Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Informatika>Programavimas>Programavimo namų darbai

Programavimo namų darbai (40 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mikroprocesoriai (7)

  Mikroprocesorių 2 namų darbas. Šešiolikos skilčių mokomosios mikroprocesorinės sistemos tyrimas. Registrų ir atminties peržiūros ir modifikavimo rezultatai. Duomenų persiuntimo atmintyje rezultatai. Duomenų baito išvestis per prievadą. Duomenų baito įvestis per prievadą. Displėjaus monitoriaus komandų valdymas. Išvados. Segmentinio atminties adresavimo principas 80x86 šeimos mikroprocesoriuose. Informacijos surašymas į gretimus kodo segmentus. Informacijos surašymas į kodo, duomenų, dėklo ir papildomo duomenų segmentus. Perėjimas į kitą atminties segmentą. Programos sudarymas ir vykdymas. Išvados. Operandų adresavimo būdai. Išvados. 80x86 šeimos mikroprocesorių programavimas. Programos "Debug" taikymas. Kai kurios programos Debug komandos. Susumavimas dviejų atmintyje esančių 16 bitų operandų, taikant tiesioginį ir registrinį adresavimą. Keitimasis informacija tarp registrų CX ir AX, taikant tiesioginį ir registrinį adresavimą. 2 baitų tiesioginio operando sudėjimas su kaupiklio turiniu, taikant registrinį adresavimą ir tiesioginį operandą. Iš atminties ląstelės turinio atėmimas kitos atminties ląstelės turinys, taikant registrinį adresavimą ir tiesioginį operandą. Operando persiuntimas iš atminties į kaupiklį, taikant bazinį, indeksinį, bazinį – indeksinį, santykinį adresavimo būdą. Operando esančio kaupiklyje sandauga su operandu esančiu atmintyje, taikant bazinį, indeksinį, bazinį – indeksinį, santykinį adresavimo būdą. Duomenų eilutės perkėlimas iš segmento ES į segmentą ES. Operando persiuntimas iš atminties į dėklą nurodytu adresu, taikant dėklinį adresavimą. Operando persiuntimas iš dėklo į registrą, taikant dėklinį adresavimą. Sudaryti ir kvikdyti programą, dėstytojo nurodytam veiksmui atlikti: (A-B-C)*5. Išvados.
  Programavimas, namų darbas(15 puslapių)
  2007-09-23
 • Paskalis: "Slaptažodis"

  Programavimo Paskaliu pavyzdys. Sukurta programa pavadinimu "Slaptažodis".
  Programavimas, namų darbas
  2006-06-06
 • Pažintis su darbo aplinka

  Susipažinti su Delphi programavimo kalba. Atsakymai į pateiktus klausimus. Kaip prisijungti prie LINUX SUSE 10.1 operacinės sistemos. Kaip susirasti ir paleisti vykdyti kitas programas. Kur rasti tekstinį procesorių bei kitus Microsoft Office analogus bei juos išbandyti. Kaip persijungti tarp grafinių langų. Kaip patekti į savo "namų" katalogą, keisti katalogų bei duomenų rinkmenų teises, trinti nereikalingus duomenis. Kaip naudotis CD-ROM/USB/arba lanksčiaisiais diskeliais. Kaip parašyti, redaguoti elementarų tekstinį dokumentą. Kaip išsikviesti ir naudotis komandine aplinka.
  Programavimas, namų darbas(3 puslapiai)
  2007-11-09
 • Populiariausių internetinių forumų sistemų apžvalga, jų skirtumai, privalumai

  Įvadas. Populiariausių forumų sistemų apžvalga. PhpBB. Privalumai. Techninė realizacija. Saugumo spragos. Invision Power Board. vBulletin. Išvados.
  Programavimas, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-04-07
 • Programavimas (6)

  IT ir programavimas. Darbo užduotis: Darbo užduoties nr. 52. Duotas masyvas D(15) ir skaičiai a, b. Suskaičiuoti, kiek masyvo D elementų tenkina sąlygą a <di< b. Rastąjį skaičių įterpti masyvo D pradžioje. Spausdinti pradinį ir pakeistą masyvą D. Programos aprašymas. Analizė. Naudojami komponentai ir jų paskirtys. Programoje naudojamų duomenų tipai ir kintamieji. Programos tekstas. Darbo su programa instrukcija. Užduoties sprendimo rezultatas. Programos testavimo rezultatai.
  Programavimas, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-01-05
 • Programavimas C++ kalba

  12 variantas. Duotas skaičių masyvas A[n], kurio ilgis n. Rasti masyvo elementų aritmetinį vidurkį, ir jį sukeisti su pirmuoju ir paskutiniuoju masyvo elementu. Duota skaičių matrica A[n,m]. Kiek matricoje A yra nelyginių elementų? Programos kodas.
  Programavimas, namų darbas(2 puslapiai)
  2007-02-28
 • Programavimas C++ kalba (2)

  Užduotis: parašyti programą su objektais, kurių metodai: Iš duomenų failo nuskaitytų tekstą (ne vieną eilutę). Suprogramuoti nuskaitymo iš failo variantą, kai komandinėje eilutėje nurodomas duomenų failas kaip pirmas programos argumentas. Jei duomenų failas nenurodomas, tuomet jo pavadinimas įvedamas interaktyviai. Tekste išrinkti visas raides – balses ir išvesti tekstą kuriame nebūtų balsių. Suskaičiuoti kiekvieną balsę atskirai. Visi rezultatai išvedami į ekraną ir rezultatų failą.
  Programavimas, namų darbas(3 puslapiai)
  2007-03-19
 • Programavimas MatLab terpėje

  1 užduotis. Sprendimas. 2 užduotis. Suformuokite matricas A(6,4) ir B(4,4) iš laisvai parinktų skaičių: sukeiskite vietomis pirmąsias matricų A ir B eilutes; dvi paskutines matricos A eilutes prijunkite prie matricos B; apskaičiuokite kiekvienos matricų A ir B eilutės sumą ir suformuokite iš jų vektorių eilutę; transportuokite matricą A ir apskaičiuokite kiekvieno elemento sinusą. Sprendimas. 3 užduotis. Sprendimas. 4 užduotis: Apskaičiuokite funkcijos y=f(x) reikšmes, kai x kinta nuo x0 iki xn žingsniu hx. Sudarykite funkcijos y reikšmių lentelę ir nubrėžkite grafiką. Sprendimas. 5 užduotis. Stačiakampio ilgis a, o plotis sudaro 65% jo ilgio. Apskaičiuokite stačiakampio plotą ir perimetrą. Sprendimas.
  Programavimas, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-07-02
 • Programavimas MatLab terpėje (2)

  Sudarykite algoritmą ir programą nurodytos figūros tūriui apskaičiuoti: Sudarykite funkcijas tipinių figūrų (kūgio, sferos, stačiakampio gretasienio, kubo ir kt.) tūriams apskaičiuoti; Sudarykite scenarijų figūros tūriui apskaičiuoti (naudokite sudarytas tipinių figūrų funkcijas); Apskaičiuokite duotos figūros tūrį.
  Programavimas, namų darbas(2 puslapiai)
  2007-07-02
 • Programavimas MatLab terpėje (3)

  1. Apskaičiuokite funkcijų y, d ir c reikšmes, kai x kinta intervale [a,b] žingsniu h. Nubraižykite funkcijos d grafiką. 2. Duoti trys skaičiai. Nustatykite, ar jie išdėstyti didėjančia ar mažėjančia tvarka?
  Programavimas, namų darbas(1 puslapis)
  2007-07-02
 • Programavimas MatLab terpėje (4)

  1 užduotis: Sudaryti algoritmo struktūrogramą bei Matlab programą (funkciją ir scenarijų) nurodytoms reikšmėms apskaičiuoti. Apskaičiuoti funkcijų a, b ir c reikšmes pagal pateiktas formules. 2 užduotis: Sudaryti algoritmo struktūrogramą bei Matlab programą (scenarijų) pateiktiems uždaviniams išspręsti. Plokštumoje duotas taškas M(x,y). Nustatyti, ar šis taškas priklauso I arba III ketvirčiui.
  Programavimas, namų darbas(3 puslapiai)
  2008-06-02
 • Programavimo technologijos internete: XSSI

  Kas yra XSSI? XSSI skirtumai nuo SSI. Apache XSSI privalumai. Lentelės. Keletas SSI funkcijų pateikta lentelėje. Naujos XSSI funkcijos. Kintamieji kurios galite naudoti. XSSI sintaksė. Toliau pateiksiu keletą programų. Apibendrinimas.
  Programavimas, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-04-18
 • Programos projektavimas: "Asociatyvieji masyvai"

  Programavimas Perl. Darbo tikslas. Darbo užduotis. Užduoties analizė. Programos aprašymas. Panaudos atvejų diagrama. Programos veikimo algoritminė schema. Programoje naudojami duomenų tipai ir kintamieji. Programoje naudojamos funkcijos ir paprogramės. Programos tekstas. Atmintinė vartotojui. Programos testavimo rezultatai. Išvados.
  Programavimas, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-04-20
 • Programos projektavimas: "Leidinių paieškos programa"

  Darbo tikslas. Darbo užduotis. Užduoties analizė. Programos aprašymas. Panaudos atvejų, klasių ir sekos diagramos. Programos failų vardai ir jų paaiškinimai. Programoje naudojami duomenų tipai, metodai, objektai ir jų paskirtis. Programos *.h ir *.cpp failų tekstai. Atmintinė vartotojui. Pradinių duomenų ir rezultatų failų vardai. Avarinės situacijos, kurioms esant programa stringa. Užduoties sprendimo rezultatai. Programos testavimo rezultatai. Išvados.
  Programavimas, namų darbas(15 puslapių)
  2007-04-20
 • Programos projektavimas: "Masyvai"

  Darbo tikslas. Darbo užduotis. Užduoties analizė. Programos aprašymas. Panaudos atvejų, klasių ir būsenos diagramos. Programos failu vardai ir jų paaiškinimai. Programoje naudojami duomenų tipai, metodai, objektai ir jų paskirtis. Programos *.h ir *.cpp failų tekstai. Atmintinė vartotojui. Pradinių duomenų ir rezultatų failų vardai. Reikalavimai įvedamiems ir išvedamiems duomenims. Avarinės situacijos, kurioms esant programa stringa. Užduoties sprendimo rezultatai. Programos testavimo rezultatai. Išvados.
  Programavimas, namų darbas(14 puslapių)
  2007-04-20
 • Slaptažodžių nulaužimo/išviliojimo strategija ir būdai

  Kompiuterinių tinklų saugumo savarankiškas darbas. Įvadas. Spėjimas. Klavišų paspaudimų sekimas. Vienodų slaptažodžių paieška. Windows‘ų slaptažodžio laužimas. BIOS slaptažodžio laužimas. Išsaugotų slaptažodžių peržiūra. "Fizinis" slaptažodžių laužimas. Archyvuotų (.rar) failų slaptažodžio laužimas. Išvados.
  Programavimas, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-12-16
 • Sudėtingų tiesinių sąrašų programavimas

  Užduotis: Sukurti teksto redaktoriaus modelį. Eilutėje yra 100 simbolių. Duomenis įvesti iš failo. Įterpti ir šalinti eilutę. Redaguojama tekstą stebėti ekrane. Užduoties analizė (programos dialogo pavyzdys). Duomenų struktūros aprašas ir duomenų struktūros grafinė iliustracija. Algoritmo klasių ir metodų aprašymas. Testavimo rezultatai. Išvados. Programos tekstas.
  Programavimas, namų darbas(18 puslapių)
  2007-01-31
 • Tiesiniai algoritmai (2)

  Užduotis: Sudarykite algoritmą ir programą nurodytos figūros tūriui apskaičiuoti: sudarykite funkcijas tipinių figūrų (kūgio, sferos, stačiakampio gretasienio, kubo ir kt.) tūriams apskaičiuoti; sudarykite scenarijų figūros tūriui apskaičiuoti (naudokite sudarytas tipinių figūrų funkcijas);apskaičiuokite duotos figūros tūrį. Algoritmas. Scenarijus.
  Programavimas, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-05-27
 • Tiesinių dinaminių sąrašų objektinis programavimas Java kalba

  Užduotis. Turime darbininkų sąrašus: detalė – pagaminimo data – kiekis – kaina. Sudaryti steką. Užduoties analizė. Duomenų struktūros aprašymas ir grafinė iliustracija. Algoritmo klasių ir metodų aprašymas. Testavimo rezultatai. Išvados.
  Programavimas, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-01-31
 • Viešojo transporto paslaugų duomenų bazė: AB "Kauno Autrolis"

  Užduotis: Sukurti veikiančią duomenų bazę. Viešojo transporto paslaugų duomenų bazė su lentelės ir užklausomis. Vairuotojai, maršrutai, tvarkaraščiai ir kita.
  Programavimas, namų darbas
  2010-05-24
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po