Darbas su masyvais. Užduotis: Sukurti masyvą, kurį sudarytų atsitiktiniai sveikieji skaičiai. Masyvo dydis bei reikšmių diapazonas nurodyti Jūsų individualiojo varianto užduotyje. Taip pat individualiose užduotyse nurodyta, kaip apdoroti masyvą. Rodyklės ir masyvai. Užduotis: Įvykdyti 7 laboratorinio darbo užduotį su papildomomis sąlygomis: masyvo dydis nustatomas programos vykdymo pradžioje ir jis yra atsitiktinis skaičius iš 50 - 200 diapazono; programos tekste uždraudžiama naudoti indeksacijos operacijas. Grafinės vartotojo sąsajos kūrimas su Labwindows/CVI. Užduotis: Sukurti grafinę vartotojo sąsają, kuri turėtų valdymo mygtukus bei grafiką. Grafike turi būti atvaizduojami sugeneruoti duomenys. Grafinis programavimas su Labview Užduotis: Sukurti funkcinio generatoriaus modelį - grafinę vartotojo sąsają, blokinę diagramą. Realizuoti funkcinio generatoriaus modelį, kuris generuotų keturių formų signalus stačiakampio, pjūklo, trikampio, kosinuso. Vartotojo sąsajoje sukurti valdančiuosius mygtukus signalo formos, amplitudės, dažnio keitimui.
  Programavimas, laboratorinis darbas(17 puslapių)
  2009-04-24
 • FIR filtro matematinio modelio sudarymas

  Darbo tikslas: susipažinti su FIR filtrais, pademonstruoti, kaip skaitmeniniai filtrai gali būti panaudoti įvairaus dažnio signalų filtravimui. Darbo metu bus nustatomi FIR filtro koeficientai ir perdavimo charakteristikos, filtruojami signalai. Užduotis: Naudojant MATLAB paketą sugeneruoti nurodytų parametrų sinusinių sumos signalą. Sudaryti FIR filtrą, kuris filtruotų vieną iš sinusinio signalo dedamųjų ir paliktų kitą. Nustatyti filtro charakteristikas. Sudarytu filtru filtruoti sinusinių sumos, vienetinio impulso ir atsitiktinį signalus. Atvaizduoti ir palyginti pradinius ir filtruotus signalus bei jų spektrus. Eksperimentinė dalis. Darbo rezultatai. Išvados. Paveikslai (10). Priedas - programos kodas. Signalų apdorojimo laboratorija.
  Programavimas, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2006-02-17
 • FIR filtro matematinio modelio sudarymas (2)

  Užduotis: naudojant MATLAB paketą, sugeneruoti nurodytų parametrų sinusinių sumos signalą. Sudaryti FIR filtrą, kuris filtruotų vieną iš sinusinio signalų dedamųjų ir paliktų kitą. Nustatyti filtro charakteristikas. Sudarytu filtru filtruoti sinusinių sumos, vienetinio impulso ir atsitiktinį signalus. Atvaizduoti ir palyginti pradinius ir filtruotus signalus bei jų spektrus. Pradiniai duomenys. Darbo eiga ir rezultatai. 450Hz ir 700Hz sinusinių sumos signalas ir jo spektras. Žemo dažnio FIR filtro perdavimo charakteristika. Žemo dažnio FIR filtro vėlinimo charakteristika. Žemo dažnio FIR filtro koeficientai. Žemo dažnio FIR filtro koeficientų charakteristikos. Vienetinio impulso signalas ir jo spektras. Žemo dažnio FIR filtro impulso reakcija ir jos spektras. Atsitiktinis signalas ir jo spektras. Žemo dažnio FIR filtru nufiltruotas atsitiktinis signalas ir jo spektras. Žemo dažnio FIR filtru nufiltruotas 450Hz ir 700Hz sinusinių sumos signalas ir jo spektras. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-08-28
 • FIR filtro matematinio modelio sudarymas (4)

  Tikslas: Susipažinti su FIR filtrais, pademonstruoti, kaip skaitmeniniai filtrai gali būti panaudoti įvairaus dažnio signalų filtravimui. Darbo metu bus nustatomi FIR filtro koeficientai ir perdavimo charakteristikos, filtruojami signalai. Darbo eiga.
  Programavimas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2009-03-14
 • Free Pascal (FP). Funkcija. Vyriausio mokinio amžiaus skaičiavimas dienomis

  L3. Funkcija. Užduotis:Žinome klasės mokinių gimimo datas (metai, mėnuo, diena). Rasti vyriausią mokinį ir atspausdinti, kiek dienų jis jau pragyveno. Skaičiavimo momento metus, mėnesį ir dieną įvesti klaviatūra (arba paimti kompiuterio datą). Parašyti funkciją, skaičiuojančią mokinio amžių dienomis. Pageidautina įvertinti keliamuosius metus. Programos aprašymas. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų pavyzdys.
  Programavimas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2010-12-10
 • Free Pascal (FP). Triženklių dalyba iš kitų skaičių

  Užduotis: Rasti, kiek yra sveikųjų triženklių skaičių, kurie be liekanos dalijasi iš duotų teigiamų skaičių s1 ir s2. Programos aprašymas. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų pavyzdys.
  Programavimas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-12-10
 • Funkcijos minimizavimas gradientiniu nusileidimo metodu

  Funkcijos minimizavimas gradientiniu nusileidimo metodu. Darbo tikslas: suprogramuoti gradientinio nusileidimo metodą ir patyrinėti žingsnio ilgio įtaką optimizavimo procesui. Užduotis. Darbo eiga. Grafikai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2006-01-09
 • Grafika (5)

  Laboratorinio darbo nr. 5 ataskaita. Programos užduotis: Sukuriamas grafinis vaizdas su animacijos elementais laisvai pasirinkta tema. Programos aprašymas. Formos schema. Formos ir klasės aprašo failas. Meniu schema ir aprašymas. Klasių diagrama. Atmintinė vartotojui. Programos tekstas. Programos testavimo rezultatai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2009-08-10
 • Informacijos apdorojimo sistemos (2)

  Laboratorinis darbas Nr. 1. Bendroji dalis. Naudojant MATLAB paketą sugeneruoti nurodytų parametrų vienetinio impulso, žingsnio, sinusinį ir įvairaus pasiskirstymo atsitiktinius signalus. Atvaizduoti signalus, naudojant atitinkamas MATLAB funkcijas. Apskaičiuoti sinusinio ir atsitiktinių signalų vidurkius, standartinius nuokrypius ir histogramas, įvertinti pasiskirstymą. Teorija, metodas, procedūra, įranga. Pagrindiniai signalai. Statistikos panaudojimas signalų apdorojime. Darbo rezultatai. Stebėjimai, duomenys, rezultatai. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2010-03-20
 • Išsišakojančių ir ciklinės struktūros algoritmų programavimas

  Laboratorinis darbas Nr. 7. Paskaičiuoti duotos funkcijos reikšmę, kai pradiniai duomenys yra realaus ir simbolinio tipo. Nubraižyti grafiką, kai pradiniai duomenys yra skaičiai. Parašyti paprogramę funkciją, kuri skaičiuotų duotos funkcijos reikšmes nurodytame intervale, nurodytų žingsniu. Mathcad. Maple. Mathematica. Derive. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2009-03-31
 • Įvadas į mikrovaldiklio PIC16F84A tyrimo maketą ir programų paketą MPLAB IDE

  Darbo tikslas: išstudijuoti mikrovaldiklio (MV) PIC16F84A tyrimo maketą bei programų paketą MPLAB IDE. MV PIC16F84A tyrimo maketo elektrinė schema. Makete naudojamų mikroschemų, jungčių, jungiklių, mygtukų ir šviesos diodų paskirties aprašymas. Programų paketo MPLAB IDE paskirties ir struktūros apibūdinimas. MV programos tekstas ir hex rinkmena (4 ir 8 užduoties punktai). Programos tekstas. Visų prievado B išėjimų įtampų epiūros. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-11-19
 • Klasių aprašymas ir duomenų spausdinimas į failą

  Darbo tikslas: Susipažinti su pagrindinėmis programavimo kalbos C++ komandomis, išsianalizuoti klasės sudarymą ir spausdinimą į failą. Darbo užduotis. Darbo eiga. Programos aprašymas. Programos tekstas. Klasės aprašymas. Programos rezultatai. Rezultatai (tekstiniame faile). Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2009-05-27
 • Kolekcijos ir vartotojo sąsaja (2)

  Užduotis. Turime gyventojų sąrašą: pavardė, vardas, adresas, gimimo metai. Reikia sudaryti nurodyto amžiaus intervalo gyventojų sąrašą. Sąrašą sutvarkyti alfabeto tvarka. Išvesti lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų. Pavyzdys. Nurodymai kaip paleisti. Programos tekstas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2007-12-04
 • Kompiuterinių sistemų modeliavimas

  Įmonės gamybos programos organizavimas. Optimalios gamybos programos radimas MS Excel skaičiuoklės pagalba. Optimalios gamybos programos radimas MSDSS pagalba. Įmonių išdėstymas ir žaliavų vežimo planavimas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2008-12-05
 • Kompiuterio TCP/IP parametrų konfigūravimas. Ping programos naudojimas

  Laboratorinis darbas Nr.2. Kompiuterio TCP/IP parametrų konfigūravimas, Darbo tikslas: sužinoti apie priemones norint išsiaiškinti kompiuterio tinklo parametrų konfigūraciją dirbant su įvairiomis operacinėmis sistemomis, nustatyti susijungimo parametrus, kompiuterio vardą (host name), 2 lygmens MAC adresą ir 3 lygmens TCP/IP tinklo adresą, palyginti tinklo parametrų konfigūraciją su kitų tinklo kompiuterių konfigūracija. Darbo eiga: Susijungimo su Internetu patikrinimas. TCP/IP konfigūracijos informacijos gavimas. Užsirašykite savo kompiuterio TCP/IP konfigūracijos informaciją. Palyginkite savo kompiuterio TCP/IP konfigūracijos su kitų tinklo kompiuterių konfigūracija. Papildomos TCP/IP konfigūracijos informacijos gavimas. Darbo baigimas. Kontroliniai klausimai. Ką galite pasakyti apie 3 kompiuterius pajungtus prie vieno komutatoriaus? Ping programos naudojimas. Darbo tikslas: išmokti naudotis TCP/IP Packet Internet Group (ping) komanda. Vardo suteikimu naudojant WINS ir/arba DNS serverius. Darbo eiga: Susijungimo su Internet‘u patikrinimas. Komandinės eilutės išsikvietimas. IP adreso tikrinimas (ping). Tinklo vartų (gateway) tikrinimas. DHCP arba DNS serverių tikrinimas. Kaimyninio kompiuterio vardo tikrinimas. www.vgtu.lt tikrinimas. www.microsoft.com tikrinimas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-10-05
Puslapyje rodyti po