Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Informatika>Programavimas>Programavimo laboratoriniai darbai

Programavimo laboratoriniai darbai (146 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • C++ Programavimo kalba. Vienmatis masyvas

  Laboratorinio darbo Nr. 3 ataskaita. Programos užduotis. L3-5A. Duoti du masyvai A(n) ir B(m). Kiekvieno masyvo didžiausio ir pirmojo elementų aritmetinį vidurkį užrašyti masyvo gale. Spausdinti masyvus prieš ir po veiksmų. Programos aprašymas. Programos schema. Komponentų savybių sąrašas. Metodų aprašai. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2009-03-31
 • Cikliniai algoritmai, veiksmai su vienmačiais masyvais (2)

  6 variantas. Apskaičiuokite funkcijų y, d reikšmes, kai x kinta intervale [a,b] žingsnių h. Duoti du masyvai X ir Y. Teigimus šių masyvų elementus surašykite į masyvą Z. Raskite masyvo Z maksimalų elementą bei jo vietą ir elementų, priklausančių intervalui [a,b], skaičių.
  Programavimas, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2009-05-26
 • Cikliniai algoritmai, veiksmai su vienmačiais masyvais (3)

  4 laboratorinis, 3 variantas. I užduotis. 3 variantas. Apskaičiuokite funkcijų z, l reikšmes, kai y kinta intervale [y0, yn] žingsniu hy. Nubraižykite funkcijos l grafiką. Pradiniai duomenys. Uždavinio scenarijus. Scenarijaus tekstas. Rezultatai. II užduotis. Duoti du masyvai A ir B. Elementus, priklausančius intervalui [c, d], surašyti į masyvą Y. Rasti naujo masyvo teigiamų elementų vidutinę reikšmę bei minimalų elementą. Pradiniai duomenys. Funkcijos f4 tekstas. Uždavinio scenarijus. Scenarijaus tekstas. Rezultatai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2010-12-08
 • Cikliniai algoritmai, veiksmai su vienmačiais masyvais (4)

  Informacinių technologijų pagrindai 2. Laboratorinis darbas Nr.4. Apskaičiuokite funkcijų t, v, reikšmes, kai y kinta intervale (y0, yn) žingsniu hy. Nubraižykite funkcijos v grafiką. Funkcijos lab4fun stuktūrograma. Funkcijos lab4fun tekstas. Uždavinio scenarijus. Scenarijaus algoritmo stutūrograma. Scenarijaus tekstas. Sprendimas. Duoti du masyvai A ir B. Elementus. priklausančius intervalui (c,d), surašykite į masyvą Y. Raskite naujo Y elementų, kurių reikšmės didesnės už vidutinę, skaičių ir minimalų elementą. Funkcijos lab41parametrai. Funkcijos lab41 stuktūrograma. Funkcijos lab41 tekstas. Uždavinio scenarijus. Scenarijaus algoritmo struktūrograma. Scenarijaus tekstas. Sprendimas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2011-05-02
 • Ciklinio kodo tyrimas

  Darbo tikslas: išnagrinėti ciklinio kodo sudarymo metodiką ir sukurti koderio modelį, ištirti koderio veikimą ir nustatyti jo korekcines savybes. Darbo rezultatai. Išvados. Lentelės.
  Programavimas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2006-01-04
 • Ciklo sakiniai

  Ciklas - cikle struktūros panaudojimas. Sudaryti žemiau pateiktų matematinių operacijų skaičiavimo programą. Ją rašyti Nazarus aplinkoje. Naudojant PASCAL programavimo kalbos sintaksę ir taisykles. Matematinės operacijos. Užduoties analizė. Programos aprašymas. Programos algoritmas. Atmintinė vartotojui. Išvados. Programos tekstas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2007-11-09
 • CSS naudojimas HTML puslapiuose

  Kas tai CSS? Sąvokos: stilius, stiliaus atributai, klasės, elementai, identifikatoriai. Dažniausiai naudojami CSS ir jų parametrai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2007-03-19
 • Dinaminis struktūrų masyvas. "A" lygmuo

  Programos užduotis. PV1-26. Turime KTU ir KU bibliotekose esančių knygų sąrašus atskiruose failuose: Knygos autorius, pavadinimas, knygos kaina, egzempliorių kiekis. Suformuoti sąrašus kiekvienam universitetui: knygos autorius, pavadinimas, knygos kaina, piniginė knygų vertė. Išvesti lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų. Programos aprašymas. Programos schema. Unit1.h failas. Unit2.h failas. Meniu schemos ir aprašymai (paaiškinimai). Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2009-03-17
 • Dinamiškas objektų sąrašas

  Užduotis Nr. L5-3: Tekstiniame faile duoti duomenys apie studentus: pavardė, vardas, pažymėjimo numeris, kursas, pažymių vidurkis. Suformuoti K-tojo kurso studentų dinamišką objektų sąrašą. Suskaičiuoti sąraše esančių studentų bendrą vidurkį. Parašyti metodus veiksmams atlikti: spausdinti sąrašo duomenis lentele į failą, šalinti šąrašo elementus pagal nurodytą požymį. Aptariama tokios programos struktūra, supažindinama su programos kūrimo eiga. Programos aprašymas. Formos schema. Objektų inspektoriuje komponentų keičiamų. savybių lentelė. Main.h failas. Informacija.h failas. Studentai.h failas. Apie.h failas. Meniu schema ir aprašymas. Dinamiškųjų sąrašų paveikslai. Klasių diagrama. Programos tekstas. Main.cpp failas. Apie.cpp failas. Informacija.cpp failas. Studentai.cpp failas. Duomenų ir rezultatų failai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(16 puslapių)
  2009-04-29
 • Dinamiškas struktūrų masyvas

  KTU informatikos fakulteto pirmo kurso, antro pusmečio ataskaita. Užduotis. PV2-14 Turime tekstiniame faile viešbučio gyventoju sąrašą: pavardė, vardas, atvykimo data, išvykimo data, kaina už parą. Suformuoti sąrašą: pavardė, vardas, atvykimo data, išvykimo data, mokestis. Duomenis ir rezultatus sutvarkyti pagal atvykimo datą. Išvesti dvi lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų. Programos aprašymas. Meniu schema ir paaiškinimai. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(19 puslapių)
  2008-05-20
 • Dinamiškas struktūrų masyvas (2)

  Užduotis: Tekstiniame faile turime mašinų sąrašą: "Modelis, Metai, Kaina".Surasti brangiausią ir pigiausią mašinas.Sudaryti nurodytos kainos mašinų sąrašą ( kainos intervalas įvedamas klaviatūra).Rezultatus spausdinti į ekraną ir į failą. Programos aprašymas. Programos tekstas. Duomenys ir rezultatai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2008-09-04
 • Diskretinio laiko sistemų testavimas

  Darbo tikslas. MATLAB terpėje įsisavinti motodiką diskretaus laiko sistemų tiesiškumui, invariantiškumui bei jų stabilumui nustatyti. Darbo eiga. Sistemos tiesiškumo tikrinimas. Sistemos invariantiškumo tikrinimas. Sistemos stabilumo tikrinimas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-09-03
 • Dokumento apipavidalinimas

  Šrifto parametrų parinkimas. Pastraipų tvarkymas. Tabuliacija. Teksto laukų naudojimas. Formulių redaktorius. Lentelės duomenų rūšiavimas. Pavyzdys. Dalykinė rodyklė. Turinys.
  Programavimas, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2006-04-13
 • Duomenų bazė: Automobilių detalės

  Duomenų bazės uždavinių sprendimas pagal E. Grigūną. I dalis. Sukurkite nurodytos kategorijos sąrašą. Jį turi sudaryti bent 5 laukai. Dviejų laukų įvedimui sukurkite sąrašą. Skaičiaus ir datos laukams uždėkite klaidų tikrinimą (pagal skirtingus kriterijų tipus), o neteisingai įvedus duomenis turi atsirasti klaidos pranešimas. Sukurkite 5 duomenų išrinkimo (Filtravimo) situacijas, kurioms atlikti reikės panaudoti. Visi 5 kriterijai turi būti skirtingi, bent vienas iš jų sudėtinis. Kiekvieną filtravimą trumpai pakomentuokite, bei iliustruokite momentinėmis nuotraukomis. Atrinktus duomenis kopijuokite į atskirus lapus, nepanaikindami filtro. Lapus pavadinkite 4_1, 4_2 ir t.t. Sukurkite 3 duomenų išrinkimo (Filtravimo) situacijas, kurioms atlikti reikės panaudoti išplėstinį filtrą(Advanced Filter.). Bent vienas iš jų su skaičiuojamu kriterijumi. Kiekvieną filtravimą trumpai pakomentuokite, bei iliustruokite momentinėmis nuotraukomis. Duomenis kopijuokite tokiu pat būdu kaip ir 4 užduotyje. II dalis. Naudodami Subtotals sukurkite bent 4 suvestines. Grupuokite skirtingus laukus ir naudokite skirtingus grupavimo kriterijus. Duomenis kopijuokite tokiu pat būdu kaip ir 4 užduotyje. Iš išfiltruotų duomenų parenkite bent 3 skirtingo formatavimo ataskaitas. Joms nustatykite skirtingas spausdinimo sritis. Ataskaitas išsaugokite naudodami: Custom View. Parenkite bent 5 suvestines lenteles (Pivot table). Vienoje iš jų panaudokite skaičiuojamą lauką. Sukurkite darbo lapą "Saugus". Į jį nukopijuokite savo sąrašą ir užrakinkite taip, kad po užrakinimo, butų galima keisti duomenis tik viename lauke. Užrakinimo slaptažodis "savas". Tokiu pačiu slaptažodžiu užrakinkite visą dokumentą.
  Programavimas, laboratorinis darbas
  2011-03-28
 • Duomenų bazės (11)

  Duomenų bazių laboratoriniai darbai.Duomenų bazės lentelės sukūrimas. Užduotis. Sukurkite naują duomenų bazę. Duomenų bazės lentelės laukus aprašykite remdamiesi 1 lentele, išsaugokite sukurtą lentelę. 2. Duomenų bazės lentelės pildymas. Užduotis. Apribokite duomenis, kurie įvedami į lauką Pareigos, (turi būti įvesti tik žodžiai Profesorius, Docentas ar Asistentas). Nurodykite perspėjimo apie klaidą tekstą, kuris pasirodys ekrane įvedus neteisingus duomenis į lauką Pareigos. Užduokite reikšmę pagal nutylėjimą Pareigos lauke žodžiu Docentas. Įveskite duomenų apribojimus Dėstytojo kodas lauke (šie duomenys neturi pasikartoti). Pagal 2 lentelę užpildykite lentelės duomenis ir patikrinkite sistemos reakcijas, įvedus neteisingus duomenis į lauką Pareigos. Pakeiskite kiekvieno lentelės lauko plotį atitinkamai su duomenų pločiu. Lentelėje suraskite dėstytoją Kairį. Pakeiskite duomenis: pakeiskite asistento Petraičio darbo užmokestį nuo 650 Lt iki 720 Lt. Surūšiuokite duomenis lauke Gimimo data mažėjimo tvarka. Filtruokite duomenis laukuose Pareigos ir Disciplina. 3. Duomenų įvedimas ir peržiūrėjimas formoje. Užduotis Meistro pagalba sukurkite formą "Dėstytojai" (tipas – Columnar (Vienu stulpeliu)). Suraskite įrašą apie docentą Jonaitį. Pakeiskite asistento Petraičio darbo užmokestį nuo 720 Lt. iki 750 Lt. Surūšiuokite duomenis lauke Pavardės mažėjimo tvarka. Įvykdykite lauko Pareigos duomenų filtravimą. Pakeiskite lauko Disciplina pavadinimą į Dėstoma disciplina. Atrankos užklausų kūrimas. Užduotis. Lentelės Dėstytojai pagrindu sukurkite paprastą atrankos užklausą, kurį pateiks dėstytojų pavardes, vardus ir jų pareigas. Užklausos duomenis surūšiuokite pagal pareigas ir išsaugokite užklausą. Sukurkite atrankos užklausą su parametrais, kurioje turi būti pateiktos dėstytojų pavardės, vardai ir dėstomos disciplinos. Parametre nurodykite dėstytojo pavardę ir atlikite užklausą dėstytojui Jonaičiui. Sukurkite užklausą su skaičiuojamuoju stulpeliu, kurioje bus pateiktos dėstytojų pavardės, vardai, darbo užmokestis ir metinis darbo užmokestis. Ataskaitos sudarymas. Užduotis. Pagal lentelę Dėstytojai sukurkite ataskaitą, grupuodami duomenis pagal pareigas. Loginio duomenų bazės modelio sudarymas. Užduotis. Sudarykite reliacinės duomenų bazės informacinį loginį (infologinį) modelį. Sudarykite duomenų bazės loginį modelį. Reliacinės duomenų bazės sukūrimas. Užduotis. Sukurkite duomenų bazę Dekanatas. Sukurkite lentelės Studentai struktūrą. Sukurkite lentelės Disciplinos struktūrą. Sukurkite lentelės Dėstytojai struktūrą. Sukurkite lentelės Pažymiai struktūrą. Sukurkite lentelės Dėstytojai_disciplinos struktūrą. Sudarykite duomenų schemą, t. y. sukurkite ryšius tarp lentelių. Duomenų įvedimo į lenteles formų sukūrimas. Užduotis. Sukurkite formą Studentai ir taikydami šią formą užpildykite lentelę Studentai. Sukurkite formą Disciplinos ir taikydami šią formą užpildykite lentelę Disciplinos. Sukurkite formą Pažymiai ir taikydami šią formą užpildykite lentelę Pažymiai. Sukurkite naują formą lentelei Dėstytojai. Sukurkite formą Dėstomos disciplinos ir taikydami šią formą užpildykite lentelę Dėstytojai_disciplinos. Sudėtingų užklausų formavimas. Užduotis. Sukurkite užklausą su parametrais, kurioje įvedus į langelį grupės numerio parametrą, ekrane pasirodytų šios grupės sudėtis. Sukurkite užklausą, kuri pateiktų grupės studentų pažymius pagal užduotą discipliną. Sukurkite kryžminę užklausą, kuri suformuos lentelę, pateikiančią grupių vidutinį balą pagal disciplinas. Sukurkite užklausą darbo užmokesčiui padidinti (10%) tų dėstytojų, kurie gauna mažiau kaip 800 Lt. Sukurkite užklausą pašalintų studentų įrašams panaikinti. Sukurkite užklausą pirmūnų duomenų bazei sudaryti. Visoms sukurtoms užklausoms sudarykite formas. SQL užklausų sukūrimas. Užduotis. Sukurkite SQL užklausą, kuri parodytų lentelės Dėstytojai visus įrašus su visais laukais. Sukurkite SQL užklausą, kuri parodytų lentelės Studentai studentų, kurių grupės numeris yra ER 3/2 - vardą, pavardę, telefono numerį. Sukurkite SQL užklausą, darbo užmokesčiui padidinti (15%) dėstytojų, einančių docento pareigas. Sukurkite SQL užklausą, kuri įterpia vieną įrašą į lentelę Studentai. Sukurkite SQL užklausą, kuri pašalina vieną įrašą iš lentelės Studentai. Sudėtingų formų sukūrimas. Užduotis. Sukurkite sudėtingą formą, kurioje su disciplinų pavadinimais būtų susietos subformos Studentai ir Studentų pažymiai. Pakeiskite formos elementų išdėstymą, palikę vietos diagramai. Įterpkite į formą studentų pažymius pavaizduojančia diagramą. Suredaguokite diagramos ašis. Sudėtingų ataskaitų sudarymas. Užduotis. Sukurkite užklausą, kurios pagrindu bus formuojama ataskaita. Užklausoje turi išrinkti šiuos laukus: iš lentelės Studentai – Pavardė, Vardas ir Grupės numeris; iš lentelės Disciplinos – Disciplinos pavadinimas; iš lentelės Pažymiai – Pažymiai. Pagal sesijos rezultatus sudarykite ataskaitą. Ataskaitoje studentų pažymiai turi būti sugrupuoti pagal disciplinas ir grupių numerius. Kiekvienam studentui turi būti apskaičiuotas sesijos pažymių vidurkis, o kiekvienai grupei – pažymių vidurkis pagal dėstomus dalykus.
  Programavimas, laboratorinis darbas
  2009-03-30
 • Duomenų bazių programavimas

  Duomenų bazių programavimo laboratoriniai darbai. Sukurkite paketą su vieša ("public") procedūra. Į sukurtą paketą įtraukite viešą procedūrą, atitinkančią šiuos reikalavimus. Sukurkite lentelę RAISE_EMPLOYEES. Sukurkite procedūrą, surenkančią informaciją apie didžiausius atlyginimus. Lentelėje EMP sukurkite duomenų bazės trigerį, kuris po kiekvienos DML operacijos įrašo lygyje į auditinę lentelę EMPLOYEES_AUDIT įterpia sesijos vartotoją, sisteminę datą, DML operacijos pavadinimą, seną kiekvieno EMPLOYEES lentelės lauko reikšmę ir atitinkamą naują kiekvieno EMPLOYEES lentelės lauko reikšmę. Parašykite procedūrą, surenkančią informaciją apie visus departamentus, kurių numeriai mažesni už 30, ir informaciją apie kiekvieno departamento darbuotojus, kurių (darbuotojų) numeriai mažesni už 7800. Parašykite procedūrą, kurioje pagal pateiktą skaitinę reikšmę s būtų ieškomi darbuotojai uždirbantys tarp s-100 ir s+100. Jei tokių darbuotojų nebūtų rasta ar įvyktų kita nenumatyta klaida, suformuluokite atitinkamą pranešimą apie klaidą. Priešingu atveju praneškite apie rastų darbuotojų skaičių, t.y. vartotojui išvesdami atitinkamus pranešimus. Parašykite procedūrą, pateikiančią darbuotojo pavardę, pagal pateiktą jo atlyginimą. Jei tokio atlyginimo negauna nei vienas darbuotojas arba jį gauna daugiau nei vienas darbuotojas, lentelėje MESSAGE palikite atitinkamą pranešimą, nurodydami pateiktą atlyginimo reikšmę. Jei randamas vienas darbuotojas į MESSAGES įrašykite jo pavardę ir atlyginimą. Sukurkite paketą CHK_PKG su vieša procedūra CHK_DEPT_MGR, kuri turi patikrinti, ar atitinka nurodyto darbuotojo ir jo vadovo departamentai. Procedūros argumentais pateikite darbuotojo ir jo vadovo numerius. Darbuotojas turi dirbti tame pačiame departamente, kaip ir vadovas, bet to, vadovo pareigos turi būti MANAGER. Priešingu atveju procedūra turi grąžinti atitinkamą klaidą. Numatykite, kad darbuotojas gali ir neturėti vadovo. Patikrinkite paketinę procedūrą CHK_ DEPT_MGR. Sukurkite paketą turintį vidinių (private) ir viešų (public) komponentų: Sukurkite paketą EMP_PKG su procedūra NEW_EMP ir f-ja VALID_DEPTNO. Komponentas NEW_EMP turi būti viešai prieinamas, o VALID_DEPTNO -tik vidiniam naudojimui. Lentelė EMP turi tenkinti taisyklę. Nuspręskite kokiomis priemonėmis reiktų ją įgyvendinti: deklaratyvūs apribojimai (constraints), komandos bei įrašo lygio trigeriai. Sukurkite reikalingus apribojimus bei trigerius taisyklei tikrinti. Lentelė EMP turi tenkinti taisyklę. Nuspręskite kokiomis priemonėmis reiktų ją įgyvendinti: deklaratyvūs apribojimai (constraints), komandos bei įrašo lygio trigeriai. Sukurkite reikalingus apribojimus bei trigerius taisyklei tikrinti. DML operacijos į lentelę EMP bus leidžiamos tik darbo laiku, t.y. nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 08:45 iki 20:30. Sukurkite duomenų bazės procedūrą SECURE_DML, kuri ne darbo laiku keičiant EMP lentelės duomenis grąžintų atitinkamą klaidą. Lentelė EMP turi tenkinti žemiau nurodytą taisyklę. Nuspręskite kokiomis priemonėmis reiktų ją įgyvendinti: deklaratyvūs apribojimai (constraints), komandos bei įrašo lygio trigeriai. Sukurkite reikalingus apribojimus bei trigerius taisyklei tikrinti.
  Programavimas, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2007-06-04
 • Duomenų išvedimas į mikrokontrolerio prievadus

  Įsisavinti PIC16F84A prievadus bei SFR registrus STATUS, TRISA ir TRISB. Išstudijuoti komandas movlw, movwf, goto, taip pat: Pagal varianto duomenis (LED uždegimo lygis), prie PORTB visų skilčių yra prijungti LED kartu su srovę ribojančiais rezistoriais; Sukonfigūruoti PORTA skilčių duomenų kryptį pagal nurodytus varianto duomenis (PORTA toliau programoje nebus naudojamas). Varianto duomenys. Programos tekstas su komentarais. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-04-15
 • Duomenų kodavimas – dekodavimas

  Užduotis: parašyti programą, kuri užkoduotų lietuvišką tekstą į užšifruotą lietuvišką tekstą, panaudojant alfabeto simbolių pakeitimą pagal vieną skaitmeninį raktą. Taip pat turi būti programa, kuri tą tekstą iššifruotų. Realizacija. Užkodavimo programa. Dekodavimo programa. Naudojimosi pavyzdys. Programų tekstai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-01-09
 • Duomenų srautas

  Laboratorinio darbo 4 ataskaita. Programos užduotis. Tekstiniame faile turime detalių sąrašą: "Detalė, Kaina, Kiekis". Kitame faile yra informacija apie užsakymus: pirmoje eilutėje "Užsakovas, Adresas", o toliau jo užsakytų prekių sąrašas - "Detalė, Kiekis". Tokių failų yra daug. Sudaryti nurodytos detalės užsakovų sąrašą (detalės pavadinimas įvedamas klaviatūra). Sudaryti trūkstamų detalių sąrašą. Rezultatus spausdinti į ekraną ir į failą. Programos aprašymas. Formos ir klasės aprašo failas. Dinamiškųjų sąrašų paveikslai. Meniu schema ir aprašymas. Klasių diagrama. Atmintinė vartotojui. Programos tekstas. Programos testavimo rezultatai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2009-08-10
 • Duomenų struktūros ir algoritmai

  Užduotis: batų parduotuvėje leistina maksimali 10 žmonių eilė. Jei nėra vietos parduotuvėje, tai formuojasi eilė prie durų. Įleidžiama po 3 pirkėjus (jei parduotuvės eilė jau pilna ), t.y. kai trys pirkėjai aptarnaujami ir lauke yra laukiančių. Jei lauke eilės nėra, o parduotuvėje dar nebuvo susiformavusi pilna eilė, tai į parduotuvę įleidžiama po vieną. Stojantis į eilę pirkėjas charakterizuojamas pavarde ir batų Nr. Į eilę pirkėjas stoja tik tada, kai iš anksto paskelbtame sąraše yra jam reikiamų batų Nr. Pirkėjams aprašyti naudojama struktūra. Programoje naudojami globalūs kintamieji. Funkcijos. Funkcija void i_eile(char pavarde[20], int numeris). Funkcija void aptarnauti(void). Funkcija void atlaisvinti(void). Visas programos kodas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2008-01-14
Puslapyje rodyti po