Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Informatika>Programavimas

Programavimas (321 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • PHP

  Įvadas. Kintamieji ir kintamųjų tipai. Veiksmai su kintamaisiais. Duomenų (kintamųjų) perdavimas iš formos skriptui. Duomenų (kintamųjų) atėjusių iš formos patikrinimas. Darbas su data ir laiku. Veiksmai su failais. REMOTE_HOST ir REMOTE_ADDR. "Cookiai".
  Programavimas, konspektas(13 puslapių)
  2005-05-21
 • PHP panaudojimas internete

  Įvadas. PHP kintamieji, jų duomenų tipai ir veiksmai su jais. Operatoriai. Srautų valdymas ir funkcijos. Sąlyginės konstrukcijos. Ciklai. Eilutės ir masyvai. Objektinis programavimas PHP. PHP ir MySQL. GET ir POST metodai. Išvados.
  Programavimas, referatas(9 puslapiai)
  2008-04-30
 • Pirmoji klasė. "A" lygmuo

  Programos užduotis. L2-29A. Duoti du masyvai A(n) ir B(m). Klaviatūra įvedama reikšmė. Ją įrašyti kiekvieno masyvo gale, jeigu ji didesnė už masyvo reikšmių sumą. Spausdinti masyvus prieš ir po veiksmų. Programos aprašymas. Programos schema. Unit1.h failas. Unit2.h failas. Unit3.h failas. Unit4.h failas. Meniu schemos ir aprašymai (paaiškinimai). Programos tekstas. Duomenų ir rezultatų failai.
  Programavimas, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2009-03-17
 • Polimorfizmas ir virtualios funkcijos

  Polimorfizmas ir virtualios funkcijos (C++ programavimas). PowerPoint pristatymas. Kam reikalingos virtualios funkcijos? Problema. Apibrėžimai. Dinaminio pririšimo aktyvizavimas. Pavyzdys. Kodėl naudojami du polimorfizmo tipai? Virtualios ir nevirtualios funkcijos pavyzdys. Virtualus destruktorius. Daugybinis paveldėjimas, virtualios bazinės klasės. Abstrakčios klasės ir pure virtual funkcijos. Pure virtual funkcijos pavyzdys.
  Programavimas, pristatymas(15 skaidrių)
  2008-04-14
 • Populiariausių internetinių forumų sistemų apžvalga, jų skirtumai, privalumai

  Įvadas. Populiariausių forumų sistemų apžvalga. PhpBB. Privalumai. Techninė realizacija. Saugumo spragos. Invision Power Board. vBulletin. Išvados.
  Programavimas, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-04-07
 • PostScript kalba

  Įvadas. Grafinių bylų formatai. HTML kalba ir HTML dokumentų kūrimas. Teorija praktikoje. Procedūrinis teksto formatavimas: PostScript. Dokumento kūrimas. Elektroninio formato PostScript naudojimo privalumai. GhostScript - PostScript interpretatorius. GhostScript. Spausdinimas su lietuviškomis raidėmis. Šriftai elektroninėje leidyboje. Grafikų importas ir eksportas. Bendros žinios apie grafinius formatus. Išvados.
  Programavimas, referatas(10 puslapių)
  2007-04-06
 • Priskyrimo uždavinys

  Užduotis. Turime 3 darbus (D1, D2 ir D3) ir 4 darbuotojus (A1, A2, A3 ir A4), kurių kiekvienas gali atlikti kiekvieną iš darbų (tačiau tiktai vieną). Laikas, kurį sugaišta i-tasis darbuotojas atlikdamas j-tąjį darbą, nurodytas lentelėje. Reikia paskirstyti darbus taip, kad visi darbai būtų atlikti ir, kad bendras visų darbuotojų sugaištas laikas būtų mažiausias. Uždavinį išspręsti šiais būdais. Naudojant procedūrą ASSIGN. Naudojant SAS/OR procedūrą LP, duomenis įvedant sparse formatu, matrica 3x4. Naudojant SAS/OR procedūrą LP, programuojant duomenų įvedimą sparse formatu, matrica 7x7. Matematinis modelis. Sprendimas pasinaudojat procedūra ASSIGN. Sprendimas pasinaudojat procedūra LP bei duomenis įvedant sparne formatu. Sprendimas pasinaudojat procedūra LP, programuojant duomenų įvedimą "sparse" formatu.
  Programavimas, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2009-01-14
 • Procedūrinis programavimas

  Darbas su MAPLE paketu. Darbas su MATHEMATICA paketu. Darbas su DERIVE paketu. Darbas su MATHCAD paketu. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(7 puslapiai)
  2009-03-23
 • Procedūrinis programavimas (2)

  Darbas su MAPLE paketu. Darbas su MATHCAD paketu. Darbas su DERIVE paketu. Darbas su MATHEMATICA paketu. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2009-03-28
 • Procesų statinių charakteristikų apskaičiavimas, taikant statinius (regresijos) metodus

  Darbo tikslas – susipažinti su statistinių (regresijos) metodų galimybėmis aprašant objektų statines charakteristikas. Nustatyti koreliacijos koeficientą ir regresijos kreivės (tiesės) parametrus iš pateiktų eksperimentinių duomenų. Palyginti tiesės parametrus gautus taikant MKM ir regresijos metodą. MATLAB'o listingas užduočiai realizuoti. Modeliavimo rezultatai grafine forma. Darbo išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(3 puslapiai)
  2008-11-22
 • Programa "Shifras"

  Programa "Shifras". Duomenų apsaugos laboratorinis darbas. Programos "Shifras" interfeisas. Kodavimo algoritmas. Atkodavimo algoritmas. Kodavimo metodo apžvalga.
  Programavimas, laboratorinis darbas(2 puslapiai)
  2005-06-07
 • Programavimas

  Programavimas su C++ builder. Šakotas dinamiškas sąrašas. Lizdinis dinamiškas sąrašas. Kopijos konstruktorius. Rodyklė this.
  Programavimas, špera(4 puslapiai)
  2005-06-09
 • Programavimas (3)

  Skaičiavimo sistemos. Skaičių pervedimas į kitą sistemą. Dvejetainė aritmetika. Loginės operacijos. Informacija. Informacijos apdorojimo lygių samprata. Duomenys. Duomenų lentelės. Algoritmai ir programos. Atminties adresacija ir duomenų struktūros. Įrašų formatas. Operacinė ir išorinė PC atmintis. Duomenų sankaupų sudarymo būdai ir įrašų paieška. Komandų operandai ir formatai. Dvejetainis programavimas. Skaičiai ir simboliai. Dvejetainių komandų sandauga. Dvejetainių komandų sistema. Bendrieji 2tainių komandų algoritmai. Aritmetinės komandos. Kodų keitimo operacijos komandos. Valdymo operacijų komandos. Išorinių įrenginių valdymo komandos.
  Programavimas, špera(5 puslapiai)
  2006-05-11
 • Programavimas (5)

  Skaičiavimo sistemos. Skaičių pervedimas iš vienos skaičiavimo sistemos į kitą. Dvejetainė aritmetika. Loginės operacijos. Loginių operacijų pavyzdžiai. Dvejetainės operacijos diskrečiuose kompiuterių elementuose. Operacijos ARBA, IR schema. Informacija. Informacijos apdorojimo lygių samprata. Duomenys, pareikštys. Duomenų identifikavimas, duomenų lentelės. Algoritmai ir programos. Atminties adresacija ir duomenų struktūros. Įrašų formatai. Operatyvioji ir išorinė kompiuterio atmintis. Duomenų sankaupų sudarymo būdai ir įrašų paieška. Duomenų bazės. Duomenų ir programų sąsajos duomenų bazėse. Kompiuterio komandos. Komandų operandai ir formatai. Formalūs duomenų ir programų ryšiai. Priežastiniai duomenų ir programų ryšiai. Dvejetainis programavimas. Skaičiai ir simboliai. Skaičių pateikimo formos. Dvejetainių komandų sandara. Dvejetainių komandų sistema. Bendrieji dvejetainių komandų algoritmai. Formalios operatyviosios atminties adresų išraiškos. Formalios adresų turinio išraiškos. Adresų modifikacijos komandose. Adresų turinio kaitos algoritmas. Aritmetinių operacijų komandos. Pagrindinės aritmetinės komandos. Pagalbinės aritmetinės komandos. Kodų keitimo operacijų komandos. Valdymo operacijų komandos. Rūšiavimas "burbulo" metodu.
  Programavimas, špera(15 puslapių)
  2007-05-15
 • Programavimas (6)

  IT ir programavimas. Darbo užduotis: Darbo užduoties nr. 52. Duotas masyvas D(15) ir skaičiai a, b. Suskaičiuoti, kiek masyvo D elementų tenkina sąlygą a <di< b. Rastąjį skaičių įterpti masyvo D pradžioje. Spausdinti pradinį ir pakeistą masyvą D. Programos aprašymas. Analizė. Naudojami komponentai ir jų paskirtys. Programoje naudojamų duomenų tipai ir kintamieji. Programos tekstas. Darbo su programa instrukcija. Užduoties sprendimo rezultatas. Programos testavimo rezultatai.
  Programavimas, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-01-05
 • Programavimas (7)

  Darbo užduotis: duoti du natūralieji skaičiai. Parašyti programą, kuri išspausdintų visus jų bendrus daliklius. Pavyzdžiui, jei duoti skaičiai 12 ir 15, tai bendri dalikliai bus 1 ir 3. Programos aprašymas. Analizė. Naudojami komponentai ir jų paskirtys. Programoje naudojamų duomenų tipai ir kintamieji. Programoje naudojamų metodų aprašymai. Programos tekstas. Darbo su programa instrukcija. Užduoties sprendimo rezultatas. Programos testavimo rezultatai. Išvados.
  Programavimas, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2008-01-13
 • Programavimas C kalba

  PDF byla. Kalbos apžvalga. Programos struktūra. Kintamieji ir aritmetinės išraiškos. Ciklas for. Simbolių įvedimas – išvedimas. Kopijavimas. Simbolių skaičiavimas. Eilučių skaičiavimas. Eilučių, žodžių ir simbolių skaičiavimas. Masyvai. Funkcijos. Funkcijos argumentai. Simbolių masyvai. Išoriniai kintamieji. Tipai, operatoriai ir išraiškos. Kintamųjų tipai ir aprašymas. Pradinių reikšmių priskyrimas. Aritmetiniai operatoriai. Sulyginimo ir loginiai operatoriai. Operacijos su skirtingų tipų kintamaisiais. Operacijos manipuliuojant bitais. Priskyrimo operatoriai ir išraiškos. Sąlyginės išraiškos. Valdymas. Instrukcijos ir blokai. Konstrukcija if – else. Jungiklis switch. Ciklai while ir for. Instrukcijos break ir continue. Programos struktūra. Aprašų failai. Inicializacija. C kalbos pirminis procesorius. Instrukcija #include. Instrukcija #define. Sąlyginė kompiliacija. Rodyklės ir masyvai. Rodyklės ir adresai. Rodyklės ir funkcijų argumentai. LabWindows/CVI. Interaktyvus kodo generavimo įrankis. Grafinės vartotojo sąsajos kūrimas. LabView. Grafinės programavimo kalbos G įvadas. Virtualių instrumentų (VI) kūrimas. LabView paletės. Įrankių paletė. Valdymo paletė. Funkcijų paletė. Virtualaus instrumento (VI) pavyzdys. Struktūros. Programos LabVIEW aplinkoje kūrimas.
  Programavimas, konspektas(52 puslapiai)
  2005-11-29
 • Programavimas C++ kalba

  12 variantas. Duotas skaičių masyvas A[n], kurio ilgis n. Rasti masyvo elementų aritmetinį vidurkį, ir jį sukeisti su pirmuoju ir paskutiniuoju masyvo elementu. Duota skaičių matrica A[n,m]. Kiek matricoje A yra nelyginių elementų? Programos kodas.
  Programavimas, namų darbas(2 puslapiai)
  2007-02-28
 • Programavimas C++ kalba (2)

  Užduotis: parašyti programą su objektais, kurių metodai: Iš duomenų failo nuskaitytų tekstą (ne vieną eilutę). Suprogramuoti nuskaitymo iš failo variantą, kai komandinėje eilutėje nurodomas duomenų failas kaip pirmas programos argumentas. Jei duomenų failas nenurodomas, tuomet jo pavadinimas įvedamas interaktyviai. Tekste išrinkti visas raides – balses ir išvesti tekstą kuriame nebūtų balsių. Suskaičiuoti kiekvieną balsę atskirai. Visi rezultatai išvedami į ekraną ir rezultatų failą.
  Programavimas, namų darbas(3 puslapiai)
  2007-03-19
 • Programavimas MatLab terpėje

  1 užduotis. Sprendimas. 2 užduotis. Suformuokite matricas A(6,4) ir B(4,4) iš laisvai parinktų skaičių: sukeiskite vietomis pirmąsias matricų A ir B eilutes; dvi paskutines matricos A eilutes prijunkite prie matricos B; apskaičiuokite kiekvienos matricų A ir B eilutės sumą ir suformuokite iš jų vektorių eilutę; transportuokite matricą A ir apskaičiuokite kiekvieno elemento sinusą. Sprendimas. 3 užduotis. Sprendimas. 4 užduotis: Apskaičiuokite funkcijos y=f(x) reikšmes, kai x kinta nuo x0 iki xn žingsniu hx. Sudarykite funkcijos y reikšmių lentelę ir nubrėžkite grafiką. Sprendimas. 5 užduotis. Stačiakampio ilgis a, o plotis sudaro 65% jo ilgio. Apskaičiuokite stačiakampio plotą ir perimetrą. Sprendimas.
  Programavimas, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-07-02
Puslapyje rodyti po