Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Informatika>Programavimas

Programavimas (321 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Duomenų bazės (11)

  Duomenų bazių laboratoriniai darbai.Duomenų bazės lentelės sukūrimas. Užduotis. Sukurkite naują duomenų bazę. Duomenų bazės lentelės laukus aprašykite remdamiesi 1 lentele, išsaugokite sukurtą lentelę. 2. Duomenų bazės lentelės pildymas. Užduotis. Apribokite duomenis, kurie įvedami į lauką Pareigos, (turi būti įvesti tik žodžiai Profesorius, Docentas ar Asistentas). Nurodykite perspėjimo apie klaidą tekstą, kuris pasirodys ekrane įvedus neteisingus duomenis į lauką Pareigos. Užduokite reikšmę pagal nutylėjimą Pareigos lauke žodžiu Docentas. Įveskite duomenų apribojimus Dėstytojo kodas lauke (šie duomenys neturi pasikartoti). Pagal 2 lentelę užpildykite lentelės duomenis ir patikrinkite sistemos reakcijas, įvedus neteisingus duomenis į lauką Pareigos. Pakeiskite kiekvieno lentelės lauko plotį atitinkamai su duomenų pločiu. Lentelėje suraskite dėstytoją Kairį. Pakeiskite duomenis: pakeiskite asistento Petraičio darbo užmokestį nuo 650 Lt iki 720 Lt. Surūšiuokite duomenis lauke Gimimo data mažėjimo tvarka. Filtruokite duomenis laukuose Pareigos ir Disciplina. 3. Duomenų įvedimas ir peržiūrėjimas formoje. Užduotis Meistro pagalba sukurkite formą "Dėstytojai" (tipas – Columnar (Vienu stulpeliu)). Suraskite įrašą apie docentą Jonaitį. Pakeiskite asistento Petraičio darbo užmokestį nuo 720 Lt. iki 750 Lt. Surūšiuokite duomenis lauke Pavardės mažėjimo tvarka. Įvykdykite lauko Pareigos duomenų filtravimą. Pakeiskite lauko Disciplina pavadinimą į Dėstoma disciplina. Atrankos užklausų kūrimas. Užduotis. Lentelės Dėstytojai pagrindu sukurkite paprastą atrankos užklausą, kurį pateiks dėstytojų pavardes, vardus ir jų pareigas. Užklausos duomenis surūšiuokite pagal pareigas ir išsaugokite užklausą. Sukurkite atrankos užklausą su parametrais, kurioje turi būti pateiktos dėstytojų pavardės, vardai ir dėstomos disciplinos. Parametre nurodykite dėstytojo pavardę ir atlikite užklausą dėstytojui Jonaičiui. Sukurkite užklausą su skaičiuojamuoju stulpeliu, kurioje bus pateiktos dėstytojų pavardės, vardai, darbo užmokestis ir metinis darbo užmokestis. Ataskaitos sudarymas. Užduotis. Pagal lentelę Dėstytojai sukurkite ataskaitą, grupuodami duomenis pagal pareigas. Loginio duomenų bazės modelio sudarymas. Užduotis. Sudarykite reliacinės duomenų bazės informacinį loginį (infologinį) modelį. Sudarykite duomenų bazės loginį modelį. Reliacinės duomenų bazės sukūrimas. Užduotis. Sukurkite duomenų bazę Dekanatas. Sukurkite lentelės Studentai struktūrą. Sukurkite lentelės Disciplinos struktūrą. Sukurkite lentelės Dėstytojai struktūrą. Sukurkite lentelės Pažymiai struktūrą. Sukurkite lentelės Dėstytojai_disciplinos struktūrą. Sudarykite duomenų schemą, t. y. sukurkite ryšius tarp lentelių. Duomenų įvedimo į lenteles formų sukūrimas. Užduotis. Sukurkite formą Studentai ir taikydami šią formą užpildykite lentelę Studentai. Sukurkite formą Disciplinos ir taikydami šią formą užpildykite lentelę Disciplinos. Sukurkite formą Pažymiai ir taikydami šią formą užpildykite lentelę Pažymiai. Sukurkite naują formą lentelei Dėstytojai. Sukurkite formą Dėstomos disciplinos ir taikydami šią formą užpildykite lentelę Dėstytojai_disciplinos. Sudėtingų užklausų formavimas. Užduotis. Sukurkite užklausą su parametrais, kurioje įvedus į langelį grupės numerio parametrą, ekrane pasirodytų šios grupės sudėtis. Sukurkite užklausą, kuri pateiktų grupės studentų pažymius pagal užduotą discipliną. Sukurkite kryžminę užklausą, kuri suformuos lentelę, pateikiančią grupių vidutinį balą pagal disciplinas. Sukurkite užklausą darbo užmokesčiui padidinti (10%) tų dėstytojų, kurie gauna mažiau kaip 800 Lt. Sukurkite užklausą pašalintų studentų įrašams panaikinti. Sukurkite užklausą pirmūnų duomenų bazei sudaryti. Visoms sukurtoms užklausoms sudarykite formas. SQL užklausų sukūrimas. Užduotis. Sukurkite SQL užklausą, kuri parodytų lentelės Dėstytojai visus įrašus su visais laukais. Sukurkite SQL užklausą, kuri parodytų lentelės Studentai studentų, kurių grupės numeris yra ER 3/2 - vardą, pavardę, telefono numerį. Sukurkite SQL užklausą, darbo užmokesčiui padidinti (15%) dėstytojų, einančių docento pareigas. Sukurkite SQL užklausą, kuri įterpia vieną įrašą į lentelę Studentai. Sukurkite SQL užklausą, kuri pašalina vieną įrašą iš lentelės Studentai. Sudėtingų formų sukūrimas. Užduotis. Sukurkite sudėtingą formą, kurioje su disciplinų pavadinimais būtų susietos subformos Studentai ir Studentų pažymiai. Pakeiskite formos elementų išdėstymą, palikę vietos diagramai. Įterpkite į formą studentų pažymius pavaizduojančia diagramą. Suredaguokite diagramos ašis. Sudėtingų ataskaitų sudarymas. Užduotis. Sukurkite užklausą, kurios pagrindu bus formuojama ataskaita. Užklausoje turi išrinkti šiuos laukus: iš lentelės Studentai – Pavardė, Vardas ir Grupės numeris; iš lentelės Disciplinos – Disciplinos pavadinimas; iš lentelės Pažymiai – Pažymiai. Pagal sesijos rezultatus sudarykite ataskaitą. Ataskaitoje studentų pažymiai turi būti sugrupuoti pagal disciplinas ir grupių numerius. Kiekvienam studentui turi būti apskaičiuotas sesijos pažymių vidurkis, o kiekvienai grupei – pažymių vidurkis pagal dėstomus dalykus.
  Programavimas, laboratorinis darbas
  2009-03-30
 • Duomenų bazės (12)

  Užduotis: Nubraižyti medžio tipo, paprastąją ir sudėtingą tinklinę kanonines schemas, susidedančias iš ne mažiau kaip 7 lentelių. Atlikti pasirinktinai vienos iš sudarytų kanoninių schemų transformaciją į kitą kanoninės schemos tipą. Sudaryti duomenų bazės kanoninę schemą, kurioje būtų bent 4 lentelės. Lenteles užpildyti bent po 8 įrašus. Nurodyti identifikacinius ir asociatyvinius laukus. Nurodyti ryšius tarp lentelių bei jų tipus. Nurodyti kanoninės schemos tipą. Pateikti savo sugalvotus ir su paaiškinimais išspręstus uždavinius, visoms 8 paskaitų metu nagrinėtoms reliacinės algebros operacijoms.
  Programavimas, namų darbas(12 puslapių)
  2009-06-13
 • Duomenų bazės (14)

  1 Užduotis: Nubraižyti medžio tipo ir sudėtingąją tinklines kanonines schemas, kurias sudaro ne mažiau kaip 8 blokai. Pateikti paaiškinimus. 2 Užduotis: Atlikti kanoninės schemos transformaciją iš vienos kanoninės schemos į kitą. Kanoninė schema turi susidėti ne mažiau kaip 6 lentelių. Pateikti paaiškinimus. 3 Užduotis: Sudaryti duomenų bazę. Kanoninę schemą turi sudaryti bent keturios lentelės. Pateiktos lentelės turi būti užpildytos mažiausiai aštuoniais įrašais. Stulpelių skaičius pasirenkamas laisvai. Identifikaciniai laukai turi būti pažymėti. Prie ryšiu nurodyta kokie laukai susieti. Nurodyti kanoninės schemos tipą. 4 Užduotis: Pateikti savo sugalvotus ir su paaiškinimais išspręstus 8 reliacinės algebros operacijomis.
  Programavimas, namų darbas(10 puslapių)
  2011-01-17
 • Duomenų bazės (7)

  Duomenų bazių projektavimo fazės. Kanoninės schemos ir reliacinis modelis. Duomenų pavaizdavimas lentelinėje formoje. Duomenų bazių kanoninės schemos. Duomenų bazių valdymo sistemos. Kanoninių schemų klasifikavimas. Kanoninių schemų transformavimas. Reliacinės algebros operacijos. Reliacinio skaičiavimo kalba SQL. Duomenų bazės deklaravimas. Duomenų lentelių sukūrimas. Paprastosios užklausos. Veiksmų su duomenimis (manipuliavimo) operatoriai. Lentelių struktūros modifikavimas. Virtualios lentelės ir sinonimai. Indeksų sukūrimas. Išraiškų panaudojimas. Agreguotų funkcijų panaudojimas. Predikatai BETWEEN, IN ir LIKE operatoriuje SELECT. Rezultatų rūšiavimas. Eilučių grupavimas. Sąlygotos eilučių grupės. Lentelių sumavimas. Lentelių sujungimas. Rezultatų lentelių rūšiavimas ir grupavimas. Vidinis lentelių sujungimas. Sub-užklausos su pavienėmis grąžinamomis reikšmėmis. Sub-užklausos su grupe grąžinamų reikšmių. Apibrėžimai.
  Programavimas, špera(18 puslapių)
  2007-05-08
 • Duomenų bazės aprašymas: kambarių rezervavimas viešbutyje

  Praktikos tikslai ir uždaviniai. Įvadas. Duomenų bazės aprašas. Duomenų bazė. Lentelės. Kambariai. db lentelė. Klientų sąrašas. DB lentelė. Rezervavimas.DB lentelė. Formos. Pagrindinis programos langas. Klientų sąrašas. Kambariai. Rezervavimas. Apie autorių. Ataskaita. Instrukcija vartotojui. Naujų klientų įrašymas. Informacija apie kambarius. Kambarių rezervavimas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Programavimas, praktikos ataskaita(20 puslapių)
  2011-07-04
 • Duomenų bazės projektas: Telefonų stoties duomenų bazė

  Duomenų bazės aprašymas. Dalykinės srities veiklos modelis. Aukščiausio lygio duomenų srautų diagrama. Nulinio lygmens duomenų srautų diagrama. Duomenų struktūrų diagrama. Duomenų bazė apie telefonų stotį. Pradinė duomenų bazės lentelės schema. DB loginė schema. Duomenų bazės sąryšių tarp lentelės schema. Duomenų bazės lentelės struktūrų (laukų, indeksų, sąryšių) aprašymas. Lentelė KLIENTAI. Lentelė PLANAI. Lentelė UŽSAKYMAS. Lentelė DARBUOTOJAI. Duomenų bazė sukurta su MySQL DBVS. Duomenų bazė sukurta MySQL DBVS IR PHP. Įvedimo formos. Formos "Darbuotojai" html kodas. Formos "Darbuotojai" numatytos įvedimo kaukės ir įvedimo kontrolės HTML kodas. Formos "Klientai" HTML kodas. Formos "Klientai" numatytos įvedimo kaukės ir įvedimo kontrolės HTML kodas. Formos "Planai" HTML kodas. Formos "Planai" numatytos įvedimo kaukės ir įvedimo kontrolės HTML kodas. Formos "Užsakymas" HTML kodas. Formos "Užsakymas" numatytos įvedimo kaukės ir įvedimo kontrolės HTML kodas. WEB puslapiuose pateikiamos užklausos. Užklausos "Darbuotojai" kodas. Užklausos "Klientai" kodas. Užklausos "Planai" kodas. Užklausos "Užsakymas" kodas. WEB puslapiuose pateikiama universali paieška. Paieška "Darbuotojai" kodas. Paieška "Klientai" kodas. Paieška "Planai" kodas. Paieška "Užsakymas" kodas. Įrašo redagavimas. Įrašų šalinimas. Sukurtos sistemos valdymo algoritmo schema.
  Programavimas, praktikos ataskaita(30 puslapių)
  2007-03-30
 • Duomenų bazės, jų projektavimas ir kūrimas

  Įvadas. Duomenų bazės samprata. Duomenų bazės sąvoka, pagrindinės funkcijos. Duomenų bazių valdymo sistemos, jų funkcijos. Duomenų bazės projektavimas. Duomenų bazės modelių tipai. SQL kalba. Populiarių duomenų bazių valdymo sistemų palyginimas. MySQL prieš PostgreSQL. ACID Testas. SQL Dialektai. Reliacinis duomenų bazės modelis. Duomenų bazės normalizavimas, norminės formos. Duomenų bazės kūrimas. Išvados.
  Programavimas, referatas(20 puslapių)
  2008-04-03
 • Duomenų bazių programavimas

  Duomenų bazių programavimo laboratoriniai darbai. Sukurkite paketą su vieša ("public") procedūra. Į sukurtą paketą įtraukite viešą procedūrą, atitinkančią šiuos reikalavimus. Sukurkite lentelę RAISE_EMPLOYEES. Sukurkite procedūrą, surenkančią informaciją apie didžiausius atlyginimus. Lentelėje EMP sukurkite duomenų bazės trigerį, kuris po kiekvienos DML operacijos įrašo lygyje į auditinę lentelę EMPLOYEES_AUDIT įterpia sesijos vartotoją, sisteminę datą, DML operacijos pavadinimą, seną kiekvieno EMPLOYEES lentelės lauko reikšmę ir atitinkamą naują kiekvieno EMPLOYEES lentelės lauko reikšmę. Parašykite procedūrą, surenkančią informaciją apie visus departamentus, kurių numeriai mažesni už 30, ir informaciją apie kiekvieno departamento darbuotojus, kurių (darbuotojų) numeriai mažesni už 7800. Parašykite procedūrą, kurioje pagal pateiktą skaitinę reikšmę s būtų ieškomi darbuotojai uždirbantys tarp s-100 ir s+100. Jei tokių darbuotojų nebūtų rasta ar įvyktų kita nenumatyta klaida, suformuluokite atitinkamą pranešimą apie klaidą. Priešingu atveju praneškite apie rastų darbuotojų skaičių, t.y. vartotojui išvesdami atitinkamus pranešimus. Parašykite procedūrą, pateikiančią darbuotojo pavardę, pagal pateiktą jo atlyginimą. Jei tokio atlyginimo negauna nei vienas darbuotojas arba jį gauna daugiau nei vienas darbuotojas, lentelėje MESSAGE palikite atitinkamą pranešimą, nurodydami pateiktą atlyginimo reikšmę. Jei randamas vienas darbuotojas į MESSAGES įrašykite jo pavardę ir atlyginimą. Sukurkite paketą CHK_PKG su vieša procedūra CHK_DEPT_MGR, kuri turi patikrinti, ar atitinka nurodyto darbuotojo ir jo vadovo departamentai. Procedūros argumentais pateikite darbuotojo ir jo vadovo numerius. Darbuotojas turi dirbti tame pačiame departamente, kaip ir vadovas, bet to, vadovo pareigos turi būti MANAGER. Priešingu atveju procedūra turi grąžinti atitinkamą klaidą. Numatykite, kad darbuotojas gali ir neturėti vadovo. Patikrinkite paketinę procedūrą CHK_ DEPT_MGR. Sukurkite paketą turintį vidinių (private) ir viešų (public) komponentų: Sukurkite paketą EMP_PKG su procedūra NEW_EMP ir f-ja VALID_DEPTNO. Komponentas NEW_EMP turi būti viešai prieinamas, o VALID_DEPTNO -tik vidiniam naudojimui. Lentelė EMP turi tenkinti taisyklę. Nuspręskite kokiomis priemonėmis reiktų ją įgyvendinti: deklaratyvūs apribojimai (constraints), komandos bei įrašo lygio trigeriai. Sukurkite reikalingus apribojimus bei trigerius taisyklei tikrinti. Lentelė EMP turi tenkinti taisyklę. Nuspręskite kokiomis priemonėmis reiktų ją įgyvendinti: deklaratyvūs apribojimai (constraints), komandos bei įrašo lygio trigeriai. Sukurkite reikalingus apribojimus bei trigerius taisyklei tikrinti. DML operacijos į lentelę EMP bus leidžiamos tik darbo laiku, t.y. nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 08:45 iki 20:30. Sukurkite duomenų bazės procedūrą SECURE_DML, kuri ne darbo laiku keičiant EMP lentelės duomenis grąžintų atitinkamą klaidą. Lentelė EMP turi tenkinti žemiau nurodytą taisyklę. Nuspręskite kokiomis priemonėmis reiktų ją įgyvendinti: deklaratyvūs apribojimai (constraints), komandos bei įrašo lygio trigeriai. Sukurkite reikalingus apribojimus bei trigerius taisyklei tikrinti.
  Programavimas, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2007-06-04
 • Duomenų bazių technologijos (2)

  Duomenų bazės (DB) ir duomenų bazių valdymo sistemos (DBVS) samprata. Duomenų bazės (DB) valdymo sistemos funkcijos. Duomenų bazių valdymo sistemos gali būti. Informacijos srautų struktūrizavimas. Duomenų bazės kūrimas. Duomenų bazės užpildymas. Duomenų paieška, rikiavimas ir filtravimas. Formos. Užklausos. Ataskaitos.
  Programavimas, konspektas(8 puslapiai)
  2009-01-26
 • Duomenų bazių technologijos vystymasis

  Duomenų bazių technologijos vystymasis. Duomenų bazė Ms Access, jos pagrindiniai objektai. Lentelių projektavimas. Pirminis raktas. Lentelės laukų tipai ir savybės. Įvedimo kaukės sudarymas. Lentelių sąryšiai. Formų projektavimas. Formos projektavimo įrankiai. Formos darbo ypatumų nustatymas. Užklausų projektavimas. Užklausų tipai. Ataskaitų projektavimas.
  Programavimas, konspektas(54 puslapiai)
  2006-02-17
 • Duomenų išvedimas į mikrokontrolerio prievadus

  Įsisavinti PIC16F84A prievadus bei SFR registrus STATUS, TRISA ir TRISB. Išstudijuoti komandas movlw, movwf, goto, taip pat: Pagal varianto duomenis (LED uždegimo lygis), prie PORTB visų skilčių yra prijungti LED kartu su srovę ribojančiais rezistoriais; Sukonfigūruoti PORTA skilčių duomenų kryptį pagal nurodytus varianto duomenis (PORTA toliau programoje nebus naudojamas). Varianto duomenys. Programos tekstas su komentarais. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2010-04-15
 • Duomenų kodavimas – dekodavimas

  Užduotis: parašyti programą, kuri užkoduotų lietuvišką tekstą į užšifruotą lietuvišką tekstą, panaudojant alfabeto simbolių pakeitimą pagal vieną skaitmeninį raktą. Taip pat turi būti programa, kuri tą tekstą iššifruotų. Realizacija. Užkodavimo programa. Dekodavimo programa. Naudojimosi pavyzdys. Programų tekstai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2006-01-09
 • Duomenų srautas

  Laboratorinio darbo 4 ataskaita. Programos užduotis. Tekstiniame faile turime detalių sąrašą: "Detalė, Kaina, Kiekis". Kitame faile yra informacija apie užsakymus: pirmoje eilutėje "Užsakovas, Adresas", o toliau jo užsakytų prekių sąrašas - "Detalė, Kiekis". Tokių failų yra daug. Sudaryti nurodytos detalės užsakovų sąrašą (detalės pavadinimas įvedamas klaviatūra). Sudaryti trūkstamų detalių sąrašą. Rezultatus spausdinti į ekraną ir į failą. Programos aprašymas. Formos ir klasės aprašo failas. Dinamiškųjų sąrašų paveikslai. Meniu schema ir aprašymas. Klasių diagrama. Atmintinė vartotojui. Programos tekstas. Programos testavimo rezultatai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(15 puslapių)
  2009-08-10
 • Duomenų struktūros ir algoritmai

  Užduotis: batų parduotuvėje leistina maksimali 10 žmonių eilė. Jei nėra vietos parduotuvėje, tai formuojasi eilė prie durų. Įleidžiama po 3 pirkėjus (jei parduotuvės eilė jau pilna ), t.y. kai trys pirkėjai aptarnaujami ir lauke yra laukiančių. Jei lauke eilės nėra, o parduotuvėje dar nebuvo susiformavusi pilna eilė, tai į parduotuvę įleidžiama po vieną. Stojantis į eilę pirkėjas charakterizuojamas pavarde ir batų Nr. Į eilę pirkėjas stoja tik tada, kai iš anksto paskelbtame sąraše yra jam reikiamų batų Nr. Pirkėjams aprašyti naudojama struktūra. Programoje naudojami globalūs kintamieji. Funkcijos. Funkcija void i_eile(char pavarde[20], int numeris). Funkcija void aptarnauti(void). Funkcija void atlaisvinti(void). Visas programos kodas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(12 puslapių)
  2008-01-14
 • Duomenų struktūros ir algoritmai (2)

  Informatikos testas. Teisingi atsakymai pažymėti. Abstraktaus duomenų tipo (ADT) apibrėžimas. Sąrašo ADT apibrėžime elementų ar atributų turinį keičia tokios operacijos. Baziniai duomenų tipai yra. Duomenų tipas yra. Žodyno duomenų struktūra apima bazines operacijas. "Heap" duomenų struktūroje visi lapai yra. "Heap" duomenų struktūroje. "Heap" struktūroje lyginimų skaičius yra mažesnis už 2 log(N) tokioms operacijoms. "Heap" duomenų struktūroje visos viršūnės, neturinčios sūnų, yra. Prioritetinėje eilutėje, "heap" struktūros pagrindu, įterpiant elementą įterpimo vieta. Heap duomenų struktūroje. Dinaminės aibės operacijos, kurioms atlikti reikalingas pilnas duomenų sutvarkymas, yra. Infiksinė medžio numeracija yra. Postfiksinė medžio numeracija yra. Prefiksinė medžio numeracija yra. Paieškos 2-3-4-medžiuose sudėtingumas log(N), lyginimo operacijų atžvilgiu, yra. Paieškos metu 2-3-4 medžiuose bus aplankyta ne daugiau. Raudonai-juoduose medžiuose bet kuri šaka nuo šaknies iki lapo yra. Įterpiant elementą į 2-3-4 medį, skaidomos gali būti. AVL medžiuose dvigubas posūkis yra atliekamas, kai. AVL medžiuose skirtumas ne didesnis už 1 yra tarp. AVL medžiuose dvigubas posūkis yra atliekamas, kai. AVL medžiuose viengubas posūkis yra atliekamas, kai. Raudonai-juoduose medžiuose kiekvienoje šakoje nuo šaknies iki lapo yra. 2-3-4 medyje visi lapai yra. Paieškos sudėtingumas dvejetainiuose paieškos medžiuose yra. Dvejetainiai paieškos medžiai turi sudėtingumą log(N) lyginimų operacijos atžvilgiu. Išmetant iš dvejetainio medžio viršūnę, turinčią du sūnus, į jos vietą rašome. Dvejetainiai paieškos medžiai vidutiniu atveju turi sudėtingumą lyginimų operacijos atžvilgiu. B-medyje paieškos sudėtingumas yra vienas ir tas pats. B-medyje visi lapai yra. Išmetant viršūnę, turinčią du sūnus, iš dvejetainio medžio, į jo vietą rašome. B-medyje kiekviena viršūnė gali turėti. Daugybos metodas yra efektyvus, kai. Dalybos metodas yra efektyvus, kai. Eilutės operacijos ir loginiai ryšiai yra. Polifazinė sąlaja (polyphase merging) yra. Išplėstinis dėstymas naudoja atminties blokų. Išplėstinis dėstymas. Eilutės operacijos ir loginiai ryšiai yra. Sąlajos rūšiavime (mergesort) sutampa. Eilutės operacijos ir loginiai ryšiai yra. Prioritetinės eilutės įterpimą realizuojančioje procedūroje elemento įterpimo vieta yra. Patricijos algoritmas kiekvienoje viršūnėje saugo. Patricijos medyje. Huffman`o algoritme kodai raidėms yra priskiriami sutinkamai su. Huffman`o algoritme kodavimo optimalumo matas yra. Bendro ilgiausio posekio algoritme operacija FIND. Bendro ilgiausio posekio algoritme aibė PLACES atitinka: KMP algoritme masyvo bet kurio elemento next[j] reikšmė. Boyer-Moore algoritmas masyvu next fragmente identifikuoja. "Heapsort" algoritmo sudėtingumas yra. Greito rūšiavimo algoritme, sekos skaidymo į dvi dalis procedūros sudėtingumas yra. Atskirtų sąrašų algoritmas. Atviro adresavimo dėstymo algoritmą sudaro. Rūšiuojant, lyginimų skaičius nepriklauso nuo elementų išsidėstymo tvarkos. Tvarkos statistikos algoritmo sudėtingumas yra. Skaitmeninis rūšiavimas, pagrįstas keitimų metodu (radix exchange sort), naudoja. Tiesioginis skaitmeninis rūšiavimas (straight radix sort) veikia todėl, kad naudoja. Masyvo perpildymas "hash" algoritmuose yra eliminuojamas. Programuojant trejetainio medžio struktūrą masyvo pagrindu, masyvas turi turėti stulpelių ne mažiau kaip. Programuojant medžio struktūrą masyvo pagrindu, masyvas turi turėti stulpelių ne mažiau kaip. Rūšiavimas "shellsort" metodu naudoja ne daugiau. Išorinis rūšiavimas atliekamas tada. Sąrašo elementų ar atributų turinį keičia tokios operacijos. Steko operacijos ir loginiai ryšiai yra. Ar gali dvi skirtingos medžio viršūnės turėti du ar daugiau kelių, jas jungiančius? Vidinio rūšiavimo algoritmai bus efektyvūs ir išoriniam rūšiavimui tada, kai. Pakeitimų išskyrimas (replacement selection). Suspaudžiant failą RLE metodu. Ar dvi skirtingos medžio viršūnės gali turėti daugiau nei vieną kelią, jas jungiantį? Atsitiktinės operacijos ir loginiai ryšiai yra. Kiek nuorodų turi įrašai, kai medis dėstomas "kairysis sūnus – dešinysis brolis" būdu atmintyje?
  Programavimas, testas(5 puslapiai)
  2008-03-01
 • Duomenų struktūros ir algoritmai (3)

  I laboratorinis darbas. Užduotis Nr. 31. Į vienos juostos 12 vietų aikštelę automobiliai gali įvažiuoti ir išvažiuoti per rytų ir vakarų pusės duris. Įvažiuojant nurodomas automobilio Nr. ir pusė, iš kurios įvažiuojama. Jeigu iš įvažiavimo pusės vietų nėra, tai bandoma įvažiuoti (automatiškai) iš kitos pusės. Įvažiuojant pasirenkama ta pusė, kurioje mažiau automobilių užstoja įvažiavimą. Praleidę išvažiuojantįjį automobiliai grįžta atgal ta pačia tvarka. Turi būti galimybės: įvažiuoti į aikštelę; išvažiuoti iš aikštelės nurodant automobilio; atlaisvinti aikštelę; išvesti automobilių skaičių aikštelėje ir tuščių vietų skaičių iš vienos ir kitos pusių. Programos aprašymas. Duomenų struktūrų, konstantų, sukurtų klasių ir kintamųjų aprašymas. Konstantų ir sukurtųjų kintamųjų aprašymas. Programoje naudojamų kintamųjų aprašymas. Meniu struktūros aprašymas. Pagrindinių duomenų struktūros apdorojimo algoritmų aprašymas. Case "3", "4", "5" esančio algoritmo veikimo principą atvaizduojanti schema bei pats algoritmas. Išvados. Priedai (4 psl.).
  Programavimas, laboratorinis darbas(17 puslapių)
  2009-03-06
 • Dvikryptis tiesinis dinamiškas sąrašas

  Užduotis (L4 – 11): Turime gyventojų sąrašą: pavardė, vardas, adresas, gimimo metai. Reikia sudaryti nurodyto amžiaus intervalo gyventojų sąrašą. Duomenys skaitomi iš rudens semestro L8 darbe sukurto tipizuoto failo i tiesinį dvikrypti dinamišką sąrašą. Rezultatai spausdinami lentelės forma tekstiniame faile ir parodomi ekrane. Programos aprašymas. Formos schema. Formos paveikslas. Formos komponentai. Meniu schema ir aprašymas. Dinamiškųjų sąrašų paveikslas ir paaiškinimai. Programos etiketės schema ir paveikslas. Programos etiketės keičiamų komponentų savybių lentelė. Programos etiketės (atsisveikinimo) schema ir paveikslas. Programos etiketės (atsisveikinimo) keičiamų komponentų savybių lentelė. Programos tekstas. Rezultatų pavyzdys.
  Programavimas, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2007-01-26
 • Dvimatis masyvas (2)

  B lygmuo. Užduotis. L5 – 30 užduotis : Duota D(n, m). Matrica D(n, m) užpildyta tik 0 ir 1. Suskaičiuokite, kokių elementų matricoje yra daugiau, 0 ar 1. Nustatykite, ar yra stulpelis, kuris neturi 1. Atspausdinkite jo numerį. Tuos pačius veiksmus atlikite su matrica Y(k, p). Programos aprašymas. Klasės tipas – failas. Klasės komponentų įvykių metodų aprašas. Klasės programuotojo metodų aprašas. Atmintinė vartotojui. Programos duomenų failai. Programos rezultatų failas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2009-05-12
 • Dvimatis masyvas (3)

  Laboratorinio darbo Nr. 4 ataskaita. "A" lygmuo. Programos užduotis. MTR-1 Duota matrica A(n,m). Sukeisti vietomis kiekvienos eilutės pirmą teigiamą ir tos eilutės didžiausią elementą. Spausdinti matricą prieš ir po pakeitimų. Programos aprašymas. Programos schema. Formos schema. Komponentų savybių sąrašas. Unit1.h failas. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2009-06-04
 • Dvimatis masyvas (4)

  Laboratorinio darbo Lr. 4 ataskaita. Programos užduotis L3-6. Duotas masyvas A(n, m). Masyvo viduryje įterpti eilutę, kur surašyti kiekvieno stulpelio didžiausias reikšmes. Spausdinti pradinę ir po pertvarkymų matricas lentelėmis, užrašant eilučių ir stulpelių numerius. Programos aprašymas. Komponentų paskirtis. Objektų inspektoriuje keičiamos komponentų savybių reikšmės. Formos pavyzdys kai duomenų faile nėra nė vieno skaičiaus. Programos komponentai reaguoja į šiuos įvykius. Konstantos. TForm1 klasės aprašo failas. Metodų aprašai. Funkcijų aprašai. Metodų aprašai. Atmintinė vartotojui. Programos tekstas. Failas Unit1.h. Failas Unit1.cpp. Programos testavimo rezultatai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2009-08-24
Puslapyje rodyti po