Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Informatika>Programavimas

Programavimas (321 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Programavimas MatLab terpėje (2)

  Sudarykite algoritmą ir programą nurodytos figūros tūriui apskaičiuoti: Sudarykite funkcijas tipinių figūrų (kūgio, sferos, stačiakampio gretasienio, kubo ir kt.) tūriams apskaičiuoti; Sudarykite scenarijų figūros tūriui apskaičiuoti (naudokite sudarytas tipinių figūrų funkcijas); Apskaičiuokite duotos figūros tūrį.
  Programavimas, namų darbas(2 puslapiai)
  2007-07-02
 • Programavimas MatLab terpėje (3)

  1. Apskaičiuokite funkcijų y, d ir c reikšmes, kai x kinta intervale [a,b] žingsniu h. Nubraižykite funkcijos d grafiką. 2. Duoti trys skaičiai. Nustatykite, ar jie išdėstyti didėjančia ar mažėjančia tvarka?
  Programavimas, namų darbas(1 puslapis)
  2007-07-02
 • Programavimas MatLab terpėje (4)

  1 užduotis: Sudaryti algoritmo struktūrogramą bei Matlab programą (funkciją ir scenarijų) nurodytoms reikšmėms apskaičiuoti. Apskaičiuoti funkcijų a, b ir c reikšmes pagal pateiktas formules. 2 užduotis: Sudaryti algoritmo struktūrogramą bei Matlab programą (scenarijų) pateiktiems uždaviniams išspręsti. Plokštumoje duotas taškas M(x,y). Nustatyti, ar šis taškas priklauso I arba III ketvirčiui.
  Programavimas, namų darbas(3 puslapiai)
  2008-06-02
 • Programavimas MATLAB terpėje. Tiesiniai algoritmai

  Uždavinio algoritmas: Sudarykite algoritmą ir programą nurodytos figūros tūriui apskaičiuoti; Sudarykite funkcijas kūgio tūriams skaičiuoti; Sudarykite scenarijų figūros tūriui apskaičiuoti; Apskaičiuokite duotos figūros tūrį. Funkcijos turis1 tekstas. Uždavinio scenarijus. Darbo rezultatai.
  Programavimas, pavyzdys(3 puslapiai)
  2007-05-09
 • Programavimas MatLab terpėje. Veiksmai su masyvais

  Užduoties varianto nr. 6. Duoti du masyvai X ir Y. Teigiamus šių masyvų elementus surašykite į masyvą Z. Raskite masyvo Z maksimalų elementą bei jo vietą ir elementų, priklausančių intervalui [a,b], skaičių. Sprendimas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-07-02
 • Programavimas MatLab terpėje. Veiksmai su matricomis

  laboratorinis darbas nr. 4. Varianto Nr. 15: Grupėje yra n studentų. Sesijos metu jie išlaikė m egzaminų. Sesijos rezultatai surašyti matricoje. Išspausdinkite skolininkų sąrašą ir jame nurodykite skolų skaičių, bei išlaikytų egzaminų vidurkį. Kuris studentas turi daugiausiai skolų? Algoritmo struktūrograma. Funkcijos fu tekstas Matlab. Uždavinio cenarijus. Rezultatai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-12-04
 • Programavimas Pascaliu

  Programavimo laboratorinio darbo aprašymas. Programos sprendžiamas uždavinys: Valgykloje į eilę stoja studentai. Stojant į eilę fiksuojamas studento vardas ir jo draugo (tik vieno) vardas. Jei draugo eilėje nėra, tai studentas stoja į eilės galą, o jei yra, tai prieš draugą. Jei studentas stoja ne į eilės galą, tai turi būti atspausdintas studentų, kuriuos jis "pralenkė" sąrašas. Aptarnaujant studentą turi būti spausdinamas jo vardas ir užleistų į priekį draugų skaičius. Turi būti numatytos galimybės: "atlaisvinti" eilę darbui pasibaigus; pasižiūrėti kiek eilėje studentų ir kiek "užleistų be eilės studentų; išvesti "užleistų" ir "užleidusių" eilę studentų vardus. Programoje naudojami kintamieji. Programoje naudojamos procedūros. Programos kodas.
  Programavimas, laboratorinis darbas(11 puslapių)
  2008-05-23
 • Programavimas Pascaliu: pavardės tikrinimas

  Programa nustato, ar įvesta vedusios, ar nevedusios moters, ar vyro pavardė.
  Programavimas, laboratorinis darbas(1 puslapis)
  2007-05-09
 • Programavimas su asembleriu

  Darbo su asembleriu pradmenys. Segmento rūšys. Segmento registrai. Asemblerio komanda. Duomenų pseudooperatoriai. Pavyzdžiai. Programos transliavimas. Komandos. Darbo su displėjumi funkcijos. DEBUG. Programos mašininiais kodais įvedimas. Mašininės programos kodo segmento peržiūrėjimui. Duomenų nustatymas. Atminties dydžio nustatymas. A [Asemble] komanda. W (Write) komanda. Susipažinkime su DOS DEBUG programa.
  Programavimas, konspektas(9 puslapiai)
  2008-04-30
 • Programavimas TurboPascal

  Išskirti ekrane langą braižymui grafiniu režimu naudojant modulį Graph, Sudaryti programą, kuri užpildytą stačiakampį 500 kartų išdėstytų atsitiktinai nustatytose ekrano vietose, Sudaryti programą, kuri užpildytą stačiakampį išdėstytų pagal apskritimą, Sudaryti programą, kuri užpildytą stačiakampį išdėstytų pagal sinusoidę, Mokėti paaiškinti kiekvienos programos veikimą.
  Programavimas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2005-03-10
 • Programavimas: paskalis

  Programos sudarymas. Programos struktūra. Priskyrimo sakinys. Sąlyginis sakinys. Ciklas While. Ciklas For. Masyvas. Procedūros. Bylų skaitymas ir rašymas. Skaitymas iš bylos. Rašymas į bylą. Kompiuterinė grafika. Ekrano paruošimas darbui. Spalvinimas. Modulis Crt. Procedūros.
  Programavimas, konspektas(13 puslapių)
  2007-03-16
 • Programavimas: pažintis su Java

  Užduotis. Suskaičiuoti funkcijos reikšmes duotame argumento x reikšmių intervale xp <= x <=xg. Suformuoti lenteles duotos funkcijos grafikų šeimai, kurią nusako argumento b reikšmės, esančios masyve B(n). Papildomai importuotas failas: "java.io". Apie programą. Programos tekstas. Programos darbo pavyzdys.
  Programavimas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2007-04-19
 • Programavimo įrankis "R" ir jo taikymas grafikų sudarymui

  Laboratorinis darbas Nr. 1. Laboratorinio darbo užduotys. Išanalizuokite "airquality" duomenis, R programinės įrangos galimybes vaizduoti grafikus (funkcija plot) bei papildomus parametrus, nustatomus funkcija par(), ir pavaizduokite grafiškai oro temperatūros reikšmes, prieš tai konvertavus jas iš laipsnių Farenheitais į Celsijaus laipsnius taip, kaip parodyta žemiau pateiktame grafike. Išanalizuokite funkcijos par() parametro mfrow paskirtį ir pritaikykite jo teikiama galimybes nubraižyti kelis grafikus tame pačiame lange. Išanalizuokite funkcijas win.graph() ir plot.new() ir pavaizduokite vėjo greičio duomenis (iš to pačio airquality duomenų rinkinio) grafiškai atskirame lange. Pritaikykite slenkančio vidurkio skaičiavimo algoritmą temperatūros duomenims ir ant pirmojo grafiko pavaizduokite temperatūros vidurkio kreivę.
  Programavimas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2010-12-01
 • Programavimo kalba COBOL

  Istorinė apžvalga. Kalbos sintaksė. Kalbos kompiliatorius. Kalbos transliatoriai. Duomenų struktūros. Valdymo struktūros. Objektiškai orientuotas programavimas. Išvada.
  Programavimas, referatas(6 puslapiai)
  2007-03-20
 • Programavimo kalba Java

  Pagrindinės Java teigiamybės. Objektų saugyklos. Programų saugumas. Objektinis programavimas Java kalba. Duomenų ir metodų sujungimas į visumą (encapsulation). Paveldėjimas (inheritance) ir kompozicija. Polimorfizmas (polymorphism). Trys Java programų tipai. Keletas programos rašymo taisyklių. JAR archyvų sudarymas. Programinė įranga. Paveikslėliai.
  Programavimas, konspektas(13 puslapių)
  2005-11-26
 • Programavimo kalba Java (2)

  Užduotis. L2-48. Turime ligoninės pacientų sąrašą: pavardė, vardas, gimimo data, diagnozė. Suformuoti pasirinktos diagnozės jaunesnių nei 25 metų amžiaus pacientų sąrašą: pavardė, vardas, gimimo data, amžius. Sąrašą sutvarkyti pagal amžių. Išvesti lenteles: duomenų ir skaičiavimų rezultatų. Paleidimas. Programos pagrindinės klasės vardas: Test. Kitų klasių pavadinimai: L1Metodai ir Duomenys. Paleidimas vykdomas komanda: java Test. Testinis pavyzdys. Programos tekstas. Test.java. Pacientas.java. Pacientas Naujas.java. Metodai.java.
  Programavimas, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2007-10-08
 • Programavimo kalba Java (3)

  Java modulio L1. L1-19. Užduotis: duoti du masyvai A(n) ir B(m). Kiekvieno masyvo didžiausio ir pirmojo elementų aritmetinį vidurkį užrašyti masyvo gale. Spausdinti masyvus prieš ir po veiksmų. Paleidimas. Testinis pavyzdys. Programos tekstas. L1Test.java. Duomenys.java. L1Metodai.java.
  Programavimas, laboratorinis darbas(4 puslapiai)
  2007-10-15
 • Programavimo kalbos apžvalga: Visual Basic for Aplication

  Anotacija . Įvadas. Redaktorius. Kintamieji ir konstantos. Operatoriai. Procedūros. Valdymo struktūros. Funkcijos. Klasė. Rinkmenos. Išvados.
  Programavimas, referatas(19 puslapių)
  2007-04-16
 • Programavimo kalbos ir transliatoriai

  PowerPoint pristatymas. Algoritmas ir programa. Programavimo kalbos. Programavimo kalbų skirstymas. Programavimas ir programų kūrimas. Programavimo sistema, transliatorius. Kompiliatorius ir interpretatorius.
  Programavimas, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-03-14
 • Programavimo kalbų kartos

  Įvadas. Pirmoji karta. Antroji karta. Trečioji karta. Trečiosios kartos programavimo kalbų raida. Ketvirtoji karta. Penktoji karta. Reikalavimai programavimo kalbai. Išvados.
  Programavimas, referatas(10 puslapių)
  2009-06-10
Puslapyje rodyti po