Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Informatika>Programavimas

Programavimas (321 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Veiksmai su vienmačiais masyvais

  Programavimas MatLab terpėje. Užduotis: Sudarykite funkciją ir scenarijų veiksmams su masyvais atlikti (uždavinius spręskite dviem būdais – naudodami Matlab loginį indeksavimą ir jo nenaudodami). Duotas masyvas X. Jei didžiausiojo ir mažiausiojo elementų skirtumas didesnis už d, masyvo X elementus sumažinkite vienetu. Raskite naujo masyvo neigiamų elementų skaičių. Uždavinio algoritmas. Funkcijos tekstas. Scenarijus. Sprendimo eiga.
  Programavimas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-05-23
 • Veiksmai su vienmačiais masyvais (3)

  2 Užduotys. Užduotis: Sudarykite funkcijų reikšmių lentelę, kai argumentas kinta tam tikrame nustatytame intervale (argumento reikšmės apibrėžiamos vektoriumi eilute). Vienoje koordinačių sistemoje nubraižykite kelis nurodytos funkcijos grafikus, esant skirtingoms konstantos reikšmėms. Apskaičiuokite funkcijų f ir g reikšmes, kai a kinta intervale [a0, an] žingsniu ha. Nubraižykite funkcijos f grafiką. Algoritmas. Programa. Scenarijus. Užduotis: Sudarykite funkciją ir scenarijų veiksmams su vienmačiais masyvais atlikti. Algoritmas. Programa. Scenarijus.
  Programavimas, laboratorinis darbas(6 puslapiai)
  2008-05-12
 • Veiksmai su vienmačiais masyvais (4)

  1 užduotis. Apskaičiuokite funkcijų w, g reikšmes, kai x kinta intervale [x0, xn] žingsniu hx. Nubraižykite funkcijos g grafiką. 2 užduotis. Duotas masyvas X. Teigiamus masyvo X elementus surašykite į masyvą A. Raskite masyvo A didžiausiąjį elementą. Elementus, esančius kairiau didžiausiojo - pakelkite kvadratu, esančius dešiniau - sumažinkite vienetu. Apskaičiuokite nulinių elementų skaičių.
  Programavimas, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2009-05-26
 • Veiksmai su vienmačiais masyvais (5)

  1 užduotis. Sudarykite funkcijų reikšmių lentelę, kai argumentas kinta tam tikrame nustatytame intervale (argumento reikšmės apibrėžiamos vektoriumi eilute). Vienoje koordinačių sistemoje nubraižykite kelis nurodytos funkcijos grafikus, esant skirtingoms konstantos reikšmėms. 2 užduotis. Duotas masyvas A. Elementus priklausančius intervalui [c d], surašykite į masyvą Y. Apskaičiuokite kiek neigiamų elementų masyve Y yra kairiau mažiausiojo elemento.
  Programavimas, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2009-05-26
 • Verslo modeliavimo paketo analizė: "Adonis"

  Įvadas. Trumpa charakteristika apie paketą "Adonis". Paketo teikiamų modelių sąrašas. Pagrindinis modeliavimo paketo langas. Modeliai. Organizacijos procesų. Organizacijos žemėlapio. Organizacijos valdymo. Organizacijos dokumentų. Organizacijos IT sistemų. Organizacijos produktų. Rizikos sričių. Taikomųjų uždavinių. Organizacijos darbo aplinkos. Išvados.
  Programavimas, analizė(18 puslapių)
  2008-11-17
 • Veterinarijos ligoninės apskaitos sistema

  Bendra sistemos charakteristika. Kompiuterizuojamos funkcijos. Koncepciniai objektų modeliai. ER-diagrama. DB schema. Poschemių (View) struktūros specifikacija. Programinės įrangos projektas. Sistemos programinės realizacijos priemonių charakteristika. Sistemos architektūra. Serverio procedūrų specifikacija. Išrinkimo procedūros. Įterpimo procedūros. Modifikavimo procedūros. Šalinimo procedūros. Išvados. Priedai (2).
  Programavimas, kursinis darbas(50 puslapių)
  2007-06-05
 • Vienmatis masyvas (2)

  Laboratorinio darbo L3 ataskaita. Užduotis Duotas realių skaičių masyvas X(n). Už masyvo maksimalaus elemento įterpti paskutinio teigiamo elemento reikšmę. Pakartoti šiuos veiksmus masyvui Y(k). Programos aprašymas. Duomenų tipai ir konstantos. TForm1 klasės aprašymas. TForm1 klasės paveikslas ir paaiškinimai. Komponentų paskirtis. Klasės tekstas ( Unit1.h ). Metodų aprašai. Programos tekstas. Programos failo Unit1.cpp tekstas. Duomenų ir rezultatų failai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2008-04-22
 • Vienmatis masyvas (3)

  Laboratorinio darbo L4 ataskaita. Užduotis. Banko indėlininkai: sąskaitos nr., pavardė, vardas, adresas, indėlio dydis. Kurio indėlininko indėlio dydis didžiausias? Tvarkymo raktas: pavardė. Programos aprašymas. TForm klasės aprašymas. TForm1 klasės paveikslas ir paaiškinimai. Komponentų paskirtis. Klasės tekstas. Metodų aprašai. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai. Duomenų failo Saskaitos.txt tekstas. Rezultatų failo Rezultatai.txt tekstas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2008-04-23
 • Vienmatis masyvas (4)

  Laboratorinio darbo L4.24 ataskaita. Užduotis. X(r,p) – realių skaičių matrica. Rasti matricos "Balno" taškus. Elementas vadinamas balno tašku, jei jis yra mažiausias savo eilutėje ir tuo pačiu metu didžiausias savo stulpelyje arba atvirkščiai: yra didžiausias savo eilutėje ir mažiausias stulpelyje. Programos aprašymas. TForm klasės aprašymas. TForm1 klasės paveikslas ir paaiškinimai. Komponentų paskirtis. Klasės tekstas. Metodų aprašai. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai. Duomenų failo Saskaitos.txt tekstas. Rezultatų failo Rezultatai.txt tekstas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2008-05-15
 • Vienmatis masyvas (5)

  Užduotis: Faile duotas skaičių masyvas A. Suraskite masyve paskutinių dviejų neigiamų elementų sumą. Jeigu surasta suma yra mažesnė negu t (reikšmė įvedama naudojant TEdit lauką), visus masyvo elementus padidinkite vienetu. Pradiniai duomenys ir rezultatai išvedami į failą ir į ekraną. Programos aprašymas. Programos tekstas. Duomenys ir rezultatai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2008-09-04
 • Vienmatis masyvas (6)

  Užduotis L2. Reikia rasti iš 5 skaičių maksimumą, pakelti kvadratu, vidurkį. Programos aprašymas. Formos schema. Formos paveikslas. Atmintinė vartotojui. Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų pavyzdys.
  Programavimas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-03-24
 • Vienmatis masyvas (7)

  Užduotis. L4 – 12 užduotis : Duotas masyvas D(k). Surasti du didžiausius masyvo elementus. Jei jie nevienodi, tai mažesniojo reikšmę įterpti prieš didesnįjį. Tuos pačius veiksmus atlikti ir su masyvu Y(m). Programos aprašymas. Klasės tipas – failas. Klasės komponentų įvykių metodų aprašas. Klasės programuotojo metodų aprašas. Atmintinė vartotojui. Programos tekstas. Programos duomenų failai. Programos rezultatų failas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(8 puslapiai)
  2009-05-12
 • Vienmatis masyvas (8)

  Laboratorinio darbo Lr 3. ataskaita. Eksperimento rezultatai surašyti masyve A(n). Programos užduotis. Rasti matematinę viltį M ir dispersiją D. Komponentų paskirtis. Konstantos. Formos schema. Objektų inspektoriuje keičiamos komponentų savybių reikšmės. Formos pavyzdys, kai duomenų faile nėra nė vieno skaičiaus. Programos komponentai reaguoja į šiuos įvykius. TForm1 klasės aprašo failas. Metodų aprašai. Funkcijų aprašai. Metodų aprašai. Atmintinė vartotojui. Programos tekstas. Failas Mas.h. Failas Mas.cpp. Programos testavimo rezultatai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2009-08-24
 • Viešojo transporto paslaugų duomenų bazė: AB "Kauno Autrolis"

  Užduotis: Sukurti veikiančią duomenų bazę. Viešojo transporto paslaugų duomenų bazė su lentelės ir užklausomis. Vairuotojai, maršrutai, tvarkaraščiai ir kita.
  Programavimas, namų darbas
  2010-05-24
 • Virtualios mašinos bei realios mašinos apibrėžimas ir realizacija

  Realios mašinos aprašas. Virtualios mašinos aprašas. Procesorius. Atmintis. Virtualios mašinos komandų sistema. Virtualios mašinos interpretuojamo failo formatas. Virtualios mašinos bendravimo su įvedimo/išvedimo įrenginiais aprašymas. Virtuali mašina visos operacinės sistemos kontekste. Virtualios mašinos realizacija.
  Programavimas, laboratorinis darbas(13 puslapių)
  2007-03-27
 • WEB spalvų palečių apžvalga

  Web-saugių palečių dilema. Aukštos ir tikros spalvos. Nepagrįstos (Unsupported) spalvos. Nesaugus Web pasaulis.
  Programavimas, referatas(9 puslapiai)
  2008-04-30
 • Webware taikymo galimybės internetinių aplikacijų kūrime

  Kas yra Webware? Bendras supratimas. Webware privalumai. Kit‘u rinkinys. WebKit. MiddleKit. UserKit. PSP. TaskKit. FunFormKit. FormKit. Mod_webkit. Aplikacijų serveris. Webware instaliacija. Būtina sąlyga. Bendravimas su Aplikacijų Serveriu. Testavimas.
  Programavimas, referatas(10 puslapių)
  2007-04-18
 • WSDL (Web Servises Description Language) kalba

  PowerPoint pristatymas. Kas tai WSDL. W3C (World Wide Web Consortium). Kokia nauda iš W3C. WSDL (Web Servises Description Language) struktūros specifikacija. WSDL aprašymo fragmentas. WSDL dokumento struktūra. Išvados.
  Programavimas, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-01-09
 • XML ir XHTML vaidmenys puslapio kūrime

  XML. Taisyklės. XHTML. Taisyklės. Išvados.
  Programavimas, referatas(10 puslapių)
  2007-04-18
 • XML panaudojimas internetiniuose puslapiuose

  Kas yra XML? Žymės ir elementai. Atributai. Vardų sritys. Intarpai. Specialios žymės. DTD. XML Schema. XML dokumentas. XML panaudojimas.
  Programavimas, referatas(5 puslapiai)
  2007-04-18
Puslapyje rodyti po